Работодатели ще могат да провеждат обучения на служителите си по процедура „Умения” на ОП “Развитие на човешките ресурси”

Водеща! Snimka.jpg
Snimka.jpg

Процедурата е отворена за кандидатстване до 3 май 2019 г.

Работодателите имат възможност да провеждат обучения на служителите си по процедурата „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Предвидените дейности са специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности. Проектните предложения трябва да бъдат с период за изпълнение не по-дълъг от 18 месеца. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният - 3 911 660 лева.
„Допустимо е участието на микро-, малки, средни и големи предприятия. Категорията на организацията определя и дела на съфинансиране от страна на участника. При малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. За средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%“, каза Десислава Ушколова, началник отдел „Програмиране и договаряне” към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерство на труда и социалната политика.
В обучения ще могат да се включат както заети, така и безработни и неактивни лица. Програмата изисква минимум 50% от всички неактивни или безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателя бенефициент по проекта. В периода на заетост процедурата ще покрива осигурителните вноски за наетия служител.
„При две от дейностите по „Умения“ не се изисква съфинансиране от кандидатите. Това са разходите за персонал при включването на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост след успешно завършено обучение, както и предоставянето на възможност за гъвкави форми на работа за служителите в периода на обучение“, уточнява Анелия Ценова, старши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“ към ГД ЕФМПП, МТСП.
Всяко предвидено обучение трябва да съответства на необходимостта и дейността на фирмата и да е в съответствие с индивидуалните характеристики и спецификата на работното място на обучаващото се лице. Могат да се извършват в професионални центрове, от външни или вътрешни експерти. Позволява се дистанционна, присъствена или смесена форма. Сред допустимите разходи са възнаграждения за обучаващите, работни материали и наем на зали.
Крайният срок за изпращане на проектни предложения е 3 май 2019 г. Кандидатите могат да задават своите въпроси относно условията по процедурата до 12 април на електронна поща: skills@mlsp.government.bg, а всички отговори ще бъдат публикувани най-късно до 19 април на уеб страницата на ОПРЧР.
Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Повече за операцията и Условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трудова борса

Към началото

Следвай ни