Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България: „Очакваме в протеста на хората с уврежд

Vasil-Dolapchiv,-prdsdatl-na-Sayuza-na-slpit-v-Balgariya:-Ochakvam-v-protsta-na-horata-s-uvrzhd
Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България: „Очакваме в протеста на хората с уврежд
Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България и член на Организационния щаб на националния протест на хората с увреждания, който предстои на 11 април, беше гост на Габрово във вторник заради Протестна нота от национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България и член на Организационния щаб на националния протест на хората с увреждания, който предстои на 11 април, беше гост на Габрово във вторник заради Протестна нота от национално представителните организации на и за хора с увреждания. С нея се иска предвижданата реформа в областта на медицинската експертиза и оценка на работоспособността да не ощети хората с увреждания, а да се облекчи бюрократичната процедура и се защитят правата им. Васил Долапчиев говори подробно за проблемите на хората с увреждания на пресконференция в Габрово и подчерта, че когато се правят реформи в нормативната система, те трябва да се планират в полза на хората с увреждания. Защо се отива към протести, кои са основните причини и има ли диалог с управляващите – по темата говори Васил Долапчиев.Как се стигна дотук? В продължение на повече от две години още в предишния формат на българското правителство, започна дебат за реформа в сферата на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността – една нова категория за България, която никога не се е прилагала в нашата страна като модел. Още по времето на министър Калфин в рамките на Националния съвет за интеграция на хора с увреждания изразихме нашето категорично несъгласие с начина, по който се изгражда моделът за експертизата на работоспособността. Стопирахме процеса и започна дебат по какъв начин трябва да бъдат извършени социалните реформи.

Ние категорично подчертаваме от самото начало, че сме за реформи в социалната сфера, до които ще стигнем чрез диалог в рамките на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Ние сме за реформи, които ще доведат до по-ефективно използване на наличния публичен ресурс. Реформи, които ще минимизират наличните в сферата корупционни практики и реформи, които в крайна сметка трябва да подобрят качеството на живот на хората с увреждания в България. Иначе те нямат смисъл.

Концепцията за реформи, която ни беше представена, има три блока. Едната част от концепцията коментира наличното законодателство и правата на хората с увреждания, които са регламентирани в него. Втората част дискутира наличните проблеми. Дотук ние нямаме никакъв спор. Големият дебат започва за третата част, в която се появява опит да се формулира наличието на една комисия за експертиза на работоспособността при абсолютно мъгляви параметри. Концепцията се отнася само за работещи хора, което още от самото начало показва къде ще бъде ударът... Концепцията завършва с една скала от три съставки. Първата – на базата на медицинската експертиза лицето е с трайни увреждания – от 50 до 100%, но комисията го оценява за работоспособен. Втората част е: лицето е с трайно увреждане, комисията го оценява като частично работоспособно и третата част е: лицето е с трайно увреждане, но е неработоспособно. На хилядите въпроси, които задавахме „Каква ще бъде последицата от тая оценка?“, всички мълчат. Досега хората с увреждания в България са оценявани като неработоспособни. Това нещо е създавало проблем и ние считаме, че трябва да се промени и подобен вид терминология трябва да отпадне. Трябва да остане само степента на увреждане. Но появата на този нов термин – работоспособност, който и досега няма формулировка, няма и ясни показатели. Работоспособността е строго индивидуална, тя се определя и към конкретно работно място. И хора с еднаква степен на увреждане имат различна работоспособност, различни възможности.

На 22 февруари в Народното събрание се проведе дебат по тази разработка в Комисията по труд и демографска политика и в Комисията по здравеопазване. Присъствахме и ние – национално представителните организации на хората с увреждания. Министърът представи концепцията и накрая се появи за първи път една скала с още една колонка за работоспособност, която взриви публичното пространство: „Няма право на инвалидна пенсия“. Работоспособният няма право на инвалидна пенсия, частично работоспособният има право на частична инвалидна пенсия и третият, неработоспособният, има право на пенсия. След това събитията се развиха бързо. На 1 март национално представителните организации напуснаха заседанието на Националния съвет на хора с увреждания. Връчихме Протестна нота на министъра на труда и социалната политика, който е председател на този консултативен орган и решихме да преминем към протестни действия.

Митингът е насрочен за 11 април в София на площад „Независимост“ от 11 часа. Очакваме да съберем на площада между 6 и 7 хиляди наши членове от цялата страна. Отправили сме покана към Европейския форум на инвалидите. Ще дойде неговият генерален секретар. Очакваме и други гости от чужбина от сродни организации, с които си партнираме.

От няколко години в България се извършва една велика спекулация, в която се включват за съжаление и медии, и народни представители, и работодатели с цел да докажат, че хората с увреждания са извън стандартния обем, типичен за Европа и са огромно бреме за публичните финанси на държавата. Внушава се на обществото, че огромната част на хора с увреждания са получили незаконосъобразно своето ТЕЛК-ово решение, което абсолютно противоречи на фактите. По официални данни на НОИ в момента в България около 460 хиляди български граждани получават инвалидна пенсия на базата на общо заболяване. Между 48 и 49 хиляди в последните години са гражданите, които получават социално инвалидна пенсия, която в момента е 132 лева и е по-скоро приравнена социална помощ. Като добавим и останалите много по-малобройни групи, общо около 510 хиляди са гражданите, които получават инвалидни пенсии. За съжаление желаещите да спекулират и да внушат на обществото, че проблемът е гигантски, добавят една цифра от малко над 400 хиляди граждани, които някога – до 2015 година, получаваха така наречената втора пенсия. Идеята е да се докаже, че инвалидите в България са прекомерно много, че са огромно бреме за социалните системи и т. н. По официални данни на „Евростат“ в момента в Европейския съюз средната цифра за хората с увреждания в отделните държави варира между 15 и 25%. В България за хора с увреждания се признават тези с над 50% увреждания. В момента по официални данни процентът на хората с увреждания у нас е 7-8%. Така че сме на половината на средния процент в Европа.

