С екологична насоченост са новите проекти на „Идеал Стандарт-Видима“ АД

Водеща! Ionoobmennite-koloni-za-hromovi-promivki-na-instalatsiya-asmega-1
Йонообменните колони за хромови промивки на инсталация Асмега 1
 Новите проекти, които се разработват и реализират в заводите на „Идеал Стандарт- Видима“ АД в Севлиево, са насочени към опазването на околната среда, съобщиха от пресцентъра на компанията.

 Оттам обясниха, че развитието на бизнеса в компанията са в унисон с принципите, свързани със щадящото околната среда и ограничените природни ресурси отношение. Независимо от трудностите в условията на пандемия севлиевската компания стриктно следва фирмената политика в областта на екологията, въведените стандарти на работа и последващият контрол, които са и част от стратегията за развитие на компанията. А тя е насочена към инвестиции за ново оборудване или ремонт на съществуващото, извършени са и технологични промени, които да доведат до намаляване използваните ресурси и генерираните отпадъци. Успоредно с това постоянно се търсят възможности за постигане на устойчиво развитие на бизнеса с мисълта за опазване на околната среда. В резултат на това през последните години в двата завода на „Идеал Стандарт – Видима“ се работи интензивно в тази посока.

Така в Завода за санитарна керамика „Идеал Стандарт“ е повишено количеството на питчър в рецептата на шликера от 4 на 6 процента, като по този начин се намалява генерирания отпадък и използваните свежи суровини – кварцов пясък и фелдшпат; Автоматизираният процес на подаване на питчър при производството на шликера намалява възможността от разпрашаване; Елиминирането на индивидуалното фолиране на керамичните продукти редуцира използваната електроенергия. Така от началото на годината до сега спестени 165 120 kW/h; Успоредно с това е купена и монтирана соларна инсталация за битова вода, използвана за подгряване на питейна вода, което облекчава работата на котлите през зимния период, а през летния – намалява функционирането на работния котел до минимум. Спестеният природен газ е 41 005 Nm³; Използването на топлинната енергия, отделяна при работата на 6 компресора дава възможност за редуциране количествата използван природен газ от двата котела в Промишлено Бойлерното отделение, а спестеният природен газ е 187 616 Nm³.

В Завода за санитарна арматура „Видима“ реализираното в тази посока е свързано с нови байцващи вани в Галванична инсталация – Асмега 3 и основен ремонт на събирателна хромова вана в Пречиствателна станция галванични отпадни води, чиято цел е да не се допускат разливи и замърсявания; Инсталирани са две обратни осмози /това е нов метод за пречистване на води/ към Асмега 1 и 3, чрез които се редуцира количеството на използвани киселини и основи за регенерация, както и максимално елиминиране на използваните йонообменни смоли. Чрез тази инвестиция е постигнато намаляване генерирания отпадък – галваничен шлам; Монтираните йонообменни колони за хромови промивки на инсталация Асмега 1, са с за намаляване използваното количество вода и подобряване измиването на детайлите. Положителен е и ефекта върху генерираното количество шлам; Закупени са и монтирани две нови филтър преси на галванични инсталации Асмега 1 и 2, като по този начин се редуцира влажността в генерирания шлам и неговото тегло значително намалява; Сериозна е и инвестицията за закупеното съоръжение за сушене на шлам, като чрез него влажността от 75% се намалява до 20%. В резултат на неговото функциониране значително се редуцира количеството шлам, което трябва да бъде депонирано.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото