Антоанета Янкабакова: „ИМКА пое нов проект „Нашите часове”

Водеща! IMKa-iska-da-e-partn-or-s-uchitelite
ИМКА иска да е партньор с учителите
Относно проблемите, които ИМКА – Габрово иска да реши с новия проект в най-голямата социално отговорна инициатива на „Ти и Lidl за по-добър живот”, разговаряме с Антоанета Янкабакова, изпълнителен директор на сдружението.

- Г-жо Янкабакова, поели сте път с нов пореден проект?
- През октомври ИМКА - Габрово спечели поредният се младежки проект. Той е финансиран с подкрепата на Програма „Ти и Lidl за по-добър живот”, най-голямата социално отговорна инициатива на веригата за хранителни продукти „Lidl”, която е на пазара в България.
Бързам да отбележа, че средствата за тази интересна програмата се събират в рамките на няколко месеца от Lidl. Те са малък процент отчисления от всяка една покупка за този фонд в рамките на шест-седем месеца. Събраните средства се разпределят за осъществяване спечелени чрез конкурс проекти на неправителствени организации в сферите: образование, екология и културно-историческо наследство.
Това е нашият втори проект след 2018 година, който ИМКА - Габрово печели в сферата на образованието, по-точно на неформалното образование - съчетаване на ученето в училище с извънкласни форми: изнесени обучения, ученически инициативи, които са по-различни от тези в училище.
- Каква е идеята на проекта?
- В рамките на новия проект „Нашите часове” е да провеждаме занимания с по-малката възрастова група ученици (VIII и IX клас) на паралелки от Националната Априловска гимназия и Природоматематическата гимназия. Те ще се провеждат в някои часове на класа и са свързани с развитие на различни умения като по-ефективно общуване, сработване в екип, теми, свързани с полагане на лични цели, ефективно управление на времето. Това допринася за личностното развитие на учениците. Занятията се водят от мен и младежки работници - опитни и подготвени млади професионалисти, които имат богат опит от директна работа с младежи в тази възрастова група.
Такива обучения ще се провеждат и в ИМКА. Определени са и средства за реализирането на малки младежки инициативи.
- Мотивацията за участие с този проект?
- Нашата мотивация е, че децата бързо израстват и всяка нова група има нужда от развитие на умения за общуване, работа в екип, решаване на каузи, поставяне на лични цели. Хубаво е младите хора да бъдат подкрепени в развитието на различни умения за да бъдат по-добре подготвени за живота, който им предстои и добра реализация, такава каквато ще им носи удовлетворение, признание.
- Подобна ли беше идеята на първия проект?
- Да. През 2018 г. работихме пилотно с по един клас в училищата партньори тогава, за да преценим доколко този подход е ефективен и как допринася за разширяване на съвместната ни работа в училище. Учениците бяха по един клас от осми и десети клас на Национална Априловска гимназия, Природоматематическа гимназия и Професионална техническа гимназия „Стоян Бъчваров” в Севлиево. Осъществените дейности и директните разговори с младежите ни показаха, че има огромна нужда от съвместна работа в подкрепа на тяхното развитие.
Непосредствените резултати бяха свързани с много по-добро сработване на учениците от избраните класове в училище. В допълнение на това част от младежите станаха наши доброволци, а други се включиха в реализацията на няколко младежки инициативи. Младите хора общуваха много по-свободно, имаха възможност да развият чувствителността си за това, което се случва в една обществена среда, в своя град. Разбират как могат да бъдат полезни и да дадат своя принос за реализиране на конкретна идея, в полза на други младежи или за своето училище. Една от инициативите в Природоматематическа гимназия беше обучение по финансова грамотност на учениците от XII клас. Отзивът бе, че темата е била много полезна за това как могат да управляват собствения си бюджет, как да планират бъдещи разходи, как да подхождат с повече внимание при сключване на договори, споразумения за финансиране, как да разграничават подходящо и неподходящо, дори опасно кредитиране. Всичко това е от значение за младите хора и те се чувстват много по- информирани и подготвени да управляват бъдещите си финанси. В професионалната техническа гимназия по механоелектротехника в Севлиево например организираха една различна класна стая по английски език. Те събраха различни материали за изучаване и практикуване на езика, които могат да се използват от всички ученици в училище. А ученици от НАГ избраха да изработват лични албуми на класа, с които да се проследи развитието им през четирите години в училище. Направеното ни дава увереност, че този подход и нашите разработени уроци заедно с младите хора са интересни, полезни, атрактивни, иновативни и се харесват от тях. Това ни мотивира да разработим и настоящия проект, за да продължим напред.
