Ще реновират язовир "Синкевица"

Топ новина! Vchеra-ministar-Dimov-podpisa-za--az.--Sinkеvitsaa
minister.jpg
Вчера министърът на осколната среда и водите Нено Димов подписа договор с Община Габрово за рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него.

Язовирът в кв. Гачевци, както е извстно, е публична общинска собственост, разположен на площ от 114 065 кв. м. Пъленият обем на водохранилището е 0,485 млн. куб. м. Построен е през 1963 година за промишлено водоснабдяване на предприятия в Габрово и за ретензия (задържане) на водните обеми по поречието на река Синкевица. Язовирната стена е земно-насипен тип с каменна заскалявка на водния откос. Височината и? е 12 метра. В момента се ползва за отдих, любителски риболов и туризъм.

В края на септември м. г., след оживени дебати в Общинския съвет в Габрово, бе взето решение за безвъзмездно прехвърляне на собствеността на пет общински язовира на държавата. Това бяха язовирите „Сеферчер“, „Пача бара“, „Гиргини ІІ“, „Разсадника“ и „Белчев дол“. Прехвърлянето стана възможно след промените в Закона за водите от месец юли 2018 г. С тях бе наложен ремонт и реконструкция на язовирите държавна и общинска собственост, като общините бяха задължени да заплатят разходите за ремонтите на общинските язовири. Това задължение можеше да се избегне само ако прехвърлеха правото на собственост върху язовирите безвъзмездно на държавата след решение на Общински съвет. Това и направи габровският парламент.

По отношение на язовир „Синкевица“ бе подготвено проектно предложение за безвъзмездно финансиране по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Сега с подписването на договора от министъра и Община Габрово процедурата се задйства. Ще бъдат отпуснати над 350 хил. лв. безвъзмездно на Общината. Целта на проекта е да се подобри техническото състояние на язовира и да се удължи експлоатационният му живот, както и да се повиши защитата на населението от наводнения, съобщиха вчера от МОСВ. Сред предвидените дейности са поставяне на нова облицовка на водния откос и заскалявка на сухия откос, ремонтиране на неизправните части на водовземната кула и подмяна на спирателния кран на основния изпускател. Заложени са още почистване на преливника, изграждане на контролно-измервателна система, както и поставяне на ново осветление и монтиране на предпазна бариера на короната на стената. Срокът за реализация на проекта е 29 месеца.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото