Ще извозват дървесината гравитачно, отпадат просеките

Северноцентрално държавно предприятие-Габрово въвежда иновативна система за щадящ извоз на дървесина по гравитачен път.

Повече...

Има шанс за зоологическата градина

С европейско фишнансиране зоопаръкт може пак да отвори врати

Повече...

Малки и големи засаждаха дървета край Габрово

Деца и възрастни се включиха в акция по залесяване в местността Градище, край Габрово.

Повече...

Изложба проследява пътя на отпадъците от опаковки

На 4 октомври – екологично събитие за заведения и търговски обекти

Повече...

България е на едно от първите места в ЕС по отпадъци на глава от населението

  Къде се намира България в момента по отношение на управлението на отпадъците?

Повече...

Сформират група за "борба" с кафявята мечка

Дискусия с всички страни, имащи отношение към зачестилите срещи с кафява мечка в областта, се проведе на 30 май в Областна администрация- Габрово.

Повече...

Таня Христова: "Да бъдем зелени, иновативни и приобщаващи"

„Да бъдем зелени, иновативни и приобщаващи – това са амбициозните цели, които ние в Габрово си поставяме и които ни мотивират системно да работим заедно в изключително ефективно партньорство.

Повече...

Осмо издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен

Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ събра рекорден брой участници.

Повече...

Ще почистват речните корита

Междуведомствената комисия за планиране и организиране на дейности по почистване на речните легла извън урбанизирана територия на област Габрово започна работа

Повече...

Бутилкояд в Поповци

С мисъл за Международния ден на Земята

Повече...

Седем водоизточника в тревненско с отклонения от показателите

ОБЩИНА ТРЯВНА ВЕЧЕ Е ПРЕДПРИЕЛА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА В УСТАНОВЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ С ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ Във връзка с извършен мониторинг на качеството на водата от РЗИ Габрово на местни водоизточници в Община Трявна, информираме всички граждани, че са констатирани отклонения в показателите на седем от тях и към момента водата не е годна за питейно-битови нужди.

Повече...

Залесяват 25 дръвчета в центъра на Трявна

Пролетното засаждане на дръвчетата ще се проведе днес, 21 март.

Повече...

„С грижа към природата“ – начало на кампания на „Фореста Мебел“ в деня на Първа пролет

Първият пролетен месец е моментът, когато природата се пробужда за нов живот, а с това идват и инициативите за опазване на околната среда.

Повече...

С изложба започва седмицата, посветена на Световния ден на водата – 22 март

За поредна година, на 22 март ще бъде отбелязан Световния ден на водата, който има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от нейното опазване.

Повече...

Даниела Димитрова: На ден в Регионалното депо постъпват около 45 тона битови отпадъци

За количеството постъпили отпадъци в регионалното депо през 2022 година, за произведения компост и ползите от него, за разделното събиране на отпадъци и контрола за това, за безплатното за домакинствата предаването на сортирани строителни и едри отпадъци, за контролната дейност на инспекторите от депото, за предстоящите екоинициативи разказва Даниела Димитрова, директор на регионалното депо за неопасни битови отпадъци.

Повече...

Кампанията „Зелено Габрово“ тази година е насочена към детски градини и училища

Посадъчният материал е осигурен чрез бюджета на ОП „Благоустрояване“. Част от закупените дървета и храсти са предоставени на училища и детски градини, които са пожелали да облагородят дворните си пространства, допълвайки съществуващата растителност

Повече...

Стартира набирането на номинации за конкурса „Дърво с корен”

Дъб на повече от 3 века в габровското село Ангелово беше финалист в конкурса преди 7 години

Повече...

Воден режим в Здравковец, Влайчовци и Мрахори

В случай на промяна дебита на водоизточниците, режимът ще бъде променен

Повече...

Местността Река Белица в община Трявна вече е защитена природна забележителност

Местността Река Белица в землището на с. Белица, община Трявна, вече е защитена природна забележителност, след като в края на миналата седмица министърът на Министерството на околната среда и водите Борислав Сандов е подписал заповедта за обявяваните й.

Повече...

На "Узана Поляна Фест" - приключения, забавления и екологични предизвикателства

Три дни зеленият фестивал на лятото се завръща отново в местността Узна край Габрово.

Повече...

Заселена е волиерата за едри грабливи птици в НП „Централен Балкан“

Дирекция НП „Централен Балкан“ изгради площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ“.

Повече...

Служителите на Областна администрация предадоха стари телефони за дръвчета

Екипът на Областна администрация – Габрово подкрепи инициативата на Иновативно основно училище „Христо Ботев“ в Габрово „Превърни стария си телефон в дръвче“.

Повече...