Осмо издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен

Водеща!
Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ събра рекорден брой участници.

В превърналото се вече в традиция събитие участие взеха над десет държавни ловни стопанства от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Северноцентралното държавно предприятие в Габрово.

Изложението е плод на дългогодишния труд на служителите на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при Северноцентрално държавно предприятие - Габрово. То е своеобразна трибуна, на която ежегодно се виждат резултатите от полаганите усилия за стопанисването на дивечовите запаси в страната. Всяка година мащабите на форума се увеличават - като брой участници, количества представени паднали рога и най-вече качеството на рогата. Това ясно показва, че целенасочената работа по подобряване състоянието на популацията на благородния елен в страната дава положителни резултати.

Тази година в Прегледа на паднали рога от благороден елен участваха експерти от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, Държавните горски предприятия, представители на научните среди от Лесотехническия университет, както и от Република Сърбия и Северна Македония. Събитието бе уважено и от областните управители на областите Силистра, Габрово и Разград, и кметове на общини в района на ДЛС „Воден-Ири Хисар“.

Според организаторите повишаващият се интерес към участие в събитието от все повече ловни стопанства и присъствието на видни ловни деятели и експерти, включително от съседни държави, показват значимостта му и високата оценка към него.

На Осмото издание на Прегледа на падналите рогжа от благороден елен най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2023 г. е представена от домакините от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ - 1 360 кг. Общото количество рога, представено на форума е около 3,5 т.

В изложението са участвали и други стопанства от обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово, които също представиха паднали рога от благороден елен - ДЛС „Дунав“-Русе , ДЛС „Росица“- Севлиево, ДГС „Сеслав“ и ДЛС „Каракуз“. Участие са взели и стопанства от други предприятия - ДЛС „Черни Лом“, ДЛС „Паламара“, ДЛС „Тервел“, ДЛС „Несебър“, ДЛС „Ропотамо“, ДГС „Граматиково“ и ДЛС „Мазалат“.

За първи път по време на събитието са представени паднали рога от дивечовъден участък - ДУ „Зли дол“, както и от ловно сдружение - ЛРД „Чардафон“ в Габрово.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни