217 работодатели са запазили 7096 работни места

Водеща! Daniela-Marinova
Даниела Маринова
Няма бум на безработицата в област Габрово, за разлика от други градове.

Към 30 ноември в област - Габрово има регистрирани 2891 безработни лица. Равнището на безработица 5.34%, в Община Габрово - 1618 регистрирани безработни - 5,37%, в Община Севлиево - 695 регистрирани, 4,67 %, Община Дряново - 260, 6,55%, Община Трявна - 318, 6,13%. Приблизително толкова е било равнището на безработица през предходните месеци, съобщи директорът на Бюрото по труда Даниела Маринова.
Към 30 ноември в областта работа са започнали 3582 безработни лица, като 3284 от тях са устроени на първичен пазар, а 298 лица започнали работа по субсидирана заетост.
Статистиката сочи, че от началото на годината до 30 ноември в област Габрово са се регистрирали общо 5517 безработни: Община Габрово - 3179 регистрирани безработни, Община Севлиево - 1258 регистрирани, Община Дряново - 455, Община Трявна - 625.
От началото на епидемията от COVID 19 /13.03.2020/ до края на месец ноември на територията на Област Габрово са се регистрирали общо 4667 безработни лица,: в Община Габрово - 2701 регистрирани безработни, Община Севлиево - 1071 регистрирани, Община Дряново - 375, Община Трявна - 520.
Според Даниела Маринова работодателите в областта се стараят към запазване на наетия от тях персонал, като са се възползвали от мерките, свързани с COVID-19:
По министерско постановление "Запази ме" 83 фирми, развиващи дейност на територията на Област Габрово, са подали заявления по проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и финансовия механизъм REACT-EU. Основна част от кандидатствалите работодатели в областта са тези, чиито служители са заети в сектор „Ресторантьорство” - за 238 заети лица. Подадени заявления има и от фирми, развиващи дейност в секторите, свързани с организиране на хазартни игри, спортни дейности, туристическа агентска и операторска дейност. Мярката предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.
Със заповед на министъра на труда и социалната политика е утвърден списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода от 29 октомври до 21 декември.
Предоставената подкрепа е в размер на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор при работодател, осъществяващ дейност в някои от кодовете на икономическа дейност.
По РМС 429 работодателите, които са се възползвали от дадената мярка са в сферата транспорта, хотелиерство, ресторантьорство, питейни заведения и в сферата на туризма, са подадени заявления от работодател - 48, за 380 заети лица.
ПМС 55 - 60: 40 - изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, 217 работодатели са кандидатствали по мярката за запазване на заетите от тях 7096 лица.
По ПМС 151 - изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, и обявената от Министерския съвет извънредна епидемична обстановка са подадени заявления от 129 работодатели за 7018 заети лица.
ПМС 151 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение и извънредна епидемична обстановка - са кандидатствали 147 работодатели за 3368 заети лица
По схема „Заетост за теб”, разкрита в подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавируса COVID-19 към 18 декември са постъпили 180 заявления от работодатели. По тази програма процедурата е отворена и работодателите продължават кандидатстването си, а по подадените 180 заявления са сключени 59 рамкови договора, по които са наети 173 безработни лица. По останалите текат процедури по одобрение и сключване на рамкови договори.
По мярка "Родители в заетост" от13 март до този момент са се възползвали 41 родители за наемане на детегледач на дете от 0 го 5 години за деца, които не са записани в детски заведения, а родителите трябва да работят.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трудова борса

Към началото

Следвай ни