Първолета Драгнева: Основната ни цел с превенция на рисковото поведение сред деца и младежи

P-rvoleta-Dragneva
Първолета Драгнева

    За най-значимите събития, организирани от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център, за предстоящите събития и инициативи през годината, за основните цели на съвета и центъра, за взаимодействието с други институции и неправителствени организации разказва  Първолета Драгнева, старши специалист в Превантивно-информационния център към Общински съвет за наркотични вещества


- Какви бяха най-значимите събития, организирани от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационния център към Община Габрово през 2023 година?

- Много трудно бих могла да отлича най-значимото ни събитие за миналата година, защото дейностите на Превантивно-информационния център по зависимости към ОбСНВ-Габрово са изключително разнообразни и са насочени към различни целеви групи – деца и ученици, младежи, хора в зряла възраст.

Това, което ги обединява, е основната цел в нашата работа – да подпомагаме децата и младежите в изграждането на позитивни нагласи към здравословния начин на живот. Едно такова събитие например е традиционният вече велопоход „С колело за добро“, който организираме през юни по повод международния ден за борба с наркоманиите, и който привлича участници на възраст от 3 до над 60 години. Силно се надяваме всеки един от участниците в нашите инициативи да си е взел по нещо смислено и позитивно. А конкретно за 2023-та година, можем да кажем, че тя мина под знака на най-устойчивата и емоционална наша инициатива – „Приеми ме на село“. Миналата година успяхме да осъществим дневни лагери за младежи в гимназиална възраст, както и форматът „Приеми ме на село – Възраждане“, който обедини дузина млади хора от различни градове на страната в името на каузата да подобрим облика на едно габровско село. И тъй като това беше десетото издание на „Приеми ме на село“, отбелязахме юбилея с вълнуваща среща между поколенията.

- Какво предстои във вашата дейност през 2024 година?

- През тази година продължаваме да работим по утвърдени вече успешни практики, свързани с превенция на рисковото поведение сред деца и младежи. Габрово е първият град в страната, в който всички училища започнаха работа по две национални превантивни програми – „Кодово име Живот“, насочена към ученици от 5-7 клас, и „От връстници за връстници“, която е за ученици в гимназиална степен. Наред с тях работим по прилагането на още няколко превантивни програми – „Информираният избор“, „Спри! Дрога на пътя“, „Заедно извън час“ и др. Предстои да бъдем домакини на Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, да организираме поредното издание на „Приеми ме на село“, в което ще се включат както младежи от Габрово, така и младежи, които не живеят в страната ни, но са с български корени. Предстои динамична, пъстра и надявам се, ползотворна година.

- Продължават ли срещите ви с ученици от различни училища като превенция на употребата на наркотични вещества?

- Тематичните срещи с ученици продължават целогодишно, защото с тях работим не само в рамките на учебната година, а и по време на ваканциите. Миналата година от екипа на ПИЦ-Габрово са проведени повече от 150 занятия с ученици от 1 до 12 клас. Основно работим с учениците в Габрово, но ръководствата на учебните заведения в останалите общини все по-често се обръщат към нас със заявка за провеждане на тематични часове.

Стараем се да откликнем на всяка покана, защото въпросите, свързани с рисковете и последиците от употреба на психоактивни вещества, са винаги актуални, а децата ни имат право на достоверна информация.

- Съществува ли още младежката територия в помещенията на съвета?

- Младежката територия съществува, макар и с малки промени. В момента, до приключване на работата по изграждане на базата на Младежкия център в бившия Летен театър, пространството се използва от колегите – младежки работници. Там се провеждат срещи на младежи-доброволци, на клуба на четящите, арт-работилници, както и много други дейности, все насочени към младите хора на Габрово.

- С кои организации работите най-добре?

С радост можем да кажем, че няма институция, с която да не работим добре. Благодарни сме, че Превантивно-информационният център по зависимости става все по-разпознаваем като организация, която осъществява превантивни дейности сред различни целеви групи и която предлага консултации на млади хора и родители по въпроси, свързани с наркотиците и зависимостите.

Добре си партнираме с ръководствата на училищата, с Регионалното управление на образованието, с ОДМВР, БЧК, РЗИ, както и с всички други институции и организации, които са ангажирани с ограничаване на рисковото поведение сред деца и младежи.

- Продължават ли контактите ви с терапевтичния център „Свети Илия“?

- Терапевтичен център „Свети Илия“ и Фондация „Общност в помощ на зависимите“, която реализира програмата за психо-социална рехабилитация на зависими, са наши традиционни партньори във всички събития и инициативи, които са с благотворителен и доброволчески характер. По този начин момчетата и момичетата, които се лекуват в Центъра, допринасят за постигане на голямата цел – промяна на негативните нагласи спрямо една от най-уязвимите групи – тази на зависимите, и преодоляване на стигмата върху тях.

Тук е мястото да благодарим на габровската общност за приемането и подкрепата, която тези млади хора получават в нашия град. Габровци могат да се гордеят със своята сърдечност и с благородното си отношение към тях. А ние продължаваме съвместно с Фондацията и Терапевтичния център да работим по реализирането на две значими инициативи – „Мостове на доброто“ – кампания, която предоставя възможност на хората, преминали лечение или възстановяващи се от зависимости, да се включат в различни доброволчески дейности - почистване на тревни площи, ремонтни дейности на сгради с обществено ползване, облагородяване на детски площадки и училищни дворове – все дейности в помощ на читалища, кметски наместничества, граждански сдружения и благородни каузи, и „Начисто в Габрово“ - кампания за ролята на доверието, подкрепата и променените обществени нагласи в процеса на ресоциализация на зависими лица.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от До 18

Към началото

Следвай ни