Министерски съвет реши: В Габрово ще се създаде Център за съвременно изкуство "Кристо и Жан-Клод"

Водеща! Kristo-pri-realizatsiyata-na-posledniya-si-golyam-proekt----Plavaschite-keiove--na-italianskoto-ezero-Izeo
Кристо при реализацията на последния си голям проект - "Плаващите кейове" на италианското езеро Изео
След повече от 20 години идеята на сдружение "Нашето ПО-ГОЛЯМО Габрово" за изграждане на Център за съвременно изкуство "Кристо и Жан Клод" е на път да се реализира.

На 12.2022 г. Министерският съвет обяви част от имот - публична държавна собственост, за частна държавна собственост и го прехвърли на Община Габрово за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан– Клод“. Частта от имота се намира в гр. Габрово, ул. „Брянска“ № 72 и представлява четириетажна сграда с площ 2 737 кв. м. Центърът ще съдържа както документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Кристо, така и изложба, представляваща изкуството на Кристо и Жан- Клод. Близостта на сградата до Музея на хумора и сатирата създава предпоставка за оформяне на културен комплекс.

Припомняме, че през февруари миналата година Общинският съвет даде съгласие Община Габрово да придобие безвъзмездно право на собственост за изграждане на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ върху недвижим имот - държавна собственост. Става дума за сградата на бившия Техникум по текстил в Габрово.
Основният мотив за прехвърлянето на собствеността в полза на Общината е трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Такъв център за съвременно изкуство ще бъде посещаван както от габровци, така и от гостите на града, за които ще бъде интересно запознаването с творчеството на Кристо и Жан-Клод.
Ето мотивите, които кметът Таня Христова изтъкна, когато внесе предложението в Обс - Габрово:
„На 31 май 2020 година светът се раздели с един от най-обичаните и популярни художници на нашето съвремие - нашия съгражданин Кристо. По силата на споразумение, сключено с него и братята му Стефан и Анани Явашеви от 2013 година, Община Габрово получава дарение от 50 постера и се ангажира да създаде Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод” в срок от 10 години от подписването му. С решение Общински съвет задължава кмета на Община Габрово в предвидения в споразумението срок да предприеме необходимите действия по изпълнение на поетите задължения за създаване и изграждане на Център за модерно изкуство.
В предисторията на тази уникална за града ни възможност стоят усилията на Сдружение „Нашето по-голямо Габрово”, което с Решение от 19 юни 2008 година на Общински съвет получава подкрепа за инициативата си за създаване на център за модерно изкуство на името на художника.
Още по-назад във времето, в брой 2 от 14 януари 1992 година вестник „100 вести” предлага на страниците си създаване на постоянна изложба с произведения на Кристо и Жан-Клод в Габрово. 27 години по-късно по инициатива на Сдружение „Нашето по-голямо Габрово” и Музея на хумора и сатирата Общински съвет с решение от 27 април 2017 г. отпуска 29 220 лева от бюджета на Община Габрово за създаване на изложбите „Роден в Габрово“, които бяха реализирани с голям успех и медийно внимание, и „Кристо и Жан-Клод. Проекти” в Музея на хумора и сатирата.
През изминалите години са обследвани редица възможни локации в Габрово за изграждане на Център за съвременно изкуство.
В края на 2020 година, отново по предложение на Музея на хумора и сатирата и Сдружение „Нашето по-голямо Габрово”, разгледахме възможността за изграждане на такъв център в съществуваща сграда, на бившия Текстилен техникум, вместо ново строителство. След посещение на сградата и проучване на документацията й считам, че тя е изключително подходяща за целта както поради архитектурните й дадености и наличието на огромни лаборатории/цехове, които могат да се преобразуват в отлични изложбени зали, така и заради връзката между основния предмет на училището - текстила, и творчеството на Кристо и Жан-Клод.
Близостта на сградата с друг културен институт с международно значение - Музея на хумора и сатирата, формира естествен комплекс от туристически обекти от интерес както за българските, така и за чуждестранните посетители на Габрово, но също така дава възможност за известно споделяне на ресурси - технически и човешки, между двете институции, което да направи организацията и управлението на бъдещия Център за съвременно изкуство максимално ефективни.
Сегашният момент е особено подходящ за планиране и подготовка на тази инициатива с оглед настоящето разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Габрово 2021 - 2027, в който се задават приоритети за финансиране на общината в следващия рамков период.
Днес районът около Техникума по текстил и Музея на хумора и сатирата е обект на нови обществени обсъждания и идеи в продължение на работата по облагородяването на крайречната зона на река Янтра. Техникумът и прилежащите му сгради и инфраструктура са разположени върху три различни имота, а разгънатата застроена площ е около 10 700 кв. м. Най-голямата сграда помещава всички технологични помещения за практики, оборудвани с различни машини и лаборатории. Размерите и височините на интериорните пространства позволяват разнообразни нови функции. Към основната сграда принадлежи и по-малка, в която са разположени учебни зали. При направени огледи в сградите има компрометирани подови настилки и дограми, както и течове от покрива, но общото състояние на конструкциите е добро.
В световен мащаб архитектурната ревитализация е един от най-разпространените и финансово изгодни методи както за укрепване на изоставени сгради (чрез създаване на нови функции в тях), така и за съживяване на изоставени градски зони. Едни от най-разпространените проекти от такъв тип са трансформациите на индустриални сгради в пространства за изкуство и култура. Подобни примери са музеите „Тейт“ в Лондон, „Орсе“ в Париж, „МоМа“ в Ню Йорк, както и Домът на хумора и сатирата в Габрово.
Характеристиките на сградата на Техникума по текстил предоставят възможност за създаване и представяне на изкуство, а близостта му до друга музейна институция е възможност за оформяне на културен комплекс и интегриране на различни услуги и атракции в него.
След проведени разговори с министъра на културата има уверението, че проектът за създаване на Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод” е от национален интерес и вярвам, че то ще бъде съпроводено както с институционална, така и с финансова подкрепа за развитие на инициативата. Нещо повече, считам, че този център има потенциал да се развие като културна институция от международно значение, поставяйки, наред с Биеналето на хумора и сатирата в изкуството, града ни на картата на съвременното изкуство и култура.
Центърът за съвременно изкуство ще съдържа както документална изложба за историята на семейство Явашеви в Габрово и детството на Христо, така и изложба, представяща изкуството на Кристо и Жан-Клод. Амбициите на Община Габрово са освен с плакатите, с които разполага Домът на хумора, тази изложба да включи и новопридобити оригинални произведения, така и такива, осигурени чрез дългосрочни заеми от колекционери на Кристо и Жан-Клод.
За да функционира като жив организъм, обаче, Центърът следва да предлага нещо повече от две постоянни изложби. Вземайки предвид волята на художника, част от него ще бъде и зала за представяне на млади автори, чието изкуство има общи черти с проектите на Кристо и Жан-Клод, но едновременно с това амбицията ни е да създадем едно динамично пространство, за програмата на което да привлечем дългогодишни съмишленици на Кристо и Жан-Клод - фотографи, филмови режисьори, инженери, колекционери, банкерите, които предоставят на двойката кредити, за да реализират проектите си.

