Около 20% от наетите пътуват до друг град, за да работят

Obs-di-se-pazar-t-na-truda-v-Gabrovska-oblast
Обсъди се пазарът на труда в Габровска област
Областният съвет по тристранно сътрудничество проведе последното си заседание за годината

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава под председателството на областния управител Кристина Сидорова. В дневния ред бяха включени за обсъждане две теми – „Състояние на пазара на труда в Габровска област и по общини през първите 9 месеца на 2022 г.“ и „Наети лица и средна работна заплата в Габровска област за второ и трето тримесечие на 2022 г.“. Информация в числа по двете точки представиха Янка Кулинска - директор на Дирекция „Бюро по труда“ - Габрово, и Георги Цветков - началник на Отдел „Статистически изследвания – Габрово”.
По данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово за второто тримесечие на 2022 г. намаляват с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на март 2022 г., като достигат 39.3