Нов подход при внедряване на нови модели в "Идеал-Стандарт Видима" АД

Топ новина! Klyuchov-moment-v-os-schestvyavaneto-na-proekta-e-tyasnoto-s-trudnichestvo-mezhdu-ekipite-na-„Razvoina-deinost“-i-„Proizvodstvo“
Ключов момент в осъществяването на проекта е тясното сътрудничество между екипите на „Развойна дейност“ и „Производство“
Вече повече от година индустриализацията на новите модели в завода за керамика се осъществява съобразно нова организация по проект „NPD to Ops“ (От „Развойна дейност“ до „Производство“)

    Вече повече от година индустриализацията на новите модели в завода за керамика се осъществява съобразно нова организация по проект „NPD to Ops“ (От „Развойна дейност“ до „Производство“), съобщиха от пресцентъра на компанията. 
    По същество той представлява въвеждане на нов стандартизиран процес при внедряването на новите модели. Неговата цел е да осигури плавно, пълноценно и в разумен срок производство на калъпи и матрици, както и стабилизиране на производството на новите модели. 
    Основен момент в осъществяването на този проект е тясното сътрудничество между екипите на „Развойна дейност“ и „Производство“.
    На въпроса „Какво се промени?“ отговарят Росица Стоянова – ръководител на отдел „Идеалния Път“, Иван Матеев и Веселин Василев – част от екипа на „Идеалния Път“.  
    Пламен Кирилов – ръководител участък „Моделиране и матрици“ споделя за предизвикателствата пред екипа.

Rosiza Stroyanova

Росица Стоянова, ръководител отдел "Идеалния път": 
„Физическото боравене с изделията стана изцяло задължение на производството, а отговорността към качеството, както на изделията, така и на процеса, по който се произвеждат е приоритет номер едно на екип, който включва представители на производствени структури и отдел „Развойна дейност“. За да се реализират нещата ефективно и качествено, бяха формализирани процесите на разработка и ясно определени критериите, които трябва да бъдат покрити във всеки един от тях.   

Въведени са няколко точки на предаване/приемане (Q gates) при преминаване от един етап към друг: Модел – Тестов калъп – Предпилотна – Пилотна серия. Процесът се контролира чрез ежедневни срещи на екипа, а основният инструмент, който се прилага е PDCA (Plan Do Check Act). На тези срещи се обсъждат наблюденията по процеса на база физическо проследяване, измерване и тестове, както и на справки, които се генерират от системата за проследяване (Tranxfer). Решенията се вземат след обстоен анализ и консенсус.
Тези принципи са фокусирали усилията на екипа към качеството на продукта, процеса като цяло и решаването на проблемите във възможно най-ранен етап. По-високото ниво на проследяване на статуса на новите модели се осъществява от ръководителите на „Развойна дейност“, дирекция „Производство“, отдели „Качествен контрол“ и „Планиране“ по време на регулярните седмични срещи, където се определят основните приоритети и насоки за работа на екипа.“
Координацията и модерирането  на процеса се осъществява от Иван Матеев и Веселин Василев, които са част от екипа на „Идеалния Път“ и също споделиха за своята работа.

Ivan Mateev
Иван Матеев, ръководител „Технологии и стандарти за калъпи“:
„Същността на тази система по въвеждане на нови модели е да се проследява процеса по заложения в предварителния план ред, като се спазват стриктно критериите на всеки един етап без възможност да се премине към следващо ниво преди да бъдат постигнати заложените параметри. Друг съществен момент е, че въвеждането на нов модел започва на производствената линия, на която ще се произвежда в редовно производство. Работниците биват запознати с особеностите и спецификата на модела по целия процес и имат възможност да дават предложения за подобрения. Всяка стъпка се отразява и обсъжда много внимателно, след което се нанасят корекции. Така постигнахме въвеждане на продукт, който е плод на екипната работа – от създаването на модела до крайния резултат.“

Veselin Vasilev
Веселин Василев, „Координатор производство – въвеждане и стандарти за нови модели“:
„Моята роля в този процес е да извършвам ежедневен преглед на произведените нови модели изделия, да следя за отклонения и своевременно да подавам обратна връзка към Развойна дейност или производствени ръководители. В новия процес бих откроил два важни момента: Има яснота за спецификите на модела и неговия път в производството от самото му създаване чрез съвместната екипна работа; ръководителите на ПЛ са в течение на цялостното разработване на изделието до навлизането му в нормално производство, което спомага за гладкото въвеждане на продукта.“

Пламен Кирилов
Пламен Кирилов, ръководител участък „Моделиране и матрици“
„При въвеждането на новата организация за внедряване на нови модели в завода за керамика, както при всяко ново начало, се откроиха редица предизвикателства, но заедно екипът на участък „Моделиране и матрици“ и колеги от останалите структури, пряко свързани със създаването и внедряването на този нов продукт, успяхме да реагираме по подходящ и адекватен начин, за да стане факт промяната. Сега, когато тя е на лице, екипът на участъка се стреми максимално да удовлетворява поставените изисквания, както за качество и ефективност на изработения инструмент /комплект матрици/ за производство на калъпи, така и свързаните с екипировката, необходима за да бъде възможно производството на всички изделия по процеса. Колегите от звено „Индустриализация“, които имат пълен поглед върху новия продукт по процеса, осигуряват обратна връзка по набелязани теми и действия по тях. По мое мнение много ефективни се оказаха ежедневните срещи с производствените ръководители и колеги от процес „Развойна дейност“ за обсъждането на възникнали проблеми и внедряване на добри практики.“ 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото

Следвай ни