Няма пречки за строителството на тунела под Шипка

Топ новина! Obhodniyat-p-t-e-bezsmislen-bez-tunel-pod-SHipka
Обходният път е безсмислен без тунел под Шипка
Община Габрово спечели делото срещу Плана за управление на Парк „Българка"

    Съдът отсъди в полза на Община Габрово по делото срещу приемането на Плана за управление на Природен парк „Българка“. Решението на Върховия Административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.
    Планът за управление на парка беше одобрен от Министерски съвет в предпоследния работен ден на 2021 година. Кметът на Габрово Таня Христова обжалва това решение на правителството, заради вписаните в Плана рестрикции за зоната, в която попада бъдещия тунел под Шипка, и множеството безпринципни действия по неговото приемане.
    Там беше записано, че се забранява „… всякакво ново строителство, освен водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управление на парка и възстановяване на биологичното разнообразие, архитектурни елементи, свързани с туризма и сигурността на посетителите, както и ремонт, преустройство и реконструкция на съществуващите сгради и съоръжения.“.
    Последното поставяше под съмнение реализирането на финалния етап от обхода на Габрово, а именно тунелът под Шипка, като освен това въвеждаше и ограничения по-рестриктивни от предвидените в законите, които регламентират дейностите в природните паркове. Така Планът застрашаваше както изграждането на тунела, така и част от инвестиционните намерения на Узана.
    На 01.04.2024 г. Върховният Административен съд /ВАС/ потвърди, че решенето на Министерския съвет за приемане на План за управление на природен парк "Българка" е незаконосъобразно. Магистратите се мотивират с допуснати съществени административни нарушения и считат, че цялата процедура по приемането на Плана за управление на парка е следвало да бъде повторена, преди внасянето Министерския съвет. Те считат също, че не е спазено изискването за извършване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на плана, както и че са налице неясноти по отношение на дейности, свързани с предвидени инфраструктурни проекти.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото

Следвай ни