Старата идея - Габрово да има омбудсман

Водеща! Obschinskite-s-vetnitsi-ot-PP-DB-nastoyavat-za-uvelichavane-na-byudzheta-na-programite-„Kultura“-i-„Mladezhki-deinosti“-v-byudzhet-2024-g.-na-Obschina-Gabrovo
Общинските съветници от ПП-ДБ настояват за увеличаване на бюджета на програмите „Култура“ и „Младежки дейности“ в бюджет 2024 г. на Община Габрово
За обществен посредник настояват общинските съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България"

Предложения на общинските съветници от групата на ПП-ДБ в Общински съвет Габрово относно предвиждане възможности за финансиране в бюджет 2024 г. на Община Габрово представиха вчера те на пресконференция
„Най-важното ни искане е да бъдат предвидени средства в бюджета за 2024 г. на Община Габрово за екип на обществен посредник – омбудсман. Настояваме за избор на омбудсман, който да бъде местен експерт и да защитава гражданите ефективно, като осигурява достъпност и чувствителност към проблемите на хората и населените места“, каза председателят на групата съветници от ПП-ДБ Ивелин Стоянов. 
Преди петнадесетина години бе направен опит да се избере омбудсман на Общината, но той се оказа неуспешен. Припомняме, че с решение на Общинския съвет от 31 юли 2008 г. Община Габрово откри процедура за избиране на омбудсман. Имаше и предложен правилник за организацията и за дейността на обществения посредник.
Увеличаване на средствата, с които разполагат селските кметове и наместници, за да имат реални възможности за решаване на проблемите на жителите на малките населени места е другото искане на съветниците.
Те желаят средствата в „Капиталовата програма“ на Община Габрово да се увеличат спрямо бюджет 2023 в частта за ремонти на улици. 
Общинските съветници от ПП-ДБ настояват за увеличаване на бюджета на програмите „Култура“ и „Младежки дейности“ в бюджет 2024 г. на Община Габрово, но и прозрачност на избора на проекти, които да бъдат финансирани. „Според нас, минималният брой проекти, които трябва да бъдат финансирани са минимум 15 проекта по Програма „Култура“ и минимум 10 проекта по Програма „Младежки дейности“. Опасенията, че няма да има достатъчен брой качествени кандидатури са свързани с липсата на доверие от страна на местните организации към процеса на избор на проектите. Убедени сме, че при осигуряване на достатъчно обективен и прозрачен процес на оценяване – то ще има и повече кандидати и съответно повече потенциално ценни за общността инициативи.
Смятаме, че е необходимо да се отделят от общинския бюджет средства като допълващи към държавната субсидия за читалищата.
    Читалищата са важни средища на българското народознание и място за срещи между поколенията и трябва да бъдат подкрепяни категорично и дългосрочно. Допълнителните средства, които очакваме да бъдат предвидени в бюджет 2024 на Община Габрово, считаме, че трябва да бъдат за подобряване на материалната база.
Включително ремонт и поддръжка на сградите, и да се отпускат на конкурсен принцип“, коментира Ралица Манолова
Те считат за резонно да се монтират поне 5 публични зарядни станции за електромобили, чрез които да се насърчат и инвестициите на гражданите в по-екологичен транспорт. Това допълнително ще има положителен ефект и по отношение на посещаващите града туристи и гости.
„Да се предвидят средства за организиране на електронна платформа, позволяваща граждански мониторинг за наблюдение и сигнали и управлението да е близко до хората. Това включва възможност за даване на информация и идеи за това къде има нужда от намесата/ подкрепата на общината – електронна система за регистриране на проблеми в града – повредени улици, нерегламентирани места за изхвърляне на строителни отпадъци и др., идеи за развитие, предложени от гражданите и възможност за гласуване за приоритизиране на мерките, които да се предприемат. 
Включително опция за последващ контрол от гражданите. Предвид факта, че има подобна система като мобилно приложение вече разработена за Габрово – да се предвиди възможност за актуализация или надграждане и създаване и на уеб-базирана версия, както и за популяризиране сред гражданите и насърчаване на използването му“, допълни Манолова.
    Другото предложение на съветниците е предвиждане на средства за разработване на нови местни общински програми: 
    - за подкрепа на работещите родители с малки деца 
    - за финансиране на местни инициативи, свързани с подобряването на качеството на живот на семействата през местни фондове, създадени в партньорство с Община Габрово, бизнеса и неправителствения сектор 
    - за доставяне на здравословна храна за деца и ученици с ясен произход и качество, както и прилагане на добри практики от други малки общини и развиване на собствени биоградини включително. здравословни храни в лавки и бюфети и организирано готвене във всеки обект за достъп до прясно приготвена храна, а не разнос от една точка към всички ясли и градини. Представяне на ясни мерки за контрол на тези процеси, публичност на избора на доставчици и възможност за получаване на обратна връзка от родителите;
    - за актуални услуги и подкрепа на подрастващото поколение, включваща развитие на таланти, спорт за всички, менторски програми с кариерна насоченост, в партньорство с местните клубове и неправителствените организации 
    - за оптимизиране на предоставяните социални услуги за хора в нужда и прилагане на доказали се практики от страната и други части на Европа с цел по-всеобхватна помощ     – включително. медицински услуги от разстояние, периодични прегледи в малките населени места с мобилен екип, привличане на медицински университети и университети със специалности в социалната сфера като партньори
    Предлага се още създаване и утвърждаване на Център за развитие на талантите на децата във всяка възраст и развитие центрове за образование във всички възрасти.
    А също така създаване на целеви фонд за допълнителна подкрепа участието на талантливи деца в състезания и награждаване на високите постижения при класиране на първо, второ или трето място в държавни и международни състезания. Подпомагане кандидатстването на спечелилите за получаване на държавни стипендии.
    Другото предложение е подкрепа за утвърдени местни събития с цел създаване на устойчивост на местните организации, в това число: Национален детски фестивал „Смехоранчета“, Детски мини карнавал на Сдружение „Планета Габрово“, Конкурс „Златен славей“ на ДФА „Габровче“, Хор на момчетата в Габрово, Творческа асамблея „Празнични докосвания в цвят и коприна“, традиционни събития на Регионална библиотека, Драматичен театър.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни