Списъкът с битовите абонати на ТЕЦ и размерът на еднократна финансова помощ са готови, от понеделник се подават заявления

-Toplofikatsiya--ryadko-dava-toplo
"Топлофикация" рядко дава топло
Списъкът  с абонатните номера на битовите абонати и размерът на конкретните компенсации ще бъде публикуван на сайта на Община Габрово

    Министерството на енергетиката e предоставило на Община Габрово списък с битовите абонати на  Топлофикация – Габрово и размера на определената им конкретна еднократна финансова помощ, която ще получат като компенсация.
    МС одобри Програма за подпомагане с фиксирана сума на един MWh на битови клиенти на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, които през отоплителен сезон 2023-2024 г., няма да имат топлоснабдяване.
    Списъкът  с абонатните номера на битовите абонати и размерът на конкретните компенсации ще бъде публикуван на сайта на Община Габрово и ще бъде достъпен на хартиен носител на видно място в Дирекция „Местни данъци и такси“ от 27.11.2023 г. /понеделник/.
    За да получат своята еднократната финансова помощ, битовите абонати на Топлофикация – Габрово следва да подадат Заявление по образец до Кмета на Община Габрово, което ще бъде обработено в 30 дневен срок от неговото подаване.
    Заявленията ще се приемат от 27.11.2023 г. в Дирекция „Местни данъци и такси“ и  на адрес: mdt@gabrovo.bg
    Сумите ще се изплащат на собствениците на имоти, които са имали партиди в Топлофикация – Габрово през предходните три отоплителни сезона.
    При промяна на собственика на имота или починало лице, ще се изискват допълнителни документи.
    Програмата не допуска дублирано подпомогне и  няма да се прилага към клиентите, на които са отпуснати целеви помощи за отопление по паралелно действащи механизми за социално подпомагане на лицата и семействата.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни