Пепа Сомлева: „Администрацията разполага с огромен финансов ресурс, но често няма идеи как да го управлява. Нека се учи от бизнеса!“

Водеща! Merkite-v-podkrepa-na-biznesa-ne-byaha-navremenni,-smyata-Pepa-Somleva
Мерките в подкрепа на бизнеса не бяха навременни, смята Пепа Сомлева
Преди Коледа председателят на Стопанската камара Радосвет Радев от телевизионния екран изнесе доста обезпокоителни факти.

Той заяви, че в Габровска област състоянието на бизнеса е най-тежко и че в Габрово, и в областта са фалирали най- много компании от цялата страна. Така ли е наистина? Отговор на този въпрос вестникът потърси от председателят на габровската Стопанска камара Пепа Сомлева. С нея разговаряме за равносметката за изминалата година, за печелившите през годината, както и за това, което предстои не само пред камарата, но и пред бизнеса на областта.


- Г- жо Сомлева, каква е равносметката за свършеното от габровската Стопанска камара през 2020 г.?

- 2020 г. беше абсолютно различна от всички предходни години. Когато настъпят стресиращи живота и икономиката обстоятелства, естествената реакция на реалния бизнес е светкавични действия за компенсация на негативите и работа в променени условия. В този смисъл, дейността на ИСА /Стопанска камара/ – Габрово, освен че беше успешно адаптирана към новите условия, наложени от COVID- 19 в административен и чисто човешки план, дори добави активности, продиктувани именно от извънредната обстановка. С подкрепата на БСК София, започнахме информационно обезпечаване 24/7 за всички изискуеми документи и заповеди, които излизаха ежедневно и се променяха многократно. Сега си спомням, че прословутите декларации, които бяха изискани за пътуване на хора от и към областните градове бяха въведени в петък, 16 ч., а в 17 ч. вече бяхме осигурили формуляр и разяснения за всички наши членове.

В последствие това продължи за мерките в подкрепа на бизнеса, предоставени от държавата, които, за съжаление, не притежаваха най-важното качество – навременност. Също така, на всички фирми, пожелали контакти с партньори на БСК в международен план, им бяха осигурени такива. Важна особеност е, че нашата организация реши да подава тази ценна информация не само на нашите членове, но и на други стопански субекти, които пожелаха да общуваме партньорски, като това сътрудничество продължи и след извънредната обстановка.

Освен извънредните мерки и дейности, изпълнихме всички мероприятия, обучения и проекти, които бяхме планирали. Естествено, при спазване на новите изисквания за безопасност. Нещо повече, сключените споразумения по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за следващата година са двойно повече. В чисто финансов аспект, не мога да скрия задоволството си, че приходите ни от дейности са дори с лек ръст от предходната година. Също не е тайна, че поех управлението на Камарата в тежко финансово състояние и натрупани, необслужвани задължения към доставчици и заеми. Към този момент Камарата няма задължения към доставчици, а по- голямата част от дълга е изплатена.

В кризите винаги се крият много възможности и те трябва да се търсят. Визионерите и добрите бизнесмени знаят това.

- Безспорно, пандемията COVID- 19 даде своето отражение върху състоянието на бизнеса, какво е то за Габровска област?

- Проблемите бяха от най- различно естество. Основните произтекоха от забраната на определени дейности и свързаните с тях доставчици и производства. Транспортът също беше засегнат в първите месеци от извънредното положение, което се отрази на доставките. Също така, повишената заболяваемост в последствие създаде проблеми в организиране на някои производства. Ненавременната финансова помощ, както вече казах, беше фатална за някои, а също така и непропорционалната подкрепа за всички засегнати - имам предвид дребния бизнес и свободните професии. При всички е различно. Като цяло, индустрията се справи, но трудно.

Направих си труда лично да обиколя много предприятия, точно за да видя как се справят. Има такива, за които кризата беше благодатна почва за развитие и те работеха на пълни обороти, дори се разрастваха. Други, поради различни причини, не можеха да продължат основното си производство и се пренастроиха, дори някои преоборудваха машинния си парк. За съжаление, имаше много, които просто спряха. Имаше случаи, когато чуках на заключени врати и цехове, в които нямаше работещи. Общото е, че с много малки изключения, всички бяха дълбоко притеснени от неизвестността и промените, които настъпват, и реагираха по-бързо и изобретателно от администрацията.

- Преди Коледа председателят на Стопанската камара Радосвет Радев от телевизионния екран изнесе доста обезпокоителни факти, като заяви, че в Габровска област състоянието на бизнеса е най- тежко, а в Габрово и в областта са фалирали най- много компании от цялата страна, така ли е?

- Ползването на официална статистика и данни от държавните институции са задължителни за всеки, който има претенции за качествен и достоверен анализ. В този смисъл, данните, изнесени от г- н Радев, са 100% верни и са на разположение на всеки, който желае да се запознае с тях в Агенцията по вписванията, Имотния регистър и т.н. Разбирам, че понякога данните и интерпретацията им са стряскащи, но регистрирането на проблемите, тяхната дисекция и откриването на причините за тях са много по- ценни от неглижирането им. Защото търсенето само на позитивни новини и избягването на всички останали, първо, отдалечава решението на проблемите, второ, поставя въпроса за разбирането им, трето, е политическо говорене, което е във вреда на нормалното развитие на средата, администрираща бизнеса и, не на последно място, неглижирането на негативните резултати води до задълбочаването им.

- Кой от секторите в икономиката на областта пострада най- много от коронавируса?

- Най- много пострадаха микро- и малките предприятия, търговията и всички, които разчитаха на търговията на дребно като крайна реализация; свободните професии; ресторантьорството и туризмът. Покупателните навици и приоритети на хората вече са коренно променени. В този смисъл, пазарът е като отровен и няма тази хранителна способност за някои производства и професии, които са разчитали на него преди. Голяма част от населението вече харчи и инвестира по съвсем нов начин, което неминуемо води и ще доведе до много промени в дългосрочен план, дори и хипотетично COVID- 19 да изчезне. Факт е, че когато свободният пазар е в сътресение, държавата остава като спасителен пояс за много производители и тук винаги проличава политическата зрялост или незрялост на различните правителства. А именно по какъв начин експлоатира тази своя безспорна привилегия – дали за поставяне на колене и невъзможни условия, или за равна надпревара и реална подкрепа.

В крайна сметка, делът на тези, които не получиха никаква помощ, е огромен. Не може да се съберат 15 големи предприятия в един град, да се види, че не са фалирали, и да се твърди, че всичко е наред. Много други се борят за оцеляване, трети не са обявили все още фалит, но това е неизбежно, а четвърти вече ги няма. Една държава (град) е немислима без големите структуроопределящи предприятия, но нейното съществуване зависи от малките и дребните фирми. Тръгнете от Спортната зала до Горнокрайския мост и ще видите, че почти половината търговски обекти са затворени. Това, без никаква статистика, е много показателно за покупателната способност на населението и за обезлюдяването на Габрово. Такава тъжна картина няма в градове с претенции за просперитет.

За съжаление, многогодишното ми настояване за развитие на местен туристически продукт така и не беше чуто от управляващите, които се бяха концентрирали в усвояването на европейски средства. Тази година точно малките семейни хотели и къщи за гости бяха предпочитани в райони, където има оформен туристически продукт, и регистрираха огромен интерес, в периода на затруднено пътуване, извън страната, по време на летните отпуски.

- МС взе решение за удължаване срока на действие на мярката 60:40, считате ли, че тя беше достатъчна за подпомагавето на бизнеса?

- Първо, тази мярка беше за стопански субекти, които имат добри резерви, второ, на практика тази мярка облекчи държавата, освобождавайки я от дългосрочната грижа за безработни. Бърз поглед в регистъра с фирмите, възползвали се от мерките, подсказва, че предприятията от реалния сектор не са подчертано преобладаващи в този списък.

- Какви са Вашите прогнози за 2021 г.?

- Винаги съм оптимист. Бизнесът е доказал, че е по- изобретателен, по- бърз и по- витален от администрацията в периоди на кризи и трудности. Ще се радвам процесите в държавата да се развиват така, че най- доброто като идеи и възможности, генерирано от бизнеса, бързо да се възприема от администрацията, която разполага с огромен финансов ресурс, но често няма най- добрите идеи как да го управлява.

Надявам се също, вместо администрацията да натоварва работещи бизнеси с гигантски чиновнически занимания, заради усвояването на европейски и държавни средства, обратно, бизнесът да научи администрацията на работещи механизми в съвременно кратки срокове, с реални резултати, както за икономиката, така и за обществото. А не, както в много случаи, когато се обърнем назад – усвоени са средства, но нищо не е останало и започваме отначало.

Пожелавам на всички предприемачи здраве, дързост, сила и издържливост. На всички държавни и общински служители - също.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото

Следвай ни