Вестник "100 вести" е издание на ИК "Колонел" ООД - Габрово


Издателска къща “Колонел” ООД е създадена в края на 1991 г. (регистрирана в габровския Окръжен съд с решение 3653 от 3.12.1991 г., партида 62, том 1, стр. 62, фирмено дело 2933/1991 г.) от 7 съдружници. Това е една от причините да се приеме наименованието “Колонел”, означавощо типографски шрифт 7 пункта. Анонсът е и към предмета на дейност на фирмата дейност - печатни издания.

През годините съдружниците и дяловете им се променят многократно, като от август 2001 г. фирмата е собственост на Иван Димитров Господинов и сина му Димитър Иванов Господинов.

Иван Господинов е управител на фирмата от създаването й, а от края на 1996 г. е и главен редактор на издавания от нея вестник “100 вести”.

Като търговска марка са регистрирани и ИК “Колонел” ООД, и “100 вести” - решения на Патентно ведомство на република България съответно: 07732 от 7.09.1999 г. и 46902 от 27.01.2004 г.

Предметът на дейност на ИК “Колонел” е издаване на вестници, списания, книги, рекламни материали и други печатни издания. Издавана е предимно икономическа и специализирана литература.

Част от идадените книги: “Търговските преговори - стратегии и тактики” на Честър Карас, “Финансите - какво трябва да знае всеки мениджър” - на Американската асоциация по мениджмънт, “Силата на продажбите” и “Успехът - начин на мислене” на Хосе Силва, “Искаш ли да си като мен” от Арнолд Шварценегер, “Да се научим да кроим и шием” от габровката Стоянка Павлова, Речник на американските идиоми и т. н. Общо са издадени около 50 заглавия, след 1998 година тази дейност е почти преустановена и акцентът е поставен върху утвърждаването на “100 вести”.<.p>

Първият брой на вестника излиза на 7 януари 1992 г. и тази дата и приета за официален празник на фирмата. “100 вести” е първият частен вестник в региона, от 1998 г. е вестникът с най-голям тираж, през 2001 г. става първият ежедневник в Габровска област, а през 2005-та - първият цветен вестник.

Понастоящем вестникът излиза 6 пъти седмично - без неделя. Международният стандартен сериен номер на "100 вести" е ISSN 1314-1945.

Има три специализирани издания - “100 вести арт” - за подкрепа на дружеството на писателите, “Уч. ком” - за подкрепа на творчеството сред учащата се младеж, и “Християни” - насочен към проблемите на православието и Българската православна църква.