„Идеал Стандарт-Видима“ планира разширяване на дейността си

Топ новина! „Ideal-Standart-Vidima“
„Идеал Стандарт-Видима“
За бизнеса от цялата страна 2020 година беше различна, неочаквана и наситена с предизвикателства.

За „Идеал Стандарт-Видима“ тя беше изпълнена с обрати, успехи и много изпитания. А за 2021 година компанията планира да разшири дейността си. През 2020 година компанията се сблъска с редица предизвикателства. Организацията се адаптира бързо, промени плановете си съобразно новата реалност и успешно премина през изпитанията. Инвестициите в по-модерно оборудване продължиха в отговор на новите пазарни тенденции и изисквания, съобщиха от компанията.


Въпреки новите икономически условия, компанията продължи социалната си мисия да допринася за благополучието в обществото, в което оперира.Влияние на COVID-19 върху „Идеал Стандарт-Видима“ Сътресението на пазарите в Европа през пролетта на 2020 година от ограничителните мерки на правителствата в отговор на пандемията, бе преодоляно със стабилизиране на поръчките и продажбите през втората половина на годината. По различен начин се повлияха различните каналите на реализация – в магазините и търговските вериги от типа „Направи си сам“ се наблюдаваше спад, по-слаб отрицателен ефект имаше върху проектния бизнес, но ръст отбелязаха on-line продажбите. По-бързо възстановяване и увеличение на нивата на продажби се забеляза при смесителите в сравнение с другите категории продукти за баня, което се свързва с повече строителните ремонти, които домакинствата предприеха по време на извънредното положение през лятото. Последното тримесечие на 2020 г. бе белязано от сериозен ръст на продажбите. Запазихме лидерската си позиция в България, като продажбите отбелязаха спад, който е значително по-нисък от този на общия пазар. Прокарахме новите си инициативи и завзехме пазарни ниши, които бяхме набелязали отпреди. Динамиката на пазара в санитарната индустрия доведе до промяна на графика на работа на заводите на „Идеал Стандарт-Видима“. Нивата на производство се променяха през годината спрямо пазарното търсене и очакваните нива на реализация – от предварително зададен план на производство в началото на 2020 г., през временно спиране за месец на завода за керамика и намаляване на производството с около 30% в завода за арматура, до пълна натовареност на капацитета и скок на поръчките през последното тримесечие на 2020 година. В унисон с целите на бизнеса компанията активно продължи да наема работници и до края на декември новоназначените са над 500.

Организацията на работа в Дистрибуционен център, Центъра за финансово обслужване, Центъра за ИТ и САП компетенции се адаптира с цел осигуряване на ефективен работен процес.

Грижа за здравето и сигурността на работещите През изминалата 2020 година всички усилия и въведените мерки в „Идеал Стандарт- Видима“ още в началото на пандемията бяха насочени към запазване здравето на работещите и осигуряване на безопасна работна среда. Основната задача бе предпазване на всички работници и служители от разпространение на Ковид-19 вътре в компанията. Освен задължителните здравни изисквания и препоръки, компанията въведе и редица допълнителни мерки като: масово тестване на всички работещи, включително и в обслужващите фирми; разделяне на потоците на влизане и излизане на работниците по смените в заводите; преградни стени в офисите и други.

Въведена бе и дистанционна работа и към момента 120 служители продължават да работят от вкъщи. Отговорността и дисциплината на работниците и служители при прилагането и спазването на противоепидемичните мерки е на високо ниво

Сложната икономическа обстановка още повече засили необходимостта от създаване на стабилност и сигурност за работещите в компанията. Компанията запази и продължава да развива своите политики свързани с хората, както и богатата социална програма.

Инвестиции в заводите на „Идеал Стандарт-Видима“ В заводите за санитарна арматура и санитарна керамика бяха направени редица важни инвестиции, които издигат на по-високо ниво технологичната обезпеченост на производството. С реализираните инвестиционни проекти се постига увеличаване на производителността, подобряване на условията на труд и повишаване на конкурентоспособността в дългосрочен план, като отговор на все по-високите изисквания на пазара.

