За „Идеал Стандарт – Видима“ 2020 година е преминала под знака на COVID-19

Водеща! Monika-Kostadinova
Моника Костадинова
„За „Идеал Стандарт – Видима“ 2020 година премина под знака на COVID-19 - информира Моника Костадинова от фирмения пресцентър.

- Компанията се сблъска с редица предизвикателства. Организацията се адаптира бързо, промени плановете си съобразно новата реалност и успешно премина през изпитанията. Инвестициите в по-модерно оборудване продължиха в отговор на новите пазарни тенденции и изисквания“.

Въпреки новите икономически условия, компанията е продължила своята социалната си мисия да допринася за благополучието в обществото, в което оперира.

„Сътресението на европейските пазари през пролетта на 2020 година от ограничителните мерки на правителствата в отговор на пандемията, бе преодоляно със стабилизиране на поръчките и продажбите през втората половина на годината. По различен начин се повлияха различните канали на реализация – в магазините и търговските вериги от типа „Направи си сам“ се наблюдаваше спад, по-слаб отрицателен ефект имаше върху проектния бизнес, но ръст отбелязаха on-line продажбите – отбеляза още Моника Костадинова. - По-бързо възстановяване и увеличение на нивата на продажби се забеляза при смесителите в сравнение с другите категории продукти за баня, което се свързва с повечето строителните ремонти, които домакинствата предприеха по време на извънредното положение през лятото. Последното тримесечие на 2020 г. бе белязано от сериозен ръст на продажбите. Запазихме лидерската си позиция в България, като продажбите отбелязаха спад, който е значително по-нисък от този на общия пазар. Прокарахме новите си инициативи и завзехме пазарни ниши, които бяхме набелязали отпреди“. Динамиката на пазара в санитарната индустрия е довела до промяна в работния график на заводите на „Идеал Стандарт – Видима“. Нивата на производство са се променяли през годината спрямо пазарното търсене и очакваните нива на реализация – от предварително зададен план на производство в началото на годината, през временно спиране за един месец на завода за керамика и намаляване на производството с около 30% в завода за арматура, до пълна натовареност на капацитета и скок на поръчките през последното тримесечие на 2020 година. В унисон с целите на бизнеса компанията активно е продължила да наема работници и до края на декември новоназначените са над 500.

Организацията на работа в Дистрибуционен център, Центъра за финансово обслужване, Центъра за ИТ и САП компетенции се е адаптирала към необходимостите за осигуряване на ефективен работен процес. Въпреки трудностите, предизвикани от COVID-19 основната грижа на фирменото ръководство е била насочена към опазване здравето и сигурността на работещите и осигуряване на безопасна работна среда. Основната задача е била свързана с предпазване на всички работници и служители от разпространение на Ковид-19 вътре в компанията. Освен задължителните здравни изисквания и препоръки, компанията е въвела и редица допълнителни мерки като масово тестване на всички работещи, включително и в обслужващите фирми; разделяне на потоците на влизане и излизане на работниците по смените в заводите; преградни стени в офисите и други.

Въведена е и дистанционна работа и към момента 120 служители продължават да работят от вкъщи. Отговорността и дисциплината на работниците и служители при прилагането и спазването на противоепидемичните мерки е на високо ниво. „Сложната икономическа обстановка още повече засили необходимостта от създаване на стабилност и сигурност за работещите в компанията, подчерта Моника Костадинова. Компанията запази и продължава да развива своите политики, свързани с хората, както и богатата социална програма. В заводите за санитарна арматура и санитарна керамика бяха направени редица важни инвестиции, които издигат на по-високо ниво технологичната обезпеченост на производството. С реализираните инвестиционни проекти се постига увеличаване на производителността, подобряване на условията на труд и повишаване на конкурентоспособността в дългосрочен план, като отговор на все по-високите изисквания на пазара“.

В няколко производствени процеса в завода за производство на санитарна арматура са направени важни инвестиции. В процес „Леярен“ е пусната в експлоатация втората машина за леене под ниско налягане, работа са започнали и четири нови сърцарни машини, влязла е в експлоатация нова пясъкоструйна машина, с която се намалява ръчния труд и се подобрява работната среда. Наред с това са внедрени четири нови машини за механична обработка. В процес „Полирен” влиза в действие втора машина за полирна обработка. Внедрени са и нови система за осигуряване на необходимата вода за галваничните инсталации и съоръжение за обработка на води от ротофиниш за намаляване разхода на вода и отпадните води в процес „Производство на стругови детайли”. Нови три монтажни линии са изградени в процес „Монтажен”. Въведен е SAP модул за управление на складовото стопанство, с което се автоматизира процеса от приемането на материалите до освобождаването им към монтажните линии. В завода за производство на санитарна керамика инвестициите в технологично обновление са продължили и през 2020 година. Два са най-важните и значими инвестиционни проекти, а именно две преси за отливане под налягане и подобряване на съществуващите роботизирани клетки за глазиране под ринг. Чрез пресите се повишава ефективността на производството, постига се по-високо качество на сложните керамични изделия с лепящ ринг и се подобрява значително ергономията и условията на труд. За двата проекта конфигурацията е по техническо задание, подготвено от инженерния екип на завода, за да съответства на изискванията на производствения процес на санитарна керамика.

През 2020 е приключил и двугодишен проект по въвеждане на ТРМ /Total Productive Maintenance/ системата, която е в помощ на работниците и специалистите от поддръжката. Тази система показва на практика, особено когато заводът не е е преустановил своята работа за лятна профилактика, че машините и оборудването се обслужват превантивно и в допълнение на операторите - чрез TPM изпращат своевременно „сигнал“ до специалистите от поддръжката да предприемат действия при възникване на технически проблеми. Въпреки предизвикателствата пред бизнеса през 2020 г., компанията е продължила да подкрепя различни сфери в обществения живот в региона, като едни от най-важните проекти са в сферата на здравеопазването. Компанията се е отзовала на спешната нужда от създаване на PCR лаборатория в областната болница „МБАЛ Д-р Тота Венкова“ за закупуването на апаратура, материали и ремонтни дейности. „Идеал Стандарт-Видима“ подкрепи МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ в Севлиево за изграждането на COVID - реанимация, отделение по анестезиология и интензивно лечение, закупуването на съвременни болнични легла, ремонт в АГ-отделението. Лечебните заведения в Севлиево и Габрово бяха подпомогнати и със закупуване на предпазни средства, дезинфектанти и материали за медиците. През изминалата година компанията продължава подкрепата си и в сферата на образованието, културата и спорта: езиковият център „Видима“, художествената галерия „Видима“ и детската арт школа, вокалната формация „Upstream Voices“, както и спортните школи и клубове в региона, продължиха дейността си и допринасят за личностното израстване на подрастващите.

Благодарение на постигнатото до сега и постоянството на екипите, Идеал Стандарт Интернешънъл има визия за разширяване на дейността в България и през следващите години.

В плановете на компанията за 2021 година са начертани няколко важни посоки: инвестиции в нови продуктови иновации, дигитални технологии, инвестиции в производствени технологии и надграждане на обслужването на клиенти за постигане на значителни резултати.

Компанията е доказала през годините, че е партньор на своите клиенти, особено в трудни ситуации. „Нашата роля е много повече от доставчик на продукти за баня – казват от „Идеал Стандарт-Видима“. - Ние правим живота по-добър за нашите клиенти и допринасяме за еволюцията на съвременния живот. Нашата подкрепа към това обществото да излезе от тази криза е чрез приноса ни за подобряване живота на хората. Това беше така в миналото и ще продължи да бъде така и в бъдеще“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото