Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на ИМКА – Габрово: „ИМКА - Габрово е едно голямо семейс

Водеща! Antoanеta-Yankabakova,--izpalnitеlеn-dirеktor-na-IMKA---Gabrovo:--IMKA---Gabrovo-е-еdno-gollamo-sеmееs
Dеtsata-na-IMKA.jpg

Антоанета Янкабакова е родена в Стара Загора. Завършила е ТУ-Габрово, специалност „Изчислителна техника“.

По-късно защитава магистърска степен в Нов български университет по специалността „Управление и развитие на човешките ресурси“. От 26 години тя е изпълнителен директор на сдружение ИМКА - Габрово, регистрирано в обществена полза - младежки дейности, дейности и услуги за деца, хора и техните семейства. ИМКА - Габрово е част от световното движение с принципи от християнските ценности.

Антоанета Янкабакова има принос за развитие и утвърждаване на дружеството, на младежкото доброволчество от 1994 г. Съавтор на редица наръчници и обучителни програми за млади лидери в нестопански организации. Консултант и обучител на Европейския съюз на ИМКА от 1996 г.


- Г-жо Янкабакова, двадесет и шест години неотклонно водите ИМКА - Габрово. Гаранция за какво е това?

- Хубавото е, че от една страна това е много време - от друга е някаква гаранция за приемственост и устойчивост на организацията. Да се утвърдим като неправителствена организация. Сдружение ИМКА - Габрово работи с нестопанска цел . Наследник на традициите на ИМКА в България, в периода 1898 - 1942 г. тя е със стремеж да се развие като модерна младежка организация, която да подкрепя цялостното развитие на младите хора в Габрово. Да има постоянни програми за свободното време - детски занимални, детски лагери, място за срещи, за обмяна на идеи, на опит. ИМКА - Габрово е част от световното движение ИМКА.

- Какви дейности бяха осъществени миналата година?

- Радваме се, че през май 2018 г. приключи успешно концесията, с която построихме и управлявахме сградата в южната част на парка на Дома на културата през последните 15 години. С решение на Общинския съвет и договор с общината беше учредено безвъзмездно право за ползването на сградата през следващите десет години като Център за младежки дейности, което за нас е успешно продължение на дългогодишното ни партньорство с Община Габрово.

През 2018 година успешно осъществихме малкият проект „Другите часове” , благодарение на социално отговорната инициатива на Лидл - България: „Ти и Lidl за по-добър живот” в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум.

Проектът ни позволи по-отблизо да работим с четири училища в Габрово: Национална Априловска гимназия (НАГ), Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” (ПГМ), Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” в Габрово и Професионална гимназия по механоелектротехника „Стоян Бъчваров” в Севлиево.

Благодарение на реализацията на проекта бяха осъществени общо над 50 интерактивни часове, в които бяха обсъждани темите: Работа в екип, Мотивация, Поставяне на цели за развитие, Оценка на потребностите и възможностите на младите хора, Що е доброволчество - какво получаваме? и др. През октомври 2018 г. бяха осъществени и две двудневни обучения от типа: „Връстници обучават / консултират връстници”, в които се включиха 40 ученици. В периода октомври - края на ноември, повече от 180 ученици от осем пилотно избрани класове в четирите гимназии подготвиха и осъществиха четири малки инициативи. В края на проекта бяха проведени две кръгли маси, съответно в Габрово и Севлиево по време, на които беше споделен опита и добрите практики от успешно реализирания проект „Другите часове”.

Благодарение на обученията и срещите ни с младежите успяхме да им помогнем да развият своите умения и възможности, да бъдат полезни на останали ученици в училище и да реализират една своя идея за инициатива или да събират дарения за кауза.

В Севлиево учениците закупиха модули - етажерки за двата основни кабинета по български и английски език, на които те доброволно оставят списания, книги, учебни материали за общо ползване. В допълнение инициативата „ Сподели и вдъхнови” - осигури срещи с бивши ученици, завършили училището, които се канят периодично за споделяне опита в реализацията им като свободни хора. Една инициатива, която се хареса и въпреки, че проектът ни вече приключи срещите с бивши възпитаници на гимназията продължава.

В IX „а” клас на Национална Априловска гимназия се роди идея за инициатива: „Споделено различно” с „Книга - спомените на класа” . Със снимки и истории - важни моменти, преживявания от живота на класа. Идеята е в ход. Споделена с осмокласници, които да последват примера им. Някои от момичетата от този клас станаха доброволки. С тях продължаваме да осъществяваме срещи с класовете за подобряване разбирането: „Що е това екипен процес? Може ли един клас да заработи като екип?”.

Всички споделят, че тези часове са по-различни и интерактивни. Децата са щастливи, че могат да вземат участие. Любопитни от това, което се случва в часа на класа.

Положителна е обратната връзка - как се работи по-ефективно в екип.

В Природоматематическата гимназия (ПГМ) вървеше инициативата - „Лидери на бъдещето”. Там Ученическият съвет беше инициатор на проекта. Повече от 60 ученика, по желание и с интереси от X - XI клас слушаха иновативни лекции от различни професионалисти - застрахователи, инвеститори и др. Ново поле за партньорство и взаимодействие училище - неправителствена организация.

Идеята много ни допадна като модел - ориентиране на учениците в обстановката, професиите, придобиване умения за живота. Надявам се да можем да я разширим.

В Професионалната гимназия по туризъм (ПГТ) имаше обучение и подкрепа на Ученическия съвет в посока застъпничество пред Учителския съвет. Проектът се осъществи с подкрепата на най-голямата и отговорна инициатива „Ти и Лидл”, координирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Български дарителски форум - София.

- Имаше ли проект с местна подкрепа?

- Такъв бе „На мен ми пука за … Габрово”, реализиран в периода 15 септември - 30 ноември с подкрепа на Програма „Младежки дейности” от бюджета на Община Габрово за 2018 г. Получи се много интересен малък проект за три месеца - млади хора да си кажат мнението в среща с няколко институции: Регионално управление на образованието (РУО), Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, Общински съвет за наркотични вещества и други неправителствени организации. Срещите се проведоха в два форума през октомври и ноември, от които се разбра, че на младите хора им пука за Габрово, че искат той да е зелен, приветлив град. С идеи да се оживи покрай празници (Карнавала) за по-активни групи граждани. Желание на младежите е да има бизнес, защото не на всички млади хора им се напуска Габрово.

- Насърчавате ли младите хора сами да подготвят малки проекти?

- Да. Обучихме 30 младежи как да подготвят сами проекти. Такъв бе „И като изкуство” - с арт работилница. Поканиха ученици от Тревненското художествено училище, майсторка от „Етъра” за работа с гайтан, Ива Пенчева от Школата за приложно изкуство да демонстрират и помагат. Самите те рисуваха върху младежки чанти и ранички. Това бе един успешен опит за създаване на умения, за диалог между млади хора - творци и такива, които за първи път се докосват до изкуството.

Другата инициатива бе така нареченото „Youth кино” (Младежко кино) с прожекции на късометражни български филми избрани от Интернет. Група от 60 деца седнали на възглавници гледаха, ядоха пуканки, коментираха младежки ориентираната прожекция. Изненада бе поканеното за разговор момче от Габрово, което с баща си е направило късометражен филм. Идеята е прожекциите да продължат и на открито през лятото.

За мен всякакви младежки форми, които създават среда за общуване лице в лице, да се споделят мнение без конфликти, защита на различни идеи, досег с изкуството са изключително полезни и развиват най-малко и умения, и самочувствие, разширяват светогледа на младите и той е вече много по-широк и различен от този през Интернет.

Друг малък проект е „Младежка банка”. Група млади хора се опитват да правят събития, от които събират малко средства, които сами разпределят за реализиране на младежки инициативи. Правят се срещи, дискусии с дарителски билет, доброволно работят в работилниците, занимават се с деца. Част от даренията на родителите те разпределят в младежкия фонд.

Така миналата година финансирахме малък проект в Севлиево по инициатива на техни младежи. Предизвикателството е , че за такъв тип младежки дейности много трудно се събират средства. За нас е много важно да го правим за да учим младите хора сами да набират помежду си средства за свои инициативи, да учим гражданите, обществеността да има средства за младите хора. А и те се научават да управляват средства от 200, 300, 500 лева все по-осъзнато. И ако не са имали реална възможност да видят как се прави това, колко сложно и в същото време колко лесно е да събереш съмишленици, да развият умения…

- Как организацията работи в рамките на нестопанска дейност?

- От 2009 г. функционираме като Център за обществена подкрепа (ЦОП) и държавно дилигирана дейност като предоставяме специфични услуги - консултиране, подкрепа на различни социални групи деца и семейства.

- Какви са предизвикателствата пред Вас?

- Известно е, че децата са дълго време в училище. А ако трябва да продължат да учат през целия ден това са повече от 10 часа в учебен процес. Изморяват се и много трудно намират свободно време или мотивация да правят и още нещо за себе си и в полза на другите. Въпреки това реализираните проекти показват, че сме спечелили доверието им, че семействата също ги подкрепят и виждат полезността на извънкласната дейност. Предизвикателство е как учителите да мотивират децата за нея , предизвикателство е как да се мисли за системата - от една страна да е по-ефективна, по-щадяща и от друга - да се отваря повече за патрньорско взаимодействие. Последното е активна част от нашата дейност.

- Прочута е програмата Ви за деца и младежи в свободното време.

- Тя се реализира вече години наред под формата на „Детски лагери”,

творчески работилници, еднодневни събития на открито и закрито.

През втората половина на 2018 г. успяхме да осъществим:

- два поредни детски дневни лагера за деца на възраст 6 - 10 години от Габрово, с активно участие на педагог и 10 доброволци;

- две поредни седмици - детски занимални;

- едноседмичен приключенски лагер (22 - 28 юли) в местността Узана с деца на възраст (7 - 11 г.), подрастващи (12 - 13 г.). За приключенската програма и лагера се грижи екип от 15 доброволци, трима професионалисти - директор на лагера, медицинско лице и младежки работник;

- двудневна детска занималня за деца 6-10 години по време на есенната ваканция (2-3 ноември);

- две Коледни работилници за деца от общността.

Общо екип от 25 доброволци, на възраст 16-24 години, подпомогна реализацията на летните лагери и занимални, другите ваканционни дейности осъществявани от ИМКА - Габрово, в които се включиха 140 деца.

В рамките на обучение, на доброволна работа ИМКА наистина създава лидери. Щастливи сме, че част от тях са и в Управителния съвет (7 души). Показател, че младите хора могат да се подготвят добре, да се включат в управлението на неправителствената организация. Ирина Стоянова, Иво Тепавски, Елиза Илиева, Марина Папазова, Рая Топузакова, Ива Ранковска, Нанси Соуей са част от нашите млади лидери, които продължават да помагат на ИМКА да е толкова активна организация.

- Какви международни контакти има ИМКА - Габрово?

- Миналата година гостува група от 22 студенти от университети от Хонг Конг, членове на ИМКА. Говорихме за различни проекти на сътрудничество. Споделихме нашият начин на работа, връзката между младите хора, семействата, децата , различните образователни и други институции. От тях научихме как се свързват с бизнеса, къде практикуват, как се готвят за живота. Открихме много общи неща. Поканихме ги в семействата ни. От споделеното установихме, че предизвикателствата пред младите хора са почти същите и там - различни възможности, различни достъпи до Интернет, социални мрежи и пр. Обмисляме тази година да поканим стажант - студент от Хонг Конг за участие в лятната ни програма.

Дългогодишно е и партньорство с ИМКА - Баден, Германия. Наши доброволци ще участват в техен лидерски лагер около Великден. И тази година, както и през последните 3 години ще посрещнем група от осем младежи ангажирани по специален проект на ИМКА - Баден за младежка социална работа. Ирина Стоянова координира тази програма. Вече с конкурс е избрана групата, която ще пътува за Германия. Ученици - доброволци от НАГ и ПМГ ще бъдат там от 22 до 28 април.

Международните контакти са ориентир за нас какво правят другите организации, как работи световна организация. Важни са запознанствата на младите хора. Когато се върнат нашите младежи разказват за видяното, за работата в екип. В Германия впечатлява това, че се отделя много време за доброволстване.

Безспорно едно от най-вълнуващите за нас събитие през 2019 година е отбелязването на 175 години от създаването на ИМКА в Англия. Надявам се с няколко души да бъдем в Лондон (4 - 9 август) за празничните събития посветени на годишнината.

- Мястото на ИМКА - Габрово в страната?

- Ние сме една от малкото утвърдили се организации в България. И ако в началото на 1991 г. бяха възстановени седем организации в момента, по една или друга причина (финансова, разпръсване на активните млади хора) останаха само три организации.

За наша радост най-активна е ИМКА - Габрово, другата е ИМКА - Пловдив, която е с по-малка целева група и ИМКА - Добрич, които не са от най-активните. Заслуга за Габрово има екипът на целия Управителен съвет и хъса на учредители и всички, които искахме да го правим. Никой нищо не би направил без подкрепата на цялата местна общност и на представителите на различни институции - областен управител, помощта на кмета и общината, на родителите и на образователните институции. Успех е, че през тези години можахме да се утвърдим, да построим сграда, да намерим ефективната форма да я ползваме, да реализираме една или друга инициатива от младежките дейности като непрекъснато търсим нови възможности.

Не случайно нашето мото е: „Ние вдъхновяваме”.

Пред нас стои задачата да запазим всичко постигнато, да продължим да надграждаме, да работим за разширяване на клубната дейност.

В края на 2019 за 20-ти пореден път ще организираме традиционния бал за награждаване на най-активните доброволци от Габровска област.

Пожелаваме си здраве, сили и подкрепа, за да осъществим всичко, което сме замислили.

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни