Светлозар Стефанов пише отворено писмо до Томислав Дончев за винетките

Водеща! Voinovo.jpg
Voinovo.jpg

До Томислав Дончев, зам. министър-председател
До Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството
До Невена Петкова, областен управител на област Габрово
До Таня Христова, кмет на община Габрово

ОТВОРЕНО ПИСМО
по отношение изискването за заплащане на винетни такси
по подходи и околовръстни пътища на гр. Габрово

Уважаеми ръководители на държавни
и общински административни структури в Република България,

Пиша Ви по отношение на проблем, свързан с несправедливост и неправомерно изискване за заплащане на задължителни винетни такси на автомобилите по подходи от и към гр. Габрово, както и съществуващи и новостроящи се обходни (околовръстни) пътища. Живея в квартал „Велчевци“ на гр. Габрово, над който преминава строящият се в момента обход на града с частично европейско финансиране и бюджетни средства. Преди около седмица лично премиерът Бойко Борисов заедно с министър Т. Дончев и други министри направиха обиколка по трасето и изтъкнаха неговите предимства, с които безспорно съм съгласен. Но бих искал да обърна внимание на един сериозен административен пропуск, който вероятно ще понижи предимствата от изграждането на този обходен път.
В Решение на МС №959 от 31 декември 2018 г. за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, са включени следните пътища, засягащи по-конкретно жителите на гр. Габрово:

Път 5004 (Дряново-Габрово) – Рязковци - (Габрово-Трънито) (ПО-СПЕЦИАЛНО В ЧАСТТА ЗАПАДЕН ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ГАБРОВО)

Път 44 (О.п. Севлиево - В.Търново) – Севлиево – Драгановци – о.п. Поповци – Габрово (ПО-СПЕЦИАЛНО В ЧАСТТА ОТ ИЗХОДА НА ГР. ГАБРОВО ДО МОСТА НА ЗАПАДНИЯ ОБХОДЕН ПЪТ ПРИ С. ПОПОВЦИ)

Път 5522 Габрово-Орловци – Донино (Дряново - Габрово) (ПО-СПЕЦИАЛНО В ЧАСТТА ИЗТОЧЕН ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ГАБРОВО)

Трябва да уточним, че в Забележката към същото Решение е заявено, че „Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места.“

Въпреки това както от Решението на МС, така и от интерактивната карта на уеб сайта на BGTALL системата https://www.bgtoll.bg/karta е видно, че за гореспоменатите участъци от републиканските пътища се изисква заплащането на винетна такса. На тези участъци вече съм забелязвал присъствието на екипите на ТОЛ системата.

Недоволството и възмущението ми произтича от факта, че така нормирано, това Решение ощетява жители и цели квартали на гр. Габрово като:
1. ги поставя в несправедливо положение;
2. налага преминаване през центъра на града, вместо по съответните обходни пътища (а именно това е една от главните цели на построяването на тези обходи). Така екологичният и трафик ефектът е минимален;
3. създава двусмислие в тълкуването на Решение №959 на МС.

ПЪРВИ ПРИМЕР: Всеки жител на габровския квартал (а не село) Войново трябва да заплати винетна такса за личния си автомобил, с който пътува около 3 км. до града по единствените възможни подходи – път 44 или път 5004 (Западен обходен път). НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ДОСТИГНЕ ТОЗИ КВАРТАЛ ПО ПЪТ БЕЗ ВИНЕТНА ТАКСА!? В квартала се намира и една от най-големите индустриални зони на гр. Габрово, но за достигането ѝ също е нужна винетна такса.

ВТОРИ ПРИМЕР: Ако аз като жител на кв. „Велчевци“ искам да отида до кв. „Войново“, кв. „Русевци“ или след време по строящия се обходен път до кв. „Дядо Дянко“ с автомобил без закупена винетна такса, ще трябва да премина през центъра на града, като обиколя около 3-4 км за сметка на лични разходи и замърсяване на централната част, вместо чувствително да съкратя пътя си и да използвам път 5004, като облекча трафика в центъра на Габрово.

ТРЕТИ ПРИМЕР: Ако тежкотоварен камион, натоварен със строителни материали без заплатена винетна такса трябва да превози материали между два съседни (по околовръстния път) квартали на Габрово, ще му се наложи да премине отново през центъра на града, като замърсява и разрушава асфалтовата настилка.

Във връзка с гореизложеното, моля да бъде обсъден проблемът между отговорните институции, които ръководите, и спешно да се намери оптимално решение, което няма да обърква и ощетява жителите и бизнеса на гр. Габрово. Личното ми предложение е да отпадне изискването за заплащане на винетни такси по всички околовръстни и обходни пътища на гр. Габрово, както и по подходите към тях.

Смятам, че това е логично и съвсем адекватно решение на създалата се ситуация. Вярвам, че писмото ми ще бъде разгледано и предложението ми – осъществено. В противен случай заедно с жителите на Габрово ще бъдем принудени да представим исканията си пред съответните съдебни инстанции и пред медиите.

С уважение, 06.06.2019 г.
Светлозар Стефанов гр. Габрово

Отговор Областен управител - Габрово

Отговор от АПИ

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни