Детските дневни лагери на ИМКА Габрово - място на знания, умения и социални контакти

antoaneta-Yankabakova
Антоанета Янкабакова
Разговор с Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на сдружение ИМКА – Габрово за завършилите летни „Дневни детски лагели“.

 - Гжо Янкабакова, току –що отминаха детските дневни лагери на ИМКА - Габрово

- Да. Това е традиционна Програма, която за 23-ти път през юли ИМКА – Габрово организира активно участие този път на над 60 деца от Габрово или на гости при бабите си, а живеещи в София или други големи градове, за които се грижат осем лидери. Повечето от децата се включиха в две или три лагерни смени. Мястото на провеждане е в пространството на сградата на ИМКА и парка до „Любовната чешма“, посещение на културни институти или други обществени обекти.

Сдружение „ИМКА” осъществи 4 поредни седмици дневни лагери с деца от 6 до 11 години в градска среда. Те се проведоха на смени с тематична насоченост:

I седмица: „Когато порасна искам да бъда” - 3 - 7 юли

II седмица: ”Къщата на творчествата” - 10- 14 юли

III седмица: „Малки изследователи” - 17- 21 юли

IV седмица: „Български традиции” 24 – 28 юли

Доброволците на ИМКА приемаха децата всеки делничен ден от 8,00 до 8,45 ч. и ги предаваха на родителите след обед от 17,00 до 17,30 ч.

В рамките на дневните лагери се предлагаше топъл обяд и следобедна закуска.

лагер

Екип от доброволци, педагози и други специалисти осигуриха грижа и развиващи занимания за децата. Програмите на детските дневни лагери включваха разнообразие от дейности - творчески, спортни и състезателни игри, екологични занимания, посещения на културни институции и природни местности и др.

Първа седмица: „Когато порасна искам да бъда…” - 3 - 7 юли

Запознаване на децата с професионалисти от различни области и насърчаване на личната мотивация за развитие. Проведоха се срещи с екипи на Пожарна безопасност, спортен треньор, както и с архитект, фризьор, фотограф и др. . Заниманията бяха практически ориентирани, придружени с ролеви игри и много забавление. В „Ден на таланта” децата представят или изявят своите умения и творчески способности.

Втора седмица: ”Къщата на творчествата” - 10 - 14 юли

Насърчаване на творчеството и творческия процес като възможност за по-добро сближаване на децата в групата и опознаване на света около нас.

Бяха осъществени творче ски занимания – рисуване върху глинени съдове, изработка на картички и сувенири и творчески игри, в които се насърчава креативността при вземане на решение и др. Посещение Музей на хумора и срещи с творци от различни области.

Трета седмица: „Малки изследователи” - 17 - 21 юли

Насърчаване на детското любопитство и изследователския дух. Запознаване с някои теми свързани с опазване на природата и ефективно използване на природните ресурси. Заниманията са практически ориентирани, придружени със забавни игри и експерименти. Тук се включи посещения на Природен парк Българка , еко поход изпълнен с изследователски задачи, спортни и приключенски игри. По време на този детски лагер творческите занимания са работа с природни и отпадъчни материали. Посещение на Планетариума в Габрово.

Четвърта седмица: „Български традиции” 24 – 28 юли

Доближаване до българските традиции. Запознаване с някои български обичаи, традиции и занаяти типични за Габровския край. Заниманията са практически ориентирани, придружени със забавни игри и творчески елементи включващи приказка, танц и приложно изкуство. Свързани с посещения на Етнографски музей на открито „Етър” , както и пикник сред природата, изпълнени с творчески задачи, забавни игри от времето на баба и дядо и др. По време на този детски лагер децата се научат да месят пита, да приготвят баница, а творческите занимания са свързани с рисуване на глинени съдове,изработване на амулети, плетене на гривни от прежди, боядисани с природни материали и др. Децата имат възможност да се докоснат и до традиционни носии от Габровския край.

Христина Георгиева – учител по математика, баба на три внучета, участници в лагера споделя:

Децата разказаха с какво са се занимавали, с какви интересни неща са били заети като това да рисуват керамични чинии, да правят торти, да разучават игри. Намериха нови приятели и харесаха лидерите, които се грижиха за тях през деня.

Абсолютно са нужни лагерите в днешно време, защото са в среда, която е подходяща за тях, на свои връстници и на други хора като лидерите, които ги предразполагат да изразят себе си и ги учат на много други неща. Самите деца се чувстват по този начин приети и значими.

На родителите ще препоръчам да водят децата си на дневните лагери, защото така се осмисля свободното им време, децата се чувстват прекрасно. Бабите или родителите също са свободни да си вършат своята работа, време има за всичко.

Бистра Георгиева – педагог в четвъртия пореден седмичен дневен лагер на ИМКА – Габрово

Лагерите са едно място, в което децата успяват да получат знания, умения и социални контакти в една различна обстановка и различна общност. Участниците са от различни места, дори от различни географски локации на България, понякога има и от чужбина. Те се научават да общуват заедно, да спазват определени правила, да се съобразяват с колектива. Неусетно се образува едно детско общество и те започват да приемат и да уважават правилата на това общество. Според мен най-полезното е, че лидерите в лагерите на ИМКА са близки по възраст, мислене и начин на общуване до участниците.

От друга страна много е важно, че в тези лагери децата могат да общуват свободно, има различни тематики, където те самите могат да се изявяват. Деца, които нямат определен начин и модел на подражание вкъщи, могат да го видят тук сред лидерите и другите участници. Различния възрастов състав на децата е само в тяхна полза, защото обикновено общностите, в които се намират – дали ще бъде в детска градина, училище или някакъв друг състав, там възрастта помежду им е много близка. Докато тук децата са от 6 до 12 години, а в същото време лидерите са малко по-големи от тях.

Това предполага модел на поведение, на който те могат да подражават, да приемат или пък да се учат от грешките на другите около тях. т.е. този опит им помага да развият уменията си за вземане на решение, а и в живота, защото няма как децата да бъдат винаги в еднородна среда, която да им е удобна.

- С какво се отличават дневните лагери на ИМКА – Габрово?

- Обикновените лагери често имат една тематична насоченост, докато в лагерите на ИМКА тематиката е много разнообразна. Дават се много и интересни знания, възможност за творчество, в което децата експериментират, възможност за срещи. Посещават се музеи и институции от града, в които децата се срещат с музейния педагог.

Така например срещите с директора на Природен парк „Българка“ винаги са разнообразни и интересни за децата. Има участници, които посещават лагерите от първия до последния ден, т.е. на всеки пет дни – дневните лагери са разделени на няколко цикли от пет дни. Програмата е съобразена с това и никога не се повтаря – като режим и навици – да, но когато става въпрос за тематично съдържание децата също имат право да дават предложение. Те са тези, които могат да променят деня, съдържанието или формата на работа. Много полезни са игрите, които се правят. Освен че се набляга на всички видове игра Тази година за втора поредна година ние често използвахме настолни игри „хаба“, които са нови за България. Тези игри дават умения, полезни не само за работа в малки групи, но могат да бъдат пренесени и в семейството. Така децата пренасят знанията си от лагера в семейството си и обратно.

Придобиват умения и работа в екип и са общност. Почти няма момент да посягат към телефоните, което много ни радва.

Лагерите завършват с дневно парти и мини състезание – „Минута е много“, забавни игри.

Искам да изтъкна, че лагерите са полезни и за самите лидери, които неусетно придобиват практика и умение. Това ще им бъде необходимо в живота в истинския смисъл на думата – умения, които ще им бъдат полезни в училище като колективи и умения, които ще им бъдат полезни, когато станат много по-големи, а дори и когато станат родители.

От 1 до 3 август се проведе и Лидерска академия, която подготвя бъдещи лидери за детски лагери. А от 6 до 13 август е „Приключенския лагер“.

Традицията за работа на Лидерската академия на ИМКА продължава благодарение и подкрепата на една малка белгийска организация. Много е важно да я има за да помага на младите лидери да израстват. Надяваме се инициативата на ИМКА да достигне до повече деца, до по-продължително време и успешен „Приключенски лагер“.

Благодарни сме на родителите и близките на децата, които се довериха на ИМКА Габрово за пореден път да бъде избрана Лятната програма.

Благодаря на доброволците, които се учеха и продължават да се учат и развиват своите умения за да ни помогнат да осъществим тази дългосрочна и полезна Програма за деца и лидери.Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

2 коментара

  • Потребител
    Anonymous 2023-09-07 17:23:56

    Ready to skyrocket your agency's success? Our eBook, "Client Acquisition Secrets: A Blueprint For Digital Marketing Agency Owners" is tailor-made for digital marketing agencies like yours. * Unlock Proven Strategies * Target High-Value Clients * Convert Leads into Wins Don't miss out. Grab your copy now at https://agencygrowthguide.com/ and transform your agency's growth. Get your copy now: https://agencygrowthguide.com/

  • Потребител
    Anonymous 2023-08-18 20:43:25

    Meet Vast Outreach - the ultimate lead generation solution. Discover leads on Google Maps, LinkedIn, and more, then effortlessly reach out via their website or email. Interested? See Vast Outreach in action: https://vastoutreach.com/demo/ Elevate your outreach game today!

Към началото

Следвай ни