За над 2 милиона лева: Консорциумът на Тома Белев изготвил неизползваем план за парк Българка

Топ новина! Toma-Belev
Тома Белев
Консорциум на Тома Белев взел над 2 милиона лева и предал безполезен план за управление на природен парк Българка

Това става ясно от решението на Административния съд София-град, който преди дни отмени решението на Министерски съвет от 30.12.2021г., с което беше приет Планът за управление на природен парк Българка, изготвен през 2013г.

Според съда, планът, изготвен през 2013г. от консорциум с ръководител Тома Белев, не  отговаря на законовите изисквания за своевременност и актуалност, и преди приемането му е трябвало да бъде осъвременен и реално в приетия му вид е безполезен.

За да спре тунела под Шипка, Тома Белев го вкарал в резерват 

Освен това съдът заключава, че решението на Министерски съвет е незаконосъобразно, взето е при съществени нарушения на административните правила и материалния закон.

Какви са нарушенията според административния съд?

1."Чрез заобикаляне на законовите изисквания за обявяване на резервати в природните паркове, в плана на парк Българка е обявена "резерватна зона", която практически е със статут на резерват, което е нарушение на Закона за защитените територии;

2.Точно там попада "и обход на Габрово и  тунела под връх Шипка. Последният е  включен в зона с предвиден резерватен режим";

3.В одобрения от МС проект за план на парк Българка не са отстранени 15 забележки, които са били отправени към ръководителя на проекта Тома Белев от Висшия експертен екологичен съвет(ВЕЕС) проведен на 11.12.2015г.;

4. В плана няма доказателства, че са отразени и забележките на министерствата, които са съгласували проекта през декември 2021г.;

5.Не е извършено и задължителното повторно внасяне на проекта във Висшия експертен екологичен съвет към Министерство на околната среда и водите;

6.Съдът констатира, че при приемането на Плана за управление на парк Българка не е спазено задължителното изискването да има решение на министъра, дали да се извършва екологична оценка или не;

7.Съдът смята, че в случая с парк Българка е задължителна екологичната оценка;

8.Според магистратите има и несъответствие и нарушение с изискванията за извършване на обществени обсъждания. Въпреки че формално има едно такова, то не е дало възможност на засегнатите страни да представят исканията си и те да бъдат отразени в плана;

9.Съдът намира, че разработеният през 2013 и приет на 30.12.2021г. план, е напълно безполезен, не отговаря на изискването за своевременност и актуалност и преди приемането му от МС е трябвало да се актуализиран от изпълнителите.

Как е бил приет Планът през декември 2021г.?

На 13.12.2021 година правителството на Кирил Петков полага клетва. В него министър на екологията е Борислав Сандов.

Първото нещо, което Сандов прави, е да изпрати Плана за управление на парк Българка за съгласуване от няколко министерства, което е част от процедурата по одобрението му. Въпреки че в този момент са готови и плановете за управление на Рила, Пирин и Витоша, които от години стоят на трупчета.

На 22.12.2021 година Тома Белев, със заповед на Кирил Петков, е назначен за зам. министър с ресор опазване на природата, биоразнообразие и паркове.

Според източниците на Еко Новини от министерството, още в средата на декември, преди  официално да бъде назначен, Тома Белев вече е изпълнявал функциите на зам. министър и  давал разпореждания заедно с други зелени активисти като Андрей Ковачев и Петко Ковачев.

На 21.12.2021г. Сандов внася докладна записка в Министерски съвет за приемане плана на Българка. На 30.12.2021г, на връх Нова година, той е утвърден. Още в първия брой, номер 01 2022, той е публикуван в Държавен вестник. В историята няма такъв план да е приет за толкова кратко време.

Интересно е обяснението на господин Белев, който, след разкритията по темата на Еко Новини се оправдава, че бил назначен официално на 22 декември, но видите ли встъпил в длъжност на 4 януари, явно мислейки си, че е президент, и заради това нямал нищо общо с приемането на плана.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото

Следвай ни