Георги Маринов, началник на РУО:

Gorgi-Marinov,-nachalnik-na-RUO:
Георги Маринов, началник на РУО:
Вече няколко месеца сред обществеността и на срещи в различни формати се дискутира темата за съществуването на сегрегираното Основно училище „Цанко Дюстабанов“ в Габрово. Предстои сесия на Общинския съвет. Съществуването на сегрегация в образованието у нас е забранено от Закона за предучилищното и училищно образование.
Вече няколко месеца сред обществеността и на срещи в различни формати се дискутира темата за съществуването на сегрегираното Основно училище „Цанко Дюстабанов“ в Габрово. Предстои сесия на Общинския съвет. Съществуването на сегрегация в образованието у нас е забранено от Закона за предучилищното и училищно образование. А с очакването, че в училището ще се запишат повече ученици, габровци отдавна са се простили. Кметът Таня Христова също смята, че сегрегирано училище в Габрово не трябва да има. Тезата, че единствено възможното решение е закриването, срещна и противници на тази идея. Какво трябва да се случи с ОУ „Цанко Дюстабанов“, попитахме и началника на Регионалното управление на образованието Георги Маринов.Законодателят е решил въпроса и го е разписал в Закона за предучилищното и училищно образование. Същият закон гарантира възможността всяко едно дете да получава обучение и образователен резултат, регламентиран за определена възраст и учебен предмет – от първи до дванадесети клас, на общообразователното училище.

Проблемът с училище „Цанко Дюстабанов“ не е от вчера, претърпя развитие и очаква своето решение. Сегрегирано училище не може да съществува като самостоятелен капсулиран модел. Този модел за Габрово е неприложим. Формирането на сегрегирани паралелки не гарантира равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и ученик. Образованието е процес, който включва обучение, възпитание и социализация.

На територията на община Габрово има 13 училища – едно начално, 6 основни, две средни, две профилирани гимназии, две професионални гимназии. Ако върнем годините назад и погледнем цифровите данни, ще видим как те красноречиво говорят, че броят на учениците намалява.

Защо не се записват ученици в училището, или по-точно защо се отписаха в годините ученици? Това са важни въпроси, които имат нееднозначен отговор. Обучението в училището се провеждаше в условия на билингвизъм т. е. част от учениците бяха с майчин език различен от българския език. През последните години, като резултат от отказа на родители от района на училището и града да запишат децата си като ученици в ОУ „ Цанко Дюстабанов”, както и преместването на деца в други училища, се стигна до сформиране на сегригирани паралелки. Родителите също знаят част от отговорите. Освен това се направиха и компромиси по разписването на така наречените „маломерни“ паралелки. През учебната 2013-2014 година маломерните паралелки в община Габрово са 6, а за учебната 2017-2018 г. броят им нарасна на 18. Ако това е тенденцията, нека се замислим какво ще е положението в следващите години. В основно училище „Цанко Дюстабанов“ през учебната 2013-2014 година маломерните паралелки са две, през следващата учебна година – 2014-2015 са пет, а през 2015-2016 и за тази учебна година са вече 7 с намаляващ брой ученици в тях – дори и до 5-10 ученика в клас. Да не говорим, че съществуваха слети паралелки от два класа в един. В момента общият брой на учениците в училището е 74.

Уважавам положения труд от всички преподаватели и персонал в училището. Многократно съм се срещал с тях, с учениците, с родители. Всеки родител желае детето му да успява в учението. Същото го искат и учениците и преподавателите. Но каква е успеваемостта на учениците в това училище? РУО обобщава данните от образователните резултати на училищата и ги предоставя на обществеността в Габрово всяка година. Данните от Националното външно оценяване за седми клас, организирано от Министерство на образованието и науката, показват, че в ОУ „Цанко Дюстабанов“ резултатът по математика е много под средния за страната и най-нисък на територията на община Габрово в сравнение с всички останали училища. По български език и литература картината е същата. Резултатът на училището за миналата година е с 13 пункта по-нисък спрямо измерените резултати през 2015-2016 година – 26.05 точки. През 2016/2017 измереният среден успех е 12.88 точки при максимален брой 65.

Този резултат снижава общия образователен резултат на цялата община, влияе на постиженията и на областно ниво и показва, че седмокласниците от училището се затрудняват да покрият общообразователния минимум.

За постигане на очакваните резултати от обучението се изисква предприемане на мерки, които мотивират повишаване качеството на образованието и съпоставимост на данните и резултатите от обучението с всички училища.

Поради малкият брой ученици в отделните класове и маломерните паралелки коректно е да се отбележи , че училище „Цанко Дюстабанов“ се дофинансира ежегодно. Училището е и средищно. Най-вече говорим за ефективност и за единна цялостна политика за осигуряване на качествено предучилищно и училищно образование. Това трябва да бъде водещото. Всеки има право да се образова, но трябва да говорим и за резултат от обучението, който формира мотивация на едно дете да посещава училище и да учи, да бъде в образователна среда, свързана с осигурена материално-техническа база с интерактивни възможности, със съвременна техника, с приобщаващо образование и пр.

Резултатите на ниво под средното за страната, които граничат с минимума на точки в дадени училища, се отразява и ще се отрази в много голяма степен на образователната система в община Габрово само след една-две години. И тогава ще се замислим, че е трябвало да предприемем конкретни мерки. Резултатите ще се отразят и на самите ученици от ОУ„Цанко Дюстабанов“, на реализирането на бъдещите им намерения. На тях им предстои обучение и в следващия гимназиален етап. Тези деца след седми клас трябва да си изберат съответното училище, да си изберат професия или профил. Те трябва да имат равен достъп до образование. Заслужават го. Трябва да решим този въпрос и нека го решим професионално, с отношение към всяко дете, за да може Габрово да постига устойчивост и резултати в образованието.

Коментирай!

За да коментирате, влезте в профила си или се регистрирйте. Ако нямате регистрация, може да се регистрирате тук. Можете директно да коментирате чрез профила си във Facebook.

0 коментара

Към началото
  1. Още от Образование

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня