Тройно повече проверки са направили от РЗИ в противоепидемичния контрол

Troyno-povch-provrki-sa-napravili-ot-RZI-v-protivopidmichniya-kontrol
Тройно повече проверки са направили от РЗИ в противоепидемичния контрол
В областта на противоепидемичния контрол в Регионалната здравна инспекция са планирани 1450 проверки за миналата година в региона, а са извършени 4447, съобщи директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ д-р Татяна Велиславова.

В областта на противоепидемичния контрол в Регионалната здравна инспекция са планирани 1450 проверки за миналата година в региона, а са извършени 4447, съобщи директорът на дирекция „Надзор на заразните болести“ д-р Татяна Велиславова. Инспекцията контролира лечебните заведения и лекарски кабинети в доболничната и болничната помощ, зъболекарски кабинети, здравните кабинети в училища и детски градини като следи за спазването на противоепидемичния режим. Проверките включват вземане на два вида проби. Едните отчитат качеството на дезинфекцията, а другите проверяват стерилността на инструментите, с които се работи. През годината от рискове в епидемиологичен аспект в обекти се проверяват освен инструменти и специалната медицинска апаратура, болнично бельо и работно облекло, предмети за обслужване на болния, съдове за хранене, повърхности, дезинфекционни разтвори. Взети са общо 1450 проби за контрол на дезинфекцията и качеството на стерилизацията при запланувани 650.

Когато се установи нестандартна проба се пишат предписания и след седмица-две наново се вземат проби докато резултатът влезе в стандарта. За годината са издадени 334 предписания. Най-много от тях са свързани с имунопрофилактиката от общопрактикуващите лекари. Издадени са и 12 акта за различни нарушения. Девет родители са глобени за не провеждане на задължителните имунизации на децата им. Един акт е издаден на детска градина за нарушен противоепидемичен режим. А двама общопрактикуващи лекари са глобени за неспазване схеми на приложение на ваксините.

През годината са извършени и редица тематични проверки като за регистрация и отчитане на вътреболнични инфекции, филтър за опаразитяване в училища, детски градини и обединени детски заведения, проверки за допускане на болни деца в детски градини и обединени детски заведения по време на предепидемичен и епидемичен период за областта по отношение на грипа, по спазване разпоредбите за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, проверки дали се съхраняват правилно ваксините при общопрактикуващите лекари. Правят се постоянни проверки за срока на годност на препаратите за дезинфекция и дали за разрешени за употреба. Правят се редовно проверки и по спазване разпоредбите на Закона за управление на отпадъците – дали правилно се събират разделно опасните и не опасни отпадъци, дали се предават на лицензирана фирма за транспорт опасните болнични отпадъци. Следи се и за предпазване на медицинския персонал от инфекции с вируса на СПИН, хепатит В и С.

През миналата година са се наложили, във връзка с епидемията от морбили в Пловдивско и Монтанско, издирвания на деца с пропуски в имунизациите за морбили, връчвани са предписания и контролирано дали са имунизирани своевременно. От случайно подбрани деца от различни лекарски практики са изпратени в София серуми, за да се установи дали децата имат създаден имунитет след ваксинацията. От изпратените 10 проби, при 9 от тях има създаден имунитет. При десетата проба е имало придружаващо заболяване на детето, което вероятно е компрометирало ваксината. Сред ромското население в областта са били разпространени специално инфомационни брошури, свързани с морбили. Правени са проверки и дали децата са имунизирани с нужните ваксини по инициатива на РЗИ в Дома за деца „Велика и Георги Ченчеви“ в Севлиево, във възпитателното училище-интернат „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Керека и в Основното оздравително училище „Ангел Кънчев“ в Плачковци.

За периода от 21 август до 1 септември 2017 е направено мащабно скринингово флуорографско изследване за туберкулоза в Габровска област, при което са обхванати 631 човека основно от ромското население. Резултатите са препратени за директора на Специализираната белодробна болница, за да се прецени дали дадени болни имат нужда от болнично лечение.

От РЗИ извършват и целогодишно безплатно изследване за Лаймска болест, но д-р Владиславова уточнява, че тези изследвания зависят от тестове, които се предоставят от Министерството на здравеопазването. Има повишен интерес от страна на гражданите към това изследване, а заболеваемостта на населението в Габровска област от Лаймска болест е 34,38 на 100 хиляди, което не е нисък и безобиден резултат. Затова безплатните тестове се изчерпват в даден период от време и липсата им предизвиква недоволства сред хората. В такива случаи те могат да се обърнат към лекари специалисти, които да предпишат такова изследване.

През миналата година са изследвани в РЗИ безплатно 88 лица със съмнения за Лаймска болест. А 13 кърлежа са изпратени за изследване в София.

Общо за 2017 година са регистрирани 1080 случая на заразни болести, докато през 2016 година те са били 1360. През 2017 година се наблюдава понижаване на заболеваемостта от остри заразни заболявания спрямо предходната година. Това според д-р Велиславова основно се дължи на трикратното понижаване на ръста на заболяемост от варицела. При тази болест има многогодишна сезонност и е характерна една периодичност в рамките на няколко години на понижаване и повишаване на заболеваемостта. През 2017 година се наблюдава и трикратно повишаване на ръста на заболяемост от скарлатина в сравнение с 2016 година. Родителите настояват постоянно да бъдат изследвани децата им за скарлатина. От РЗИ не са длъжни да правят това. Личните лекари са онези, които решават дали детето трябва да се изследва или не. Те дават направления на родителите за изследване в микробиологичните лаборатории.

През миналата година е регистрирано и заболяване, което не е характерно за нашата област – така наречената „хеморагична треска с бъбречен синдром“, болест, която се пренася от гризачи и не е характерна за нашите географски ширини. Установено било, че младият господин е бил заразен при пребиваването си в Казанлък.

През 2017 година има открит един нов случай на СПИН срещу 4 за предходната година. Статистиката сочи също, че за миналата година в РЗИ са направени общо 987 имунизации в имунизационния кабинет. От тях 42 са противогрипни ваксини

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Здравеопазване

Към началото

Следвай ни