Таня Христова участва в инициативата "От книгата за игра до прилагането"`

Водеща! Pris-stvaha-komisarite-Mariya-Gabriel,-Eliza-Fereira,-Tanya-Hristova,-Marku-Markula.
Присъстваха комисарите Мария Габриел, Елиза Ферейра, Таня Христова, Марку Маркула.
Представители на 74 регионални власти обсъждаха политиките на ЕС

Вчера Европейската комисия и Европейският комитет на регионите проведоха събитие на високо ниво на Партньорствата за регионални иновации (PRI) като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС за насърчаване на териториална трансформация, основана на иновациите.
    Участници в инициативата „От книгата за игра до прилагането“ са представители на 74 регионални власти, комисарите Мария Габриел, Елиза Ферейра, председателят на Комисията за социална политика, образование, заетост, изследвания и култура на Европейския комитет на регионите Таня Христова и заместник-председателят на Комитета на регионите Марку Маркула. На научно ниво събитието събира водещи световни експерти в областта на иновациите и териториалното развитие чрез Научния комитет на PRI.
    Бюджети с безпрецедентни размери са налични днес в ЕС за подкрепа на прехода към устойчивост. Само пари обаче не стигат за промяната. Скоростта и степента на глобалната промяна изискват системна трансформация и следователно системно сътрудничество. ЕС има възможността да бъде лидер в световен мащаб в тестването и насърчаването на управление за такава промяна. За да бъде осъществено това, ангажирането на представители от всички нива на управление е от съществено значение. Чрез обединяване на територии и общности за съвместяване на усилията, чрез насърчаване на сътрудничество между различни нива на управление, области на политика и сектори за взаимно свързване на потребности, искания, решения и екосистеми ЕС може да ускори надпреварата за устойчиви иновации, без да изоставя никого.
    В този контекст рамката на PRI като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС за насърчаване на териториална трансформация, основана на иновациите, допринася за:
    Укрепването на иновационните екосистеми в Европа и Създаването на регионални иновационни долини около стратегически зони от общ интерес за територии, включително относно Deep Tech.

Таня Христова

    Партньорствата за регионални иновации трябва да се използват, за да помогнат на участващите региони да се справят не само с по-общите проблеми на изменението на климата и цифровизацията, но и с по-специфичните регионални предизвикателства на иновациите и социално-икономическия преход. (Таня Христова)


    Структурирано в три блока - „От наука към политика“, „Новата европейска програма за иновации на териториално ниво“ и „Междурегионално сътрудничество в PRI в подкрепа на Новата европейска програма за иновации“, събитието събира политически лидери, за да обсъдят приноса на Партньорствата за регионални иновации като мост между интелигентната специализация и други политики на ЕС. 
    Партньорства за регионални иновации (PRI) е нов стратегически подход към териториална трансформация, насочена към иновации, целящи свързване на приоритетите на ЕС с националните планове и териториалните предизвикателства и възможности. 
    През май 2022 г. Съвместният изследователски център публикува първия „Наръчник за партньорства за регионални иновации“, който може да послужи като основа за съвместно създаване със седемдесет и четирите територии, които бяха избрани да участват в пилотния проект PRI. Четирите държави членки, 63 региона, седем града и шест мрежи, които са част от пилотния проект, разработват съвместно и тестват нови инструменти и механизми за управление за интегриране на инициативи и инвестиции в стратегически области и свързване на възможностите и предизвикателствата на място с приоритетите на ЕС.
    Партньорствата са обвързани с политическата рамка на ЕС, като подкрепят изпълнението на Европейския зелен пакт, Хоризонт Европа, Кохезионната политика и NextGenerationEU. 
    Особено внимание се отделя на инструменти и механизми за управление, които мобилизират различни източници на финансиране и политики за увеличаване на въздействието и които могат да помогнат за свързването на регионалните и националните инициативи с инициативите на ЕС за двойния преход.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Европейски съюз

Към началото

Следвай ни