Още пречки пред тунела под Шипка

Топ новина! Minist-r-Koritarova-povtori-tova,-s-koeto-neini-predshestvenitsi-se-opravdavat-16-godini---proekt-t-bil-star
Министър Коритарова повтори това, с което нейни предшественици се оправдават 16 години - проектът бил стар
Новите спънки посточи министър Коритарова в отговор на питане на Валери Митов

Нови проблеми, свързани с проектирането на тунела под Шипка, посочи служебният министър на регионалното развитие и благоустрояването Виолета Коритарова в отговор на питане на народния представител от Габровски регион Валери Митов.        

На 26 април, петък,  от парламентарната трибуна Митов направи кратка хронология на изтъкваните от досегашните министри на МРРБ (Иван Шишков и Андрей Цеков) пречки за забавяне на съоръжението и попита Коритарова в какъв срок ще приключи проектирането и кога ще започне строителството.
    Припомняме, че в началото на април падна и последната пречка пред тунела, след като съдът отхвърли Плана за управление на парк „Българка“. Върховният административен съд потвърди заключението на първата инстанция, че изпълнителите на плана са обявили зоната, в която попада трасето на тунела, за резерватна (защитена), без да има характеристика на такава. 
    Все още има незавършени процедури по проектирането на съоръжението преди да започнат строително-монтажните работи, съобщи в петък Коритарова като прибави към досегашната „цяла плеяда проблемни казуси“ (цитираме министър Цеков) и нови: допълнителни отчуждителни процедури, проблем с изпълнението на един от тунелите (те са общо 5), изменение на договора с изпълнителя, сключен на 8 юни 2022 година с ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“.

Валери Митов    Кои са незавършените процедури? Цитираме целия отговор на Коритарова, тъй като стенограмата от последния парламентарен контрол все още не е качена на сайта на Народното събрание:
    „Те са свързани с отстраняване  явна фактическа грешка на Територията на службата по  геодезия, картография и кадастър – Габрово. След отстраняването на явната фактическа грешка срокът за проектиране е 164 календарни дни. По време на проектирането е установено, че заложените дейности в идейния проект от 2008 година не отговарят на действащите норми за проектиране на пътища и тунели. В тази връзка е предложил няколко варианта за промяна на проекта, които водят до изменение на договора, сключен на 8 юни 2022 г. с ДЗЗД „Консорциум ПСВТ“. Нужно е промените да бъдат съгласувани от Агенция „Пътна инфраструктура“ с Агенцията за обществени поръчки, тъй като това налага изменение на договора, сключен по Закона за обществени поръчки. В допълнение е установена необходимост от допълнителни отчуждителни процедури както при предложенията вариантни решения на изпълнителя, тъй и при запазване на нивелетата по идейния проект по изпълнение на порталите на всички тунели. Проблем е и с изпълнението на един тунел по подземен способ поради недостатъчното покритие. От казаното дотук строителното на тунел под Шипка ще може да се започне след приключване на всички изброени от мен процедури, обвързани с проектиране, изработване и одобряване на технически проект и издаване на разрешение за строеж. Да, срокът е за строителство остава непроменен – той е 1280 календарни дни от започване на строителството, подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще направим всички усилия, така че максимално бързо процедурите, които са в компетенциите на МРРБ, да бъдат финализирани в срок  съгласно сроковете по нормативната уредба. Срокове като времеви период не мога да кажа. Предстои довършване процедиране на изменението на кадастралнта карта по отстраняване на явната фактическа грешка. Това трябва да бъде съобщено на заинтересованите страни в зависимост от сроковете на Административнопроцесуалния кодекс и след това ще можем да възложим и проектирането.“
    От отговора се разбира, че тунелът няма да бъде построен през 2026 г., каквито бяха първоначалните срокове, но и ще поскъпне. Разминаването, съобщено от Коритарова, ще наложи изменение на проекта и на договора на стойност 358 млн. лв. без ДДС, подписан от с „Консорциум ПСВТ“. В него водещ партньор е „Хидрострой“ АД,  влизат още „Пътни строежи Велико Търново“ АД и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД. Изпълнителят на тунела беше изпълнител и на обходния път на Габрово.
    Защо едва сега е установено, че идейният проект, изготвен преди 16 години, не отговаря на сегашните норми и с колко ще се оскъпи тунелът, засега не става ясно. Не става ясно защо толкова бавно се отстраняват явните фактически грешки в кадастралните карти на град Габрово и град Стара Загора, които са установени преди една година – юни 2023 г.  
    По договор срокът за проектиране е 240 дни (8 месеца), но той беше удължаван два пъти. (Трите допълнителни споразумения са качени на сайта на АПИ).
За тунела    според обществената поръчка строителството на съоръжението предвижда изграждането на участък с дължина 10.5 км, от които 7.96 км са ново строителство, а 2.59 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4.011 км. Тунелът под Шипка ще е с дължина 3.2 км. Останалите 4 тунела са по-малки – съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.
    Тунелът под Шипка ще е на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара, от което регионалният министър Гроздан Караджов не беше доволен.
    Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа). 
Бояна Пенчева

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото

Следвай ни