За първи път се извърши категоризация на язовирите в област Габрово

52-yazovira-byaha-kategorizirani-v-3-grupi
52 язовира бяха категоризирани в 3 групи

Междуведомствена комисия, назначена със Заповед на областния управител Невена Петкова, извърши проверка на язовирите в област Габрово и направи класифициране по степен на потенциална опасност.

Изискването е заложено в Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото им състояние, влязла в сила от 1 януари 2020 г.

В състава на комисията са включени представители на Областна администрация – Габрово, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), РД ПБЗН – Габрово, БДУВ „Дунавски район” – Плевен, на общините, на чиято територия се намират язовирите и на собственика/ползвателя на язовирите.

След прегледа на състоянието на язовирите комисията обсъди предложенията на общините и направи класификация на язовирите на територията на всяка община по степен на потенциална опасност, съгласно чл. 141б от Закона за водите.

52 язовира бяха надлежно разгледани и категоризирани в три групи – 33 са класифицирани като първа степен на потенциална опасност – от тях 6 са в община Габрово, 5 са в община Дряново, 21 са в община Севлиево и 1 в община Трявна.  

13 язовира са класифицирани като втора значителна степен на потенциална опасност и 6 като трета ниска степен.

Комисията прегледа класификацията и предложението и за 21 язовира, които отговарят на изискванията по чл. 141а, ал. 3 от Закона за водите, но не подлежат на контрол по реда на този закон и наредбата по чл. 141, ал. 2 от него. За техническата изправност и безопасната експлоатация на тези язовири отговарят съответните собствениците.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни