Партньорството Тун-Габрово да бъде между хората, а не само между институциите

Водеща! Partnyorstvoto-Tun-Gabrovo-da-bad-mzhdu-horata,-a-n-samo-mzhdu-institutsiit
Партньорството Тун-Габрово да бъде между хората, а не само между институциите
Партньорството между градовете Тун и Габрово да продължи да се развива като партньорство между хората от двата града, а не като партньорство само между институциите. Такова е виждането на двете неправителствени организации – сдруженията за приятелство в Тун и в Габрово.

Партньорството между градовете Тун и Габрово да продължи да се развива като партньорство между хората от двата града, а не като партньорство само между институциите. Такова е виждането на двете неправителствени организации – сдруженията за приятелство в Тун и в Габрово.

Сдружението за приятелство Габрово – Тун има нов председател – комисар Георги Русинов. Той беше избран на редовното общо събрание на 29 март когато бяха избрани и нов Управителен и Контролен съвет. Да се раздвижи и разшири позатихналата напоследък дейност на сдружението и партньорските контакти, има за цел новоизбраното ръководство. На скорошната среща с новото ръководство изразила същото мнение и Жасмина Щалдер – пълномощник на кмета на Тун по подпомагането за Габрово. Според нея има известно спадане на мотивацията и в Тун, и отчасти в Габрово. Затова се взело спешно решение двама представители на габровското сдружение да отидат в Тун по повод общото събрание на тяхното сдружение и да се срещнат с Управителния съвет на сдружението в Тун и да обсъдят заедно какво да се промени или да продължи, за да се активизира сътрудничеството между двете сдружение. Преди да отидат в швейцарския побратим на Габрово, нашенци от сдружението Габрово-Тун се запознали и с мнението на кмета на Габрово Таня Христова дали има нужда все още от такива проекти, предназначени предимно за хората в неравностойно положение, има ли нужда от разширяване на сътрудничеството и т. н. По думите на Анелия Цанкова – член на Управителния съвет на сдружението, кметът Таня Христова потвърдила, че социалните проекти са изключително полезни и трябва да продължат за в бъдеще като се разширяват и обхващат повече институции.

През миналата седмица Анелия Цанкова и комисар Георги Русинов – директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Габрово, бяха в град Тун. Комисар Русинов членува в сдружението от неговото създаване през 2010 година. През 2013 година е избран в Управителния съвет, а сега на последното общо събрание беше избран за председател.

„Нашите амбиции са най-напред да активизираме дейността на Сдружението за приятелство Габрово-Тун. Затова поискахме от Тун становище за тяхното виждане за продължаване на партньорството. Става дума основно за извън институционалното партньорство – между сдруженията, тъй като партньорството между двете общини ще продължи. Установихме, че както ние, така и сдружението на град Тун акцентира върху осъществяваните и досега социални проекти в Габрово. Ние искахме да ги разширим с младежки дейности, както и с дейности в областта на туризма и по този начин да засилим контактите и подобрим взаимовръзките между хората от двата града на лична основа. Оказа се, че в сдружението на Тун е застъпен и политически мотив за продължаване на контактите с нашето сдружение. През септември месец при тях ще има местни избори, които според тях ще начертаят и перспективите. Но нагласата в сдружението в Тун, изразена на общото събрание, е партньорството да продължи. Сдружението в швейцарския град за партньорство с Габрово има над 100 членове. Всички те плащат редовно членския си внос, от който и от направени дарения се финансира реализирането на габровските проекти. Никой от тях няма намерение да прекратява тази практика и това ни обнадежди да продължим.“

Според Анелия Цанкова вече има одобрени проекти за Габрово от проведеното през миналата седмица общо събрание на сдружението в Тун. Одобрен е проектът „Млад огнеборец“, който се реализира от 2005 година има много добро развитие през годините досега. Той ще продължи и през тази година. Ще има своето продължение и друг от дългогодишните проекти – частни лица от Тун спонсорират музикалното образование на талантливи деца от Габрово от семейства с ограничени финансови възможности. Ще се осъществи и проект в Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, както и проект за Центъра за специална образователна подкрепа – бившото Помощно училище. Така че не са малко проектите за настоящата година, коментира Анелия Цанкова. Но досегашният начин на одобряване на проектите на габровското сдружение в Тун вероятно ще се промени с нови правила като се заложи на конкурсния принцип. Т. е. няма да има институция, която да е „абонирана“ за съвместни проекти с Тун. Вероятно ще се обявят в средата на тази година определени средства за предстоящи проекти и съответните организации в Габрово ще кандидатстват за финансиране. Целта е обхватът да се разшири и извън институции за хора с увреждания и специални потребности – да има и за младежки дейности, за някои малки културни проекти и т. н. Най-общо казано – да се увеличат целевите групи, които могат да кандидатстват с проекти за финансиране като се планират интересни, иновативни и дори провокативни идеи, които да се състезават помежду си и да може да се говори наистина за партньорство между хората от двата града, а не само между институциите.

На снимката: Комисар Георги Русинов и Анелия Цанкова

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни