Ралица Манолова пред Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

Plan-t-be-priet-ot-Oblastniya-s-vet-za-namalyavane-na-riska-ot-bedstviya
Планът бе приет от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
Ралица Манолова пред Областния съвет за намаляване на риска от бедствия: „Трябва да се търсят устойчиви и качествени решения, така че да не се стига до един и същи проблем многократно“

Областен план за намаляване риска от бедствия и Годишен план за изпълнение на Областна програма за намаляване на риска от бедствия прие на заседание Областният съвет за намаляване на риска от бедствия. В заседанието, водено от областния управител Ралица Манолова, участваха членовете на Съвета – представители на широк кръг институции, които единодушно гласуваха.

Областният управител Ралица Манолова благодари на всяка една структура за отговорното отношение и съдействието при изготвяне на програмата и подчерта, че
за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост от първостепенна важност е и координацията между отделните отговорни звена. В подкрепа на думите й се присъедини с изказване и директорът на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Георги Русинов. Той подчерта, че за първи път в този стратегически документ е възприет подобен подход, от който е видно, че защитата на населението не е само ангажимент на пожарната служба, а на всички институции. Пред Съвета комисар Русинов сподели още, че на територията на областта има новоизграден „Център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, по проект на Главната дирекция, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., който вярва, че ще намери широко приложение за обучение и превенция.

Целта на тези планове и програми е систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникване на нови, повишаване готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

По време на обсъждането се открои един основен недостатък, свързан с липсата на финансиране за конкретни задачи и мерки. Ралица Манолова подчерта, че вижда като пропуск това, че Областните администрации нямат широки възможности за получаване на външно финансиране и е недопустимо стратегически документи, свързани с регионално развитие или в конкретния пример с намаляване риска от бедствия, да не са обезпечени финансово. „Това е заварено положение, по което през тези шест месеца се работи активно за промяна. Преглежда се нормативната рамка и се надявам да има волята да има реална промяна в тази посока“ – подчерта Манолова. От общините алармираха за пореден път за проблем, свързан с почистването на речните корита и липсата на финансиране. „Вместо да почистваме в урбанизираната територия, където е нашия ангажимент, ние трябва да приоритизираме и да насочим усилия там, където е по–рисково, а именно извън урбанизираната територия. Това обаче е държавна собственост, ангажимент е на областния управител, а финансиране за това няма“ – заяви представител от общинска администрация. Областният управител е категорична, че трябва да се търси устойчиво и качествено решение на този проблем, който е в цялата страна. „Има визия как да се случи на национално ниво, разработва се конкретен модел“, заяви Манолова.

По време на заседанието бяха коментирани и съгласуване общинските програми на Севлиево, Дряново и Трявна, направени бяха уточнения, които следва да бъдат отразени в тях, преди да се гласуват от общинските съвети. Предстои да се финализира и програмата на Габрово.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни