Oтчитат ръст на работещи непълнолетни

Zavedeniyata-prez-lyatoto-chesto-polzvat-nep-lnoletni
Заведенията през лятото често ползват непълнолетни
10 459 непълнолетни са наети на работа, води Бургас

    Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда показват, че се увеличава броят на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни за първите седем месеца на годината. Техният брой е 10 459, като се забелязва увеличение не само спрямо същия период на 2022 г., когато са били 8 422, но и преди ковид кризата – за 2019 г. са били 7 397 бр.
    Най-много са дадените разрешения в Бургас, Варна, Пловдив, Добрич, София-град, София област, Благоевград и др. Непълнолетните се наемат най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията.
    В България законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години. КНСБ припомня, че наемането на деца от 15 до 16 години се допуска за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето. В тези случаи Инспекцията по труда предоставя разрешение за работа на четири часов работен ден.
    Изключение е, че може да се приемат на работа деца, ненавършили 14 години в циркови и филмови постановки, както и в сферата на изкуствата, но при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.
    Непълнолетните работят при облекчен режим, като работното време за тези работници и служители е 35 часа седмично и седем часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен труд и на извънреден. Законодателството им гарантира, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове. Съгласно закона, те постъпват на работа след обстоен медицински преглед и издадено медицинско заключение, че са годни за дадената работа.
    В правомощията на инспекторите по труда е да упражняват контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г., като работните места, на които те се наемат, могат да бъдат проверени, за да се установи дали условията на труд не създават риск.
    При установяване на нарушение, че работодателят е наел непълнолетно лице без разрешение се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство. Започването на работа без разрешение от контролния орган е престъпление съгласно българското законодателство.          
В случай, че се установи полагане на труд без разрешение от Инспекцията по труда, контролният орган съставя акт на работодателя, когато е юридическо лице, издава наказателно постановление и изпраща материалите на съответната прокуратура за установяване извършването на престъпление.

Прегледа на практиката на съдилищата показва, че макар и рядко, има наличие и на издадени ефективни присъди срещу работодатели за наемане на непълнолетни.

През годините процедурата по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., беше опростена. Към настоящия момент работодателят следва да представи: длъжностна характеристика,  резултатите от оценката на риска, мерките за безопасност и медицинско заключение. А за лица от 15 до 16 години и разпределение на работното време. ГИТ дава или отказва разрешение в седемдневен срок. Отказите са свързани с работа, която е вредна на физическото и психическото здраве на непълнолетните, както и за дейности, от които зависи живота и здравето на хората, като например водни спасители.

Ако считате, че на местоработата ви има нарушения на трудовото законодателство, обърнете се за съдействие към структурите на КНСБ в цялата страна.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трудова борса

Към началото

Следвай ни