От "Йордан Радославов" до "Кристо & Жан-Клод"

Топ новина! Viziya-za-TSent-ra---diplomna-rabota-na-arh.-Borislav-CHonev
Визия за Центъра - дипломна работа на арх. Борислав Чонев
  Идеята е на „100 вести“. В брой 2 от 14 януари 1992 г. вестникът предлага да се създаде постоянна изложба на Христо Явашев - Кристо в Габрово.

      Осем години по-късно такава, в която са включени 30 авторски постера и е събран целият семеен архив, е подготвена от директора на ХГ „Христо Цокев“ Симеон Абанос, но съдебни спорове спират реализацията й. През 2008 г. сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово“ успява да получи писмено разрешение от артистичната двойка да се ползва името й и предлага идеен проект за изграждането на Център за модерно изкуство „Кристо & Жан- Клод“, който е подкрепен от Общинския съвет с Решение № 113 от 19 юни 2008 г. Пет години по-късно - с Решение № 98 от 30 май 2013 г., ОбС одобрява извънсъдебно споразумение с фамилия Явашеви и задължава кмета да направи необходимото за изграждане на Център на модерното изкуство.      

Стъпка в това направление са двете изложби, открити на 27 октомври 2017 г. в ДХС - „Кристо и Жан-Клод - ПРОЕКТИ“ и „Роден в Габрово“. На 18 февруари 2021 г. общинските съветници дадоха съгласие за безвъзмездно придобиване на собственост за изграждане на Центъра върху недвижим имот, държавна собственост - бившия Техникум по текстил „Йордан Радославов“.      продължава от стр. 1 През март 2022-ра към ДХС бе създаден филиал „Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан- Клод“, а в края на същата година Техникумът бе деактуван като държавна собственост и предаден на Общината. От няколко седмици временният стопанин - ПТГ „Д-р Никола Василиади“, прави нужното за освобождаването на сградата. До септември трябва да се обяви международен архитектурен конкурс за превръщането на Текстила в Център, чийто облик да съответства на неговото съдържание - на съвременното изкуство. Екип, сформиран от директора на ДХС Маргарита Доровска, работи по заданието. „100 вести“ пък рестартира своя кампания с убеждението, че духът на „Кристо и Жан„Клод“ трябва да е продукт и на габровския творчески потенциал. За да е достоен за името си, в Центъра трябва да се вградят красотата, свободата, уникалността на мига... И със сигурност - частица от Текстила, с цялата многомерност на това понятие, асоциирано не само с Техникума, с предците ни, но и със същността на Габрово. Разчитаме на идеите ви...


 ОТ "ЙОРДАН РАДОСЛАВОВ"...