Кристо с родителите си в Ню Йорк, 1980 г.


Всички тези личности, които познават добре Кристо и Жан-Клод и духа на изкуството им, ще ни помогнат да изградим един център, който носи атмосферата и заряда на тяхното творчество. Изкуството на Кристо и Жан-Клод е толкова комплексно и има множество измерения отвъд света на изкуството - инженерни, екологични, бизнес (така например предприемаческият подход на Кристо и Жан-Клод е обект на анализ и преподаване в Hardvard Business School) и това ни дава повод да вярваме, че дейността на бъдещия център ще е от интерес както за любители на изкуството, така и за хора от различни сфери и дисциплини, за които методът на Кристо и Жан-Клод да концепират, планират и реализират своите амбициозни проекти, въвличайки множество съмишленици и доброволци, ще бъде повод за вдъхновение.
В реализацията на Центъра, освен че планираме да въвлечем съмишлениците на артистичната двойка, ще използваме собствените им методи за планиране и реализиране на проекти с цел да създадем институция, която е вярна на духа и етоса на тяхното изкуство.
Предвид размера на сградата, освен Центъра „Кристо и Жан-Клод”, тя може да помещава и ателиета за художници, ателиета за резидентни артисти, да осигури адекватно работно пространство на карнавалната работилница, позволявайки и експониране на карнавалните макети, хранилища на Музея на хумора и сатирата, мултифункционални пространства за събития и др.“

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Cristo

Към началото

Следвай ни