Тогава и сега проектите са едногодишни с периодично обучение в часове на класа и поредица от обучения в залите на ИМКА. Предвидени са и изнесени занимания сред природата. Вярваме, че чрез предложените от нас съвместни дейности, младите хора ще имат възможност да натрупат много опит и социални компетенции и ще се подготвят много по- добре за онова, което им предстои още докато са на ученическата скамейка.
- В какво се състои обучението?
- То е интерактивно, различно от традиционния начин на преподаване в училище. Има работа с казуси, кратка теоретична част, много възможности за дискусии, общуване, дори и дебати.
С ролеви игри, състезателни елементи, излизане сред природата с моменти на оцеляване и сработване в нея се събужда интереса на учениците.
- Този тип обучение доближава ли се до потребностите на подрастващите и младежите?
- Разбира се. Последните 30 години ИМКА - Габрово разработи методика за провеждане на иновативни обучения. Успешно сме адаптирали интересни методи и подходи за неформално обучение и за учене чрез практиката и от различни дейности на ИМКА в Европа и Америка.
Типичното за този наш подход е кратка теория, учене чрез преживяване, чрез конкретни работни задачи, ролеви игри за решаване на различни казуси от ежедневието на младите хора. Разбира се този процес на учене е придружен с много дискусии и формулиране на изводи от преживяното. Така младите хора са насърчавани сами да са отговорни за своето обучение и развитие.
По време на обучителните модули в училище и изнесените обучения в ИМКА предоставяме много информация и интерактивни материали за да ангажираме всички сетива в процеса на ефективно общуване, помагаме на младежите чрез преживяване да осъзнаят своя личен стил на общуване и личен стил на учене. Така младите хора имат възможност да разберат по-добре себе си и другите и да могат да разчитат по ефективно и да реагират по- спокойно в различни обучителни и житейски ситуации. В хода на обученията използваме много и различни техники , за да разширим уменията на участниците да разбират по- добре езика на тялото, езика на жестовете,ефективно да използват словото, интонацията, ритъма на говора и пр.
По време на обученията насърчаваме младежите да развиват уменията си на практика да общуват ефективно с представители на различни институции.
Всички иновативни часове в училище, изнесени обучения и реализирането на инициативи насърчават младежката активност. Така младите хора израстват много по-активни, трезвомислещи и по-отговорни в оползотворяване на времето си и планиране на личното си развитие.
- Работата по новия проект?
- Започна с информационни онлайн срещи предвид антивирусните мерки. Надяваме се, след нормализиране на обстановката да продължим и в присъствена форма, наред с възстановяване на присъствените занятия в училище за всички ученици. Предвиждаме провеждане на обучения както в училищна среда, така и в ИМКА.
Отново ще акцентираме върху развитие на уменията за активно общуване, все по-добро представяне в обществото, планиране на времето, за екипна работа.
Новото в настоящия проект е директната работа с учителите - класни ръководители. Ще ги подкрепим в усилията им за сработване на класа и развитие на позитивни взаимоотношения, подобряване на връзката класен ръководител - ученик, повишаване мотивация на учениците за обучение и развитие. Ще направим открити и онлайн срещи за родители т.е. ще предложим няколко обучителни модула и за родители, защото за всички участници в този процес учители - деца - родители е много важно да бъдат подкрепени.
- С този проект отново напред излиза ролята на ИМКА в развитието и възпитанието на младите хора?
- Този проект отново ни дават възможност от една страна да бъдем полезни на младите хора в нашия град , а от друга страна да бъдем добри партньори и подкрепящи усилията на учителите, така че те да имат по - ефективно взаимодействие и с учениците, и с родителите.
Планираме да привлечем някои по-големи ученици като младежи - ментори или по-скоро като младежи - вдъхновители, които да разказват за своя жизнен и доброволчески опит като насърчават за участие настоящите и бъдещи ученици, които ще включим в проекта.
Щастливи сме, че имаме възможност да реализираме проекта „Нашите часове”, финансиран по програма: „Ти и Lidl за по- добър живот”. За нас той е поредната стъпка напред в осъществяване на нашата мисия, която повече от 30 години следваме, а именно - насърчаваме и подкрепяме развитието на младите хора, децата и семействата в Габрово.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни