Антоанета Янкабакова: „ ИМКА - Габрово - 30 години мечтаем и сътворяваме заедно”

Водеща! Mototo-na-30-godishninata-e--Mechtaem-i-s-tvoryavame-zaedno-
Мотото на 30-годишнината е "Мечтаем и сътворяваме заедно"
Една година след началото на пандемията - коронавирус Сдружение ИМКА - Габрово очакват с нетърпение да се върнат към познатите форми на работа.

 Преходният период с превантивните мерки предполага и нови норми на поведение. Съобразени с превенцията на риска, от организацията приемат и други модели на работа. За тях и как се откликва на предизвикателствата в тези условия разговаряме с изпълнителен директор на сдружение ИМКА - Габрово - Антоанета Янкабакова. Регистрирано в обществена полза - предостяващо младежки дейности, дейности и услуги за деца, хора и техните семейства, сдружението е част от световното движение ИМКА.

- Г-жо Янкабакова, навярно в сдружението сте експериментирали с онлайн форми на работа?
- Ние също повярвахме и експериментирахме различни форми на дистанционна работа с младежите и младежките лидери в доброволчески срещи, обучение онлайн, уебсрещи, в които представяхме успели млади хора. Забелязва се обаче, че ако в началото готовността за дистационни срещи за работа бяха много нормални вече има една лека умора, засилена потребност от директни срещи и развитие на социалните контакти. С мисъл как да възстановим ритъма на работа имаше различни идеи и решихме, че бавно ще започнем връщане към доброволчески срещи и обучения на място в ИМКА само че на открито, ако позволява времето при по-засилени мерки за сигурност. Фокусирахме се върху организиране на по-активни събития - обучения, младежки вечери през по-топлите месеци на тази година.
Миналата година с грижа за децата и от съображения за сигурност всички доброволци решихме да не организираме типичните за нас детски лагери. Организирахме единствено доброволчески срещи и занимания с деца наши потребители от „Центъра за обществена подкрепа” в малки групи и на открито.
От есента на 2020 година започнахме планиране на дейности и услуги за бъдещето с цел ефективно да разширяваме доброволческата група като не губим интереса и на настоящите активни младежи. Още тогава с малък екип започнахме да работим по идеи за отбелязване 30-годишнината на ИМКА - Габрово през месец септември 2021 година.
Мотото на нашата годишнина е „Мечтаем и сътворяваме заедно”.
По-късно поради динамичната обстановка в страната от 1 ноември се наложи пак да преминем в дистанционен режима на работа, но продължихме да работим по идеите ни за бъдещето.
- През тези години ИМКА – Габрово се опитва да следва своя път на развитие?
- Да, ИМКА - Габрово винаги се е стремяла да бъде полезна на децата, младите хора и семействата от общността с каквото е нужно. Като младежка неправителствена организация тя се стреми да подкрепя целия им потенциал на развитие. Радваме се, че през изминалите години осъществихме много идеи и инициативи и сега много родители започнаха да ни разпознават като организация, даваща принос за развитието на децата и младежите в Габрово и областта. Щастливи сме, че цялостната ни дейност е помогнала на редица млади хора да се изградят като лидери, като активни граждани и всички те са намерили своята професионална реализация и продължават да се развиват. През годините реализирахме различни дейности и инициативи, водени от нашата визия да помагаме за развитието на отговорни, гъвкави, адаптивни и активни млади лидери. Вярваме, че активните лидери са в основата на успешните организации, а успешните хора и организации в много по-голяма степен допринасят за развитието на местните общности.
- Някои моменти в развитието на ИМКА - Габрово, с които се гордее.
- През изминалите 30-години сдружение ИМКА - Габрово създаде първата програма за детски дневни и приключенски лагери за деца и младежи, осъществявани основно с подкрепата на доброволци. Развивайки програмата внесохме и доста опит от редица наши партньори в Европа. Създадохме уникална програма, която да насърчава детското развитие и да утвърждава ценности и усвояване на умения полезни за цял живот. През различните периоди сме реализирали детски програми с различна продължителност – в началото от едноседмичен дневен и приключенски лагер, а в някои от най- активните години се реализирали осем седмици детски лагери и занимални в града и в планината, младежки лидерски академии и др. Организацията създаде и поддържаше за период от 5 години първото интернет студио за младежи и доброволци „Y Net” в Габрово (1991 г.), първият клуб за изучаване на английски език с преподавател Златина Милчева, първата група за доброволци-аниматори за празнуване на детски рождени дни. Още през 1998г. създадохме първата доброволческа програма на местно ниво и показахме, че за доброволчеството няма граници нито по отношение на възрастта, нито за начина, по който човек доброволства и помага. Още тогава започнахме и подкрепата за децата от Дома за деца и юноши в подготовката на домашни работи, в развитие на техните умения и интереси чрез реализирането на програма „Голям брат - Голяма сестра”.
