Владимир Джераси: Габрово е силно развит промишлен район, туризмът остава на второ място, носи по-малко приходи

Vladimir-Dzhеrasi
Владимир Джераси
Община Габрово и Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ организираха публичното обсъждане на резултатите от направените до момента проучвания за формиране на конкурентна идентичност на туристическия продукт на Община Габрово, в изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Габрово 2021 - 2027.

В срещата взе участие екипът на Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ с ръководител на проекта Харалан Александров. Бяха представени и обсъдени резултатите от направените проучвания сред заинтересованите страни в сектора на туризма, за формиране на конкурентната идентичност на туристическия продукт на община Габрово.

В дискусията участваха общински съветници, представители на туристическия бранш, туристически сдружения, неправителствени организации.

Постигнатите резултати коментира Владимир Джераси, специалист човешки ресурси, и пазара на труда в туризма в сдружението:

- Докъде стигна развитието на стратегията за туризма на Община Габрово?

- Сега подготвяме втория етап на стратегията, който е намиране на идентичност на туристическия продукт в Габрово.

- Какво представихте на срещата с туристическия бранш на Габрово?

- Представих идея как би могло Габрово да бъде популяризиран като туристическа дестинация. Това е завършена идея под формата на концепция, след което ще последва един период, в който хората трябва за приемат или отхвърлят идеята, да върнат мненията за нея, за да видим доколко е приложима за община Габрово.

- Свидетел съм през годините на немалко стратегии за туризма в Габрово, сега и нова, но нещо пак не се получава туризма в Габрово. Защо?

- Защото сте промишлен район и фокусът ви е в различна посока. Тук е много силно развит промишлен район. Туризмът остава на второ място, носи по-малко приходи. Хората автоматично се ориентират към промишлеността и това е основната причина да изостава туризмът.

- Излиза, че индустрията пречи на туризма?

- Индустрията събира всички свободни капитали, всички свободни хора. Хората с капитали инвестират в индустрията. Това не е нещо ново. По цял свят е така. Хората, които живеят в един индустриален район се чувстват много по-сигурно с целогодишната заетост в индустрията, отколкото със сезонната несигурна работа в туризма.Това са комплексни причини, които отместват фокуса от туризма и го прехвърлят в индустрията. А иначе дадености в Габрово дал Господ. Нашата цел в момента да намерим чудодеен лек, да намерим механизъм с наличните средства туризмът да може да се развива, да дава по-голям вътрешен продукт, да насочи повече капитали към туризма. Вашият туристически регион е слабо промотиран, туристите не го познават.

Имате силна конкуренция, сравнително изолиран регион сте, с недобри транспортни връзки. Комплексни са причините Габрово да няма силно развит туризъм Габрово. Друг е въпросът дали сте подготвени за силно развит туризъм. Отговорът е не. Затова се опитваме да направим така, че хем да го развием, хем така, че в един момент търсенето да стане по-голямо от предлагането. Това ще е голям проблем.

- Все си мечтаем да привлечем туристите от Велико Търново в Габрово, възможно ли е?

- Ако се случи, знаете ли какво ще стане. Няма да има къде да бъдат настанени, няма да има къде да ядат и ще останат безкрайно разочаровани. Трябва много постепенно да се привличат туристите. Ако се случи изведнъж ефектът ще е обратен. Базата за туристите в момента е изпълнила капацитета си. Тя съответства почти на броя на туристите, които идват в Габрово. Оттук нататък проблемът е как да стимулираме хората да идват, трябва да се развива повече туристическата инфраструктура, за да може да отговори предлагането на търсенето.

- Стратегията за туризма може ли да помогне?

- Нашата концепция представлява една идея по какъв начин всичките видове туризъм в Габрово да бъдат обединени от една шапка, т.е. по какъв начин този безкрайно красив, приятен туристически продукт, който има тук може чрез подходяща маргетингова стратегия да бъде изнесен навън до тези групи хора, които ще подпомогнат той да се развие.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Литература

Към началото

Следвай ни