/ Трудова борса)| Страница: | Новини от stovesti.info

Росица Йонкова: Целта на КНСБ е през 2024 година реалният ръст на доходите да се увеличи с 15 на сто

Областният координатор на КНСБ счита за победа промените в Наказателния кодекс

Протест на служителите от Статистиката, началникът Георги Цветков ги подкрепя

Ниските възнаграждения за труда на статистиците прповокират недоволството

Oтчитат ръст на работещи непълнолетни

10 459 непълнолетни са наети на работа, води Бургас

217 работодатели са запазили 7096 работни места

Няма бум на безработицата в област Габрово, за разлика от други градове.

Kарлово и Велико Търново подписаха договори с ОПРЧР за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“

Очаква се близо 300 души от двете общини да получат социални грижи по процедурата

Над 5500 души се очаква да преминат през обучения по процедура „Умения“

  • Автор: , 16.04.2019

Операцията позволява на работодатели да провеждат обучения както на заети, така и на безработни или неактивни лица

Намалява безработицата в област Габрово

В края на първото тримесечие се отбелязва намаление равнището на безработицата в област Габрово.

337 проверки на Инспекцията по труда

Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по


Следвай ни