В няколко производствени процеса в завода за санитарна арматура бяха направени важни инвестиции. В процес „Леярен“ бе пусната в експлоатация втората машина за леене под ниско налягане, работа започнаха четири нови сърцарни машини, влезе в експлоатация нова пясъкоструйна машина, с която се намали ръчния труд и се подобри работната среда. Наред с това бяха внедрени четири нови машини за механична обработка. В процес „Полирен” влезе в действие втора машина за полирна обработка. Внедрени бяха и нови система за осигуряване на необходимата вода за галваничните инсталации и съоръжение за обработка на води от ротофиниш с цел намаляване на разхода на вода и отпадните води в процес „Производство на стругови детайли”. Нови три монтажни линии бяха изградени в процес „Монтажен”. Въведен е SAP модул за управление на складовото стопанство, с което се автоматизира процеса от приемането на материалите до освобождаването им към монтажните линии. В завода за производство на санитарна керамика инвестициите в технологично обновление продължиха и през 2020 година. А най-важните и значими инвестиционни проекти са два. Първият е свързан с две преси за отливане под налягане, а вторият - с подобряване на съществуващите роботизирани клетки за глазиране под ринг. Чрез тях се повишава ефективността на производството, постига се по-високо качество на сложните керамични изделия с лепящ ринг и се подобрява значително ергономията и условията на труд. За двата проекта конфигурацията е по техническо задание, подготвено от инженерния екип на завода, за да съответства на изискванията на производствения процес на санитарна керамика.

През 2020 приключи двугодишен проект по въвеждане на ТРМ (Total Productive Maintenance) системата в помощ на работниците и специалистите от поддръжката. Тази система показа на практика, особено когато заводът не спря за лятна профилактика, че машините и оборудването се обслужват превантивно и в допълнение на операторите - чрез TPM изпращат своевременно „сигнал“ до специалистите от поддръжката да предприемат действия при възникване на технически проблеми.

Корпоративна социална отговорност

Въпреки предизвикателствата пред бизнеса през 2020 г., компанията продължи да подкрепя различни сфери в обществения живот на региона, като едни от най-важните проекти бяха в сферата на здравеопазването. Компанията се отзова на спешната нужда от създаване на PCR лаборатория в областната болница „МБАЛ Д-р Тота Венкова“ за закупуването на апаратура, материали и ремонтни дейности. Компанията подкрепи болницата в Севлиево МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ за изграждането на Ковид реанимация, отделение по анестезиология и интензивно лечение, закупуването на съвременни болнични легла, ремонт в АГ-отделението. Лечебните заведения в Севлиево и Габрово бяха подпомогнати и със закупуване на предпазни средства, дезинфектанти и материали за медиците. През изминалата година компанията продължи подкрепата си и в сферата на образованието, културата и спорта: езиковият център „Видима“, художествената галерия „Видима“ и детската арт школа, вокалната формация „Upstream Voices“, както и спортните школи и клубове в региона, продължиха дейността си и допринасят за личностното израстване на подрастващите.

Нашите очаквания за 2021 г.

Благодарение на постигнатото до сега и постоянството на екипите, „Идеал Стандарт Интернешънъл“ има визия за разширяване на дейността в България през следващите години.

В плановете на компанията за 2021 година са начертани няколко важни посоки: инвестиции в нови продуктови иновации, дигитални технологии, инвестиции в производствени технологии и надграждане на обслужването на клиенти за постигане на значителни резултати.

Компанията се е доказала през годините, че е партньор на своите клиенти, особено в трудни ситуации. Нашата роля е много повече от доставчик на продукти за баня. Ние правим живота по-добър за нашите клиенти и допринасяме за еволюцията на съвременния живот. Нашата подкрепа към това обществото да излезе от тази криза е чрез приноса ни за подобряване живота на хората. Това беше така в миналото и ще продължи да бъде така и занапред.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото

Следвай ни