Ден на „Еразъм +" в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев"

Водеща! Direktor-t-TSvetana-Kyumyurdzhieva,-v-sredata,-be-avtor-na-ideyata
Директорът Цветана Кюмюрджиева, в средата, бе автор на идеята
На 25 юни в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ се проведе Ден на „Еразъм +“.

  
Програмата, която стартира през 2014 г към Европейския съюз, се „базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта”. Институтът за развитие на човешките ресурси е официалната институция, оторизирана от Европейската комисия за управление на европейски образователни програми в България.            
В т. ч. и на „Еразъм +“. Наименованието й е свързано с името на Еразъм Ротердамски – нидерландски (холандски) хуманист и философ, който се застъпва за образование, основано на свободната мисъл.
В програмния й период 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаване  участието на младите хора в демократичния живот. ПМГ- Габрово печели реализацията на  проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000140438 „Да успеем заедно като подобрим дигиталните си умения“ по КД1, сектор „Професионално образование и обучение“, в чийто цели са заложени значими умения за развитието на гимназистите от професионалните паралелки “Системно програмиране” на  10 в, 11 в и 12 в класове. Участието на двете общности - ученици и учители в “краткосрочната мобилност”, цели и “повишаване” на тяхната “комуникативна компетентност”. 
В периода от 16 до 30 октомври 2023 г. се реализира първата му мобилност в гр. Будапеща, Унгария с основна цел посещение на водещи образователни институции в сферата на Професионалното образование и обучение (ПОО) за обмен на добри практики. За участници са избрани по 4-ма ученика от трите професионални паралелки - общо 12 гимназиста  от 10 в клас: Цветослав Василев, Християн Иванов, Иван Анастасов и Калоян Ламбуров; от 11 в клас: Антоанета Кирова, Александър Горанов, Рая Райкова и Теодора Папазова; от 12 в клас: Христо Рашеев, Стефан Иванов, Лора Тошкова и Борис Матев. В екипа  учители са включени: директорът Цветана Кюмюрджиева (ръководител на проекта), Зорница Дженкова, преподавател   по информатика и информационни технологии, Нина Люцова (координатор на проекта) и Снежана Лапакова - Кацимбра, които са учители по английски език, Ясен Симеонов - по физическо възпитание. В рамките на две учебни седмици учениците работят по специалността си - „Системен програмист“ в унгарските IT компании  - Offisys Kft., Miklós Laura и AgilXpert Kft. 
    В дните от 17 февруари  до 3 март 2024 г. е реализирана втората мобилност на европейския проект. Избрани са отново по 4-ма ученика от трите професионални паралелки - общо 12 гимназиста:   от 10 в клас са  Жени  Живкова, Георги Димитров, Виктория Цанева, Ивайло Ламбуров; от 11 в клас: Емил Стефанов, Елизабет Цуцова, Никола Безсолнаков, Кристиян Пашов; 12 в клас: Мартин Корназов, Дара Стоянова, Ивайла Тодорова, Мина Пенчева. В екипа  учители е включен още Никола Атанасов, преподавател   по информатика и информационни технологии и  един от младите в учителския екип на гимназията. В продължение на две седмици те имат  добрия шанс да усъвършенстват своите дигитални, езикови и професионални умения в испанските IT компании  - Project Management Institute (PMI), A Poc A Poc, SciArt Design и KinderBarcelona. 
    Идеята за организирането на този ден е да се обобщят и популяризират сред двете мобилни групи резултатите от тяхната дейност, да се споделят мнения и лични впечатления относно приноса на проектните активности за повишаване познанията, за формиране на практически опит у ученици и учители.                         Госпожа Цветана Кюмюрджиева, директор на гимназията, ръководител и инициатор, автор на идеята и проектното задание, откри събитието, представи своята оценка за реализирания проект. Ключовите думи в нейното изложение са “дейни и дисциплинирани, отговорни, с добра организация и осъзнаване екипността на работа, диалогичност, показана грамотност, интелигентност и активност” - всичко това събрано в едно определя удовлетворението й от представянето на гимназистите. Тя изрази и впечатлениета си от екипите-домакини, с които са работили габровските гимназисти - “млади, отговорни, с разбиране, деликатни” в подходите си на общуване. Макар и разнородната дейност, която  трябва да извършват, понякога съвсем непозната за участниците, фирмите, в които са работили са впечатлени от уменията им, от отговорното отношение към поставените им задачи, от доброто познаване на английския език.                                              На събитието присъстваха всички участници, техни съученици, преподаватели. Учителите Нина Люцова, Зорница Дженкова и Никола Атанасов представиха подробни презентации за същността на реализирания проект, за особеностите в работата на двете мобилни групи. Те заявиха, че чрез него “са получени  много нови знания и умения, повишен е професионалния им опит, показано е високо ниво на зрялост” и определят резултатите като “стойностно и полезно обучение”. Същевременно с това “са изживени позитивни моменти, събрани са много незабравими спомени”.
    Християн Иванов и Виктория Цанева от Х в клас като представители на двете групи запознаха присъстващите не само с тяхната, но и с общата гледна точка за “приключението “Еразъм +”. “Специално, вълнуващо, въздействащо” и като  работа, и като познания, но и като впечатления от културата и историята на  двата европейски града и техните жители. Двамата детайлизираха вида дейности, които са извършвани по време на проектното изпълнение. Описаха подробности от многото компетентности, които опознават, възприемат и утвърждават като опит. Сред тях  и такива, които не са изучавани все още в учебните часове. Индивидуални или колективни, задачите, които им се възлагат и се изпълняват формират различни познания и умения - подреждане  на документи и сортиране на данни в различни софтуерни програми, промяна съдържанието на сайт, качване на новини, 3 D принтиране, наблюдаване на рециклиране на природни материали и др.
     С вълнение, много емоция всички участници в проекта - ученици и учители, възприеха подготвените от г-жа Зорница Дженкова два филма, запечатали различни моменти от обучението, разходките и създадените взаимоотношения на приятелства. Смях, ръкопляскания и коментари придружаваха всеки появил се кадър. Създалото се оживление от припомнените хубави преживявания зарази всички в залата. И беше най-категоричния индикатор, че проектът е постигнал целите си.  Атмосферата, която се създаде, е своеобразна мотивация за следващи проекти, за следващи участия, за споделяне на следващи успехи. Бяха връчени европейски Сертификати за участие и раздадени много подаръци на всички и на особено отличилите се. Денят, посветен на програмата  “Еразъм +” беше документиран със снимки. И завърши с новината, че ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”  печели нов проект, който през м. октомври и март на учебната 2024-2025 г. ще продължи устойчивото образователно развитие на гимназиалната общност и да създава нови компетентности.   

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни