Иван Господинов


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Народна воля" 13
Телефон: 0887 611 753
Еmail: ivan@stovesti.info
На длъжността от: 1991-12-03

Главен редактор

Димка Господинова


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Народна воля" 13
Телефон: 0889 227 805
Еmail: dimi@stovesti.info
На длъжността от: 1991-12-03

Зам.-главен редактор

Бояна Пенчева


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Цанко Дюстабанов" 20
Телефон:
Еmail: boiana@stovesti.info
На длъжността от: 2002-01-01

Технически редактор

Надежда Тихова


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Осми март" 33
Телефон: 0887 633 112
Еmail: nadiatihova@abv.bg
На длъжността от: 1992-01-01

Редактор

Ружа Любенова


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Македония" 22
Телефон: 0898 703 030
Еmail: ruga_lubenova@abv.bg
На длъжността от: 1999-02-02

Редактор

Стефка Бурмова


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Отец Паисий" 2 - служебен
Телефон: 0886667532
Еmail: stefkaburmova@abv.bg
На длъжността от: 2006-10-11

Редактор

Женина Денчева


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Свищовска" 94, ап. 22
Телефон: 0886 210-426
Еmail: jeninad@abv.bg
На длъжността от: 2017-07-30

Редактор

Стефка Бешева


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Венец" 4, вх. Г, еат. 4,ап. 11
Телефон:
Еmail: stefka@stovesti.info
На длъжността от: 2003-01-01

Коректор

Светла Савова


Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Свищовска" 90
Телефон:
Еmail:
На длъжността от: 2003-01-01

Рекламен агент