Второ изложение на паднали рога от благороден елен се състоя в парк Градище

ZHivko-ZHekov-i-Svetla-Zareva
Живко Жеков и Светла Зарева
Показаните рога са на над 70% от запасите на благородния елен на територията на Габрово

Организатор и инициатор на изложението е ловецът и горски специалист Живко Жеков, член на Ловно-рибарска дружинка "Жълтеш" към габровското ловно-рибарско сдружение.
Благодарение на неговите усилия, по примера на ловни стопанства, Габрово – единствен сред ловните сдружения в страната, за втора поредна година става средище на паднали рога на благороден елен, които се събират, за да се проследят трофейните качества на вида в района. 
За да видят всичко това на 21 април в парка „Градище“ край града бяха дошли главният експерт „Ловно и рибно стопанство“ в Регионална дирекция по горите – В. Търново инж. Светла Зарева, ловни и горски специалисти от ловни стопанства в Свищов, Черни Лом, Бяла, Троян, много ловци и др. На поляната бяха подредени общо 408 броя паднали рога на благороден елен, от които двойките рога бяха на над 200 елена, пресните са 300 рога на 150 елена. „За съжаление, много от трофейните рога на зрели животни благороден елен, които бяхме събрали и показали миналата година, през тази на над десет елена не бяха открити“ – сподели Живко.