Томислав Дончев: "Срокът за завършване на обхода е удължен до юли, заради новооткрита недвижима културна ценност в обекта"

Tomislav Donchеv:
Томислав Дончев

За  хода на административната реформа, за въвеждане на електронните услуги, за напредъка по строежа на обходния път на Габрово, коментира за "100 вести" вицепремиерът Томислав Дончев:

- Вече се коментира новината, която съобщихте, че предстоят 1600 съкращения в държавната администрация. Разбра се, че ще бъдат и повече. Само за министерствата ли става въпрос или за областните и общински администрации?

- Заявката за съкращаване на 1600 длъжности в администрацията е само първия етап на усилието за оптимизация. Предстои чрез всеобхватен анализ на секторни политики да се идентифицират мерки за закриване, сливане или преструктуриране на администрации и звена, за които се констатира припокриване на функции. Съкращенията се отнасят до институциите в рамките на централната изпълнителна власт - министерства, държавни и изпълнителни агенции, други администрации, създадени със закон или акт на Министерския съвет, както и териториалните им структури.

Що се отнася до областните администрации, планира се преместване на длъжности между няколко области, отчитайки натовареността. По отношение на общинските администрации заложеният в Конституцията принцип на местно самоуправление не дава правомощия на правителството за намеса в структурата и числеността им.

- На мястото на съкратените държавни служители ще бъдат ли назначавани нови, ако е така - какви?

- Съкращаването на служители технически означава премахване на техните длъжности, щат от администрацията, поради което няма възможност на тяхно място да бъдат назначени други лица. Но тези стъпки ще спомогнат за освобождаване на допълнителен финансов ресурс. А това ще даде възможност на администрациите да задържат висококвалифицираните кадри, както и да привличат млади, образовани хора, с по-добри дигитални умения, включително отговарящи на нуждите за реализиране на електронно управление. Голямата ни задача е в държавната администрация да работят по- малко, но по-подготвени, мотивирани и некорумпирани служители.

- Докъде стигна намаляване на бюрокрацията и изискваните от администрациите документи на хартиен носител от гражданите?

- През 2018 г. беше направено необходимото за премахване изискването на някои от най-масовите документи на хартиен носител, които администрациите изискваха от гражданите, като свидетелство за съдимост, удостоверение за БУЛСТАТ, удостоверение за актуално състояние и ред други. Приехме и 2 пакета мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като самите администрации направиха всеобхватен преглед на предоставяните от тях услуги и регулаторни режими. С изменението на Административно-процесуалния кодекс ще създадем необходимите условия гражданите и организациите да престанат да бъдат „куриери“ между администрациите и други органи.

Вече действа и активно се ползва модулът Regix, който позволява администрациите служебен достъп до информация в около 65 основни регистъра, поддържани от държавата. По този начин еднократно събираме, но многократно използваме информацията, и не караме гражданина да удостоверява нещо, което друга институция знае. Единният портал за електронни административни услуги вече работи, институциите са си създали профили и вече активно могат да обменят съобщения и документи с всички граждани и бизнеса. Всеки гражданин чрез надлежна идентификация може да си направи профил в системата и това ще му спести време и усилия, тъй като за много услуги няма да му се налага да ходи „до гише“.

- На въпрос на БТВ за строежа на АМ "Хемус" без обществена поръчка вие казахте, че законодателството позволява да се строи по този начин. Може ли по-подробно, защото непрекъснато се коментира, че без обществена поръчка не може да се строи?

- Това е т. нар. вътрешно възлагане, in-house възлагане, което е практика в редица европейски страни, чийто механизъм съществува както в отменения през 2016 г., така и в действащия сега Закон за обществените поръчки. В този смисъл тази възможност е предвидена и на европейско ниво с Директива 2014/24/ЕС, а на национално ниво действа методика при изготвяне на договорите. Такъв голям проект досега не е възлаган in-house, но българските възложители вече имат многогодишна практика с ползването на този механизъм за по-малки поръчки.

- Какво става с обещаните електронни обществени поръчки?

- Процесът по пълно електронизиране на обществените поръчки е необратим. Системата, която ще се използва, вече е готова и сега е в тестов режим с цел проверка на всички нейни функционалности и капацитет. Постепенно ще присъединяваме големите възложители към системата и когато сме сигурни, че всичко по нея работи оптимално, тя ще бъде отворена за ползване от всички възложители. Целта е това да се случи на 1 ноември тази година. Същевременно полагаме усилия към тази дата ползвателите да бъдат адекватно обучени как да я използват. Обученията са критично важни, защото става дума за сложна процедура, в която длъжностни лица ще извършват правни действия, които пораждат задължения и които могат да бъдат оспорвани пред регулатора и съответно пред съда.

Като цяло, в рамките на тази година ще имаме електронни обществени поръчки, както вече имаме изцяло електронно кандидатстване и електронно отчитане на проекти.

- Имаше обещания от АПИ, че до края на 2018 година ще завършат строежите по обходния път на Габрово. Спазен ли е срокът?

- Срокът за завършване на обекта е удължен до юли 2019 г. поради необходимост от извършване на пълно спасително проучване на новооткрита недвижима културна ценност, която е разкрита при изпълнение на изкопни работи в началото на септември 2018 г. и представлява част от дъга на широка абсида от късноантична църква. През февруари 2019 г. предстои АПИ да стартира процедура по реда на Закона за обществени поръчки за избор на изпълнител на проучването. След зимния сезон работата на обекта ще бъде възстановена, като успоредно ще се изпълняват строителни дейностите извън обхвата на спасителното археологическо проучване до завършването му.

Към края на миналата година напредъкът по проекта е 78 %.

- БСП в Габрово поиска оставката Ви заради скандала с електронните винетки. Има ли вина за неразборията с тях?

- Системата за електронни винетки е една от най-сложните в страната, въвеждани към този момент. Факт е, че проблеми при стартирането имаше. Направен е детайлен анализ за причините и вярвам, че ще бъдат предприети всички необходими действия, както и стройна организация, за да не бъдат допуснати в бъдеще подобни събития. Но усилията ни в посока въвеждане на все повече електронни процеси в държавата, включително услуги за гражданите не бива и не могат да спират.

Колкото до исканията на опозицията, Вие какво очаквате - да ми се радват ли. Ще ме критикуват, това им е работата. Когато има за какво - за каквото има, като няма - ще си измислят. Това с критиката е хубаво, но ми се иска да чувам алтернативни предложения, идеи, които да са обосновани и да могат да работят в реалния живот. Аз се вслушвам във всяка добра идея и предложение. До момента не съм чул такива, които могат да бъдат използвани за нещо различно от това да се пълни ефира или вестникарската страница.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото