Протест на служителите от Статистиката, началникът Георги Цветков ги подкрепя

Ниските възнаграждения за труда на статистиците прповокират недоволството

Повече...

Oтчитат ръст на работещи непълнолетни

10 459 непълнолетни са наети на работа, води Бургас

Повече...

217 работодатели са запазили 7096 работни места

Няма бум на безработицата в област Габрово, за разлика от други градове.

Повече...

Над 5500 души се очаква да преминат през обучения по процедура „Умения“

Операцията позволява на работодатели да провеждат обучения както на заети, така и на безработни или неактивни лица

Повече...

Намалява безработицата в област Габрово

В края на първото тримесечие се отбелязва намаление равнището на безработицата в област Габрово.

Повече...

337 проверки на Инспекцията по труда

Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по

Повече...