Над 5500 души се очаква да преминат през обучения по процедура „Умения“

Водеща! IMG_4.jpg
IMG_4.jpg

Операцията позволява на работодатели да провеждат обучения както на заети, така и на безработни или неактивни лицаМинистерство на труда и социалната политика

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Над 5500 души се очаква да преминат през обучения по процедура „Умения“, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Процедурата се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Тя предоставя възможност за специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. По нея могат да кандидатстват работодатели - физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма, без ограничения за размера на фирмите. При малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. За средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният - 3 911 660 лева.
„България се нуждае от висококвалифицирана работна сила, която може да посрещне настоящите и бъдещите предизвикателства. Бързото навлизане на новите информационни и комуникационни технологии и продължаващите процеси на преструктуриране на националната икономика поставят въпроса за способността както на заетите, така и на безработните лица да посрещат настъпващите промени. В тази връзка непрекъснато се повишават изискванията от страна на работодателите към работната сила по отношение на уменията за работа с новите производствени, информационни и комуникационни технологии, както и познанията по чужди езици. За да се отговори на предизвикателствата, е необходимо да се инвестира в подходящи умения и да се подобри съответствието на тези умения с работните места в страната, изискващи притежаването на качествени познания“, казва Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.
Допустимите дейности включват специфични обучения за работно място, обучения за придобиване на квалификационна степен, обучения за придобиване на ключови компетентности, включване на безработни и/или неактивни лица в несубсидирана заетост при работодател, след успешно завършване на обучение, предоставяне на възможност за гъвкави форми на заетост за заети лица при работодател, за периода на обучение.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура.
Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева.


Повече за операцията и
Условията за кандидатстване може да намерите на:
http://esf.bg/umenia/.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трудова борса

Към началото

Следвай ни