Еколагер организира БФБ

Po-zapomnyaschi-se-ekomarshruti-sche-preminat-uchastnitsite
По запомнящи се екомаршрути ще преминат участниците
Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) търси младежи синтерес към природни науки, екология, туризъм и медии за приключенски лагер в Сакар през май.

Това е поредният лагер за опознаване на природното богатство на Сакар, което организират от фондацията.
Два от тях се проведоха през есента на 2022-ра под ръководството на експерти ботаници, зоолози и миколози, а един - през май 2023-та година, който беше с фокус поставяне на капково напояване в домашни градини в с. Орешник.