Започваме категорична битка, за да върнем правителството на масата на преговорите и искаме в концепциите да бъдат добавени минимум два раздела още. Първият раздел да изясни какво ще загубят хората на базата на оценката за работоспособност при различните хипотези. Около 207 хиляди български граждани в момента, които работят, получават инвалидна пенсия. В програмата на правителството е заложено да се предприемат мерки срещу корупцията и в резултат на това да бъдат икономисани от бюджета на НОИ около 500-600 милиона от харчените за инвалидни пенсии.

Ние държим категорично да получим отговори на многобройни въпроси като: Който работи, ще получава ли пенсия? Хората с увреждания днес все по-малко могат да работят. Голям проблем е заетостта им и засега няма ефективна политика в тая сфера. Около 10% от хората с увреждания, които са в икономически активна възраст, работят...

Ние държим в концепцията, която бъде приета от българското правителство и парламент, да има и още един раздел и от това няма да отстъпим никога. Ако получаваната пенсия бъде близка до европейската, то тогава държим и политиката в сферата на компенсиращия доход да бъде близка до европейската. Ще държим да има интеграционна добавка с нови елементи, различни значително от досегашните 2,08 лева , 3,20 и т. н., които формират общо 30-тина лева. Сумата трябва да бъде коренно различна и обвързана с линията на бедността или с минималната работна заплата, за да бъде индексирана. Досега „сърбаме попарата“ на измисления гарантиран минимален доход, към който са закопчани всички подобни социални плащания. Той е абсолютно измислена величина, не е базиран на никакви икономически показатели и параметри, а е само по волята на финансовия министър. Опитът показва, че той се коригира с по 10 лева веднъж да 10 години. Тази година стана 75 лева. Подобна динамика на такъв показател ние не желаем. В концепцията за изменение на Закона за интеграция на хората с увреждания за първи път правилно е предвидено, че гарантираният минимален доход е измислена цифра и трябва да отпадне. Но абсолютно неправилно е записано, че всички социални плащания в новия вид подкрепяща добавка ще се определят ежегодно при приемане на бюджета. Това означава, че отново може да бъде замразена сумата за много петилетки напред. Ние не желаем такъв тип схема, по която да се работи, а държим тя да бъде вкарана в някаква разумна схема на индексации, за да може този доход да покрива реалните ежедневни потребности на хората с увреждания.

В системата на ТЕЛК съществуват много проблеми и то не от днес. Ние сме пределно наясно, че в системата има корупция, както в цялото здравеопазване. През 2003 година беше създадена първата работна група, която започна да прави реформа на Закона за здравето и реформиране на системата на ТЕЛК. Оттогава до днес се борим с тази система. Много правителства се смениха, много работни групи и екипи и не можем да я оправим. Първо бяха въведени доста контролни механизми. Решенията се обжалват и атакуват от НОИ. Годишните ТЕЛК-ове са между 35-40 хиляди, а те обжалват средно между 5-6 хиляди. Решенията, които са отменени, варират годишно между 600 и 800. След това бяха въведени санкции - доста тежки глоби на лекарите, които допуснат неправилни решения. Най-после в новия Закон за здравето се предвижда лекарите от ТЕЛК да могат да практикуват своята професия. Един лекар в ТЕЛК получава смешните пари, достойни за една чистачка – от порядъка на 600 лева. Това е безумие, при условие че се искат 5 години стаж по специалността, забраняваме да практикува лекарската си професия, а колегите му получават по 5-10 хиляди левове. Ние самите обричаме тези лекари на корупция, а от много години водим битка срещу нея.

Следващият факт – системата на ТЕЛК е претоварена заради два проблема. Срочните ТЕЛК-ови решения са изключително големи по обем. Ние настояваме отдавна да се прегледа много сериозно списъкът на дефинитивните заболявания, които не търпят обратим процес. Т. е. те могат само да прогресират, но хората няма да станат по-добре. Например не може да се очаква, че на човек без крак ще му порасне крак отново. Затова няма смисъл да го караш да ходи всяка година на ТЕЛК и да запушва системата. Затова искаме този списък наново да се прецизира и много от заболяванията да преминат в по-дългосрочен и безсрочен ТЕЛК, което ще отпуши системата и ще даде възможност за по-голяма пропускателна способност. А същевременно ще даде възможност лекарите по-прецизно да извършат изследванията, за да се минимизират случаите, в които през системата минават хора, които нямат право на подобен тип решения. Много примери има на злоупотреби от ромското население – на получили слухови апарати, специални обувки и друг тип помощни средства. Така изтичат ресурси и от други системи. Или да вземем децата с увреждания. През миналата година те получиха увеличени средства от 900 лева за децата до 18 години. Но сега възниква въпросът какво се случва с тези деца с тежки увреждания след като навършат 18 години и станат пълнолетни. Те вече стават лица с увреждания и парите спират. А родителят получава да ги гледа по същия начин, защото те са в същото или в по-тежко състояние и грижата е една и съща. Един от въпросите, които ще поставим на митинга на 11 април е и този.

Трябва да направим общи усилия в максимална степен да бъде ограничена възможността за злоупотреби при оценката на степента на увреждане. Това трябва да го направим на всяка цена – с много тежки санкции, дори с отнемане на правото да бъде практикувана лекарската професия.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото

Следвай ни