Щастливи сме, че през годините успяхме да привлечем средства и да изградим в рамките на публично-частно партньорство с Община Габрово младежка територия, която е първата сграда в България, изцяло построена от младежка неправителствена организация. Организацията ни първа в областта започна да популяризира дарителството сред младежите и да насърчава младежката инициативност чрез Младежка банка Габрово и редица други доброволчески инициативи. Благодарение на Младежка Банка в Габрово вече са реализирани повече от 10 младежки проекта в Габрово и областта.
- Споделихте за една интересна идея – проект, който е на път да осъществите?
- Пандемията е едно голямо предизвикателство за всички. Накара ни да се замислим и да търсим ефективни решения. Наложи незабавно преосмисляне на приоритетите, спешна промяна на начините на подкрепа обвързани с новите потребности на целеви групи и характер на услуги, предлагани от организациите, включително и на ИМКА.
Екипът на ИМКА оцени възможностите, с които разполага сградата, която управлява повече от 15 години с налично свободно помещение. В него доскоро се осъществяваше дейността на Младежкото кафене. И така се роди новата ни идея създаване на „Споделено пространство в ИМКА” както за младежи и родители така и за хора посещаващи града.
Проектът „Споделено … в ИМКА” се базира на дългогодишния ни опит, на експертизата на привлечените специалисти, обучители и консултанти, на изследваните практиките на неправителствени и стопански организации, както и на споделения опит в мрежата на ИМКА по света.
- Какво ще осигури проектът „Споделено… в ИМКА?
- Възможност за обновяване на неефективно използвано помещение и трансформирането му в споделено работно пространство. То ще откликва на част от предизвикателствата като предлага модел за работа и развитие в условията на криза и в хода на възстановяване от нея, което ще рефлектира както на ниво организация, така и на по-широката група от ползватели на услугите и общността като цяло. Споделеното пространство в ИМКА ще е осигурява по- сигурна и спокойна среда, в която младежи, родители или граждани може да се срещнат, да поработят или просто да се уединят , за да обмислят свои идеи и начинания докато са в центъра на града. Ползването на услугите в споделеното пространство на ИМКА ще се осъществява срещу дарение или с членска карта. Надяваме се така да насърчим повече членове, приятели и ли партньори да подкрепят развитието на дейността и устойчивостта на това пространство .
Кандидатствахме с проекта пред Обществен дарителски фонд - Програма „Америка за България”, от където ще получим 50% от необходимата сума. С осигурените 7 000 лв. ще се пристъпи към ремонт на помещението за да може то да заработи. Ще разчитаме на дарения за оборудване и всички други дейности. В Споделеното пространство на ИМК , което надяваме се да заработи от есента ще се предоставят и нови обучителни пакети за хората, които ще го посещават и подкрепят. Вярваме, че новото споделено пространство в ИМКА ще е от полза и за много родители, които изчакват децата заети в извънкласни форми. Така те ще имат възможност да работят гъвкаво, да довършват работни ангажименти още докато са в центъра на града или в района на Дома на културата.
- Как ще се ползва самото споделеното пространство?
- Членски карти от различен тип ще предлагат добри условия за ползване. Те ще насърчават заплащането на членски внос в организацията за различни периоди от време –-дневен, седмичен, месечен и годишен. Определен процент от членския внос ще се заделя с решение на Общото събрание и ще се добавя към средствата, събрани от екипа на Младежка банка Габрово.
Очакваме в хода на реализацията на проекта насърчаване на членството, ползване на членски карти за различни пакети услуги средногодишно от 700 младежи. Надяваме се много професионалисти, представители на различни институции да се възползват от разнообразните възможности на споделеното работно пространство, включително и такива, свързани с обучение, консултации и други услуги. Предвижда се включване най-малко на 6 - 8 различни обучители, които да подпомагат предоставяне нови услуги в присъствени, онлайн или комбинирани форми, а също и осигуряване подкрепа за неформални групи или неправителствени организации, които имат необходимост от пространство, за да реализират конкретна своя дейност.
- Научихме повече за предстоящото, а коя е традицията, която ИМКА - Габрово следва?
- Това е традицията на Световната организация ИМКА, която вече е с 177 годишна история. Така, че предвид този дългогодишен опит като организация, ние сме още в младежките си години.
Искрено вярваме, че ИМКА - Габрово е младежката организация, която има какво да предложи, има с какво да помага и в бъдеще не само в Габрово, но и в страната.
Надяваме се, че много наши доброволци, родители, партньори, приятели и колеги ще са съпричастни. Ще се включат в празничните събития тази есен, защото „Тридесет години мечтаем и сътворяваме заедно” и без подкрепата на всички тях ИМКА - Габрово нямаше да е същата.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни