Още за казуса с назначаването на Мария Пенева за зам.-областен управител

Водеща! След като казусът с назначаването на Мария Пенева за заместник-областен
Още за казуса с назначаването на Мария Пенева за зам.-областен управител
След като казусът с назначаването на Мария Пенева за заместник-областен управител на Област Габрово стигна до Върховна прокуратура и получи отговор от Главния инспекторат към Министерски съвет, че изложените твърдения в сигнала не се потвърждават, народни

Пресцентър ОбС на БСП, Габрово

След като казусът с назначаването на Мария Пенева за заместник-областен управител на Област Габрово стигна до Върховна прокуратура и получи отговор от Главния инспекторат към Министерски съвет, че изложените твърдения в сигнала не се потвърждават, народният представител Кристина Сидорова отправи запитване към Ректора на Търновския университет „Св. св. Климент Охридски” проф. Бонджолов. От отговора на заместник ректора по Учебна дейност проф. д.ф.н. Стоян Буров става ясно, че Мария Пенева е била студент в специалност Публична администрация в Стопански факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през учебната 2016-2017 г. (магистърска програма). На 19 май 2017 г. съгласно заповед № РД-10-732 от 18.05.2017 г. на ректора на университета успешно е защитила дипломна работа, с което от същата дата е придобила образователно-квалификационната степен "магистър".

От изложените факти се вижда ясно противоречие, тъй като според доклада на Главния инспекторат към Министерски съвет следва да се приеме, че тя е отговаряла на изискванията за заемане на длъжността заместник – областен управител и е била магистър към датата на назначаване 11.05.2017 г., въпреки че заместник ректорът на Великотърновския университет изрично посочва, че датата на придобиване на магистърска степен е 18.05.2016 г.

Това действие на управляващото мнозинство показва, че отново законовите норми се погазват в името на личния партиен интерес. Казусът вече не е просто защо Пенева е назначена на висша държавна длъжност без нужното образование към дата 11.05.2017 г., а защо случилото се омаловажава и отрича дори от Главния инспекторат към Министерски съвет. Въпросът е и защо Мария Пенева спести истината на жителите на област Габрово за датата, на която е придобила степен „магистър”.

Уважаеми управляващи, няма как да претендирате за обективност и морал след като прилагате избирателно тълкуване на закона и след като истината за Вас не е от първостепенно значение.Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни