За трансформиращата роля на публичните политики

Kmet-t-na-Gabrovo-govori-za-osiguryavaneto-na-dost-pni-zhilischa-i-otchitane-na-ogromnoto-raznoobrazie-ot-nuzhdi-i-predizvikatelstva-na-mestno-nivo
Кметът на Габрово говори за осигуряването на достъпни жилища и отчитане на огромното разнообразие от нужди и предизвикателства на местно ниво
Говори Таня Христова на Х-та европейска среща на върха на регионите и градовете

    В десетата европейска среща на върха на регионите и градовете, организирана от Европейския комитет на регионите и регион Валония, участваха 3500 делегати от 59 държави от 5 континента. 
    Българската делегация бе представена от кметовете на Габрово – Таня Христова, на Белица – Радослав Ревански, на Монтана – Златко Живков, на Правец – Румен Гунински, на Гоце Делчев – Владимир Москов, на Сливен – Стефан Радев, на Попово – Людмил Веселинов.

Вторият ден от Десетата европейска среща на върха на регионите и градовете в Монс започна с поредица от паралелни сесии. Сред говорителите бе кметът на Габрово Таня Христова. Тя участва в дискусията, посветена на публичните услуги и политики в сферата на здравеопазването, образованието, жилищата и култура. Като председател на Комисията по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура (SEDEC) на Европейския комитет на регионите, госпожа Христова обобщи дебата, имащ за цел да представи специфичните пречки, пред които са изправени регионите в усилията си за  опазване на демографската структура и задържането на таланти. 
    Тя говори за трансформиращата роля на съществените публични политики, наблягайки на културата, новия европейски Баухаус, системите на здравеопазване, жилищното настаняване и образованието. 
    Кметът на Габрово подчерта нуждата от следване на холистичен подход в тези сфери, като основа за постигане на просперитет и успех за териториите и гражданите.
    Таня Христова обърна внимание, че дискусията отново е поставила на преден план нуждата от адаптирането на образователните системи. „Живеем в ера на бързи технологични трансформации и промени в икономическата система, като насърчаването на ученето през целия живот и изграждането на умения са изключително важни. Трябва да осигурим образователни и обучителни програми, които са не само достъпни, но отговарят на нуждите на нашите развиващи се икономики и общества“, каза тя и допълни, че това не е просто обща цел, а ключов фактор за запазването и привличането на таланти.
    Кметът на Габрово засегна и важната роля на културата – не само като историческо наследство, но и като потенциална сила за промяна към устойчиво регионално развитие. „Тя е двигател за иновациите, социална кохезия и икономически растеж“, каза тя и допълни, че инициативи като Новият европейски Баухаус ясно демонстрират големия потенциал на културата да вдъхновява устойчивото градско развитие, да обединява общностите и да увеличи привлекателността на регионите и населените места. 
    Тя призова местните и регионални власти да бъдат насърчавани да продължат да залагат културни политики в стратегическото си планиране и управление като катализатор за съвременната креативност и иновации, както и за посрещането на най-големите съвременни предизвикателства
    Кметът на Габрово говори за осигуряването на достъпни жилища и отчитане на огромното разнообразие от нужди и предизвикателства на местно ниво, които следва да намерят отражение в политиките на ЕС в тази сфера. 
    „Жилището е основно право и крайъгълен камък на социалното приобщаване, а местните власти, в сътрудничество със заинтересованите страни, могат да бъдат част от успешните истории за осигуряване на равнопоставеност, устойчивост и качество на живот за всички граждани“.
    По темата за здравеопазването Таня Христова подчерта нуждата не само от устойчивост и достъпност на здравната система, но и нуждата от иновации и цифровизиране на здравите услуги.
    Тя призова участниците да продължат започнатото в посока „изграждане на региони и градове, където обучение и образование овластяват всеки гражданин да прояви потенциала си, където културата процъфтява и осигурява нови възможности и където жилището е основа за сигурност и принадлежност, а здравеопазването поддържа благополучието на общностите ни“.
    Участниците в Срещата приеха Декларацията на местните и регионални лидери от ЕС за бъдещето на Европа. Документът беше представен на белгийския министър-председател Александър Де Кроо, представляващ настоящото председателство на Съвета на ЕС. „Декларацията от Монс“ очертава приоритети за по-силно, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще на Европа според регионите и градовете в ЕС.
Основни искания в декларацията:
    • Насърчаване на публичните инвестиции: Необходими са увеличени бюджетни ресурси за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. Инвестициите следва да се ръководят от принципа „не вреди на сближаването“ и да признават, че Политиката на сближаване трябва да продължи да бъде най-важният и видим инструмент на ЕС за намаляване на различията, за укрепване на конкурентоспособността на ЕС и за катализиране на дългосрочна новаторска трансформация.
    • Местни решения за целите в областта на климата: Местните и регионалните власти трябва да имат пряк достъп до финансиране от ЕС, за да разработят иновативни решения, които спомагат за постигане на целите на Зелената сделка, постигане на климатична неутралност и насърчаване на устойчиво развитие и икономически просперитет.
    Справяне с регионалните нужди: всички политики на ЕС следва да насърчават равните възможности, борбата с бедността, сигурните работни места и гарантирането на равенство между половете във всички региони, като се признават техните разнообразни специфики, включително селските, градските и най-отдалечените региони.
    • Разширяване и реформи на ЕС: Регионалните и местните лидери трябва да участват в подготовката на реформите на ЕС и процеса на разширяване. Подготовката за разширяване с всички страни кандидатки трябва да се основава на принципа на партньорство и да насърчава многостепенното управление и децентрализацията.
    • Активна субсидиарност: Европейският комитет на регионите трябва да има по-силна роля в институционалната структура на Европейския съюз и в законодателния процес. В бъдещите реформи на ЕС местното и регионалното ниво на европейската демокрация трябва да бъде укрепено чрез активни реформи на субсидиарността.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото

Следвай ни