Делото срещу „Топлофикация“-Габрово набира скорост

Водеща! <p>Търговското дело, образувано по колективни искове на Община Габрово, ОУ
Делото срещу „Топлофикация“-Габрово набира скорост

Търговското дело, образувано по колективни искове на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и Дома на хумора набира скорост.

Съдът допусна иска и задължи Община Габрово да публикува съобщения за предявяването му във „100 вести“ и „24 часа“
До един месец по-късно трябва да се знае кои потърпевши ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно
РУЖА ЛЮБЕНОВА
Търговското дело, образувано по колективни искове на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и Дома на хумора и сатирата срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД продължава. Второто съдебно заседание бе на 18 май т. г.
Цитираните институции поискаха съда да установи по отношение на всички абонати на ответното дружество, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на сезирането му, „Топлофикация“ не е изпълнила законово вменените й задължения, като „системно не доставя или доставя некачествена услуга на своите абонати. Ищците настояват да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия по отношение на потърпевшите абонати, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на същите. Претендира се още да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и да се признае правото на всички абонати да ползват пет процента комисионна независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.“
Ще припомним, че на 2 май т. г. Окръжният съд в Габрово проведе подготвително заседание то този казус. Тогава съдът докладва направените от „Топлофикация Габрово” ЕАД възражения по допустимостта на исковете и предостави на ищците възможност да изразят на становище по тях в двуседмичен срок.
„Съобразявайки данните по делото, включително постъпилото в срок становище на ищците, с определение от 17 май 2017 г., съдът се произнесе по възраженията на ответника, намирайки същите за неоснователни. Съдът счете, че интересът от провеждане на колективна претенция в защита на потребителите е обоснован, поради което производството по делото следва да продължи със съответната публична разгласа.“
За целта в определението си съдът задължи Община Габрово „да публикува по две съобщения за предявяване на иска в централен и местен ежедневник – вестник „24 часа” и вестник „100 вести”. Първата публикация следва да е в периода до 16 юни 2017 г., а втората - до 30 юни 2017 г. Обявление трябва да бъде поставено и на интернет страницата на Община Габрово“.
След разгласяването, до един месец след най-късната публикация, потърпевшите граждани на Габрово могат да заявят дали ще участват в процеса или ще осъществят защитата си самостоятелно.
Оперелението на Окръжния съд от 18 май т. г. може да бъде обжалвано с частна жалба пред Великотърновския Апелативен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Габрово

Към началото