Сформират група за "борба" с кафявята мечка

Водеща! Oblastniiat-upravitеl-Kristina-Sidorova-svika-zasеdaniеto
Областният управител Кристина Сидорова свика заседанието
Дискусия с всички страни, имащи отношение към зачестилите срещи с кафява мечка в областта, се проведе на 30 май в Областна администрация- Габрово.

Създадена бе работ

на група от експерти, която да реагира на сигнали. Обсъдени бяха още отговорностите, които има всяка институция, причините за честата поява на вида и предпазни мерки, които следва да се спазват.

Присъстваха експерти и ръководители на РИОСВ, РДГ, СЦДП, ДГС Габрово, ДЛС "Росица-Лъгът", Национален парк "Централен Балкан", ДПП"Българка" и четирите общини в областта.

От страна на МОСВ участие в срещата взе участие г-жа Радостина Галатионова, главен екперт в Национална служба за защита на природата , както и г-н Александър Дуцов-представител на WWF- България, единствената за сега структура, която има разрешително от МЗХ за улавяне и преместване на "проблемни" мечки.

Някои от причините за по-честата поява на вида са следните: пролетта и лятото са размножителен сезон за мечките; женските и малките са изтласкани към периферията на местообитанията и се създава грешно впечатление за нарастване числеността на вида. Друга причина е, че животните са привлечени от леснодостъпна храна в дворовете, необезопасени или незаконни сметища.

В тази връзка, експертите препоръчват да се вземат предпазни мерки, които биха допринесли до намаляване на нежелани щети и инциденти:

1. Обезопасяване на кошери, овощни дървета, кошари извън населени места/напр. инсталиране на електропастири, огради, и др./

2. Недопускане на паша на домашен добитък без пастир;

3. Недопускане на нерегламентирано изхвърляне на храни, хранителни отпадъци и умрели животни;

Тези предпазни мерки биха предотвратили привикването на мечките към леснодостъпната храна и превръщането им в проблем за човека.

На срещата бе взето решение да бъде създадена работна група от експерти в областта на лова, ветеринарно медицинската дейност и местната власт, която да реагира на подаден сигнал за мечка и да установи има ли наличие на заплаха или щети, както и действията, които трябва да бъдат предприети за уведомяване на отговорните институции, в случая РИОСВ и РДГ.

Допълнителна информация за мерките, които да се вземат за предотвратяване на нежелани срещи, както и законовите процедури, при възникнали материални щети и предоставянето на обезщетения в такива случаи, ще бъде разпратена към всички кметове и кметски наместници на територията на област Габрово.

26/05/2023,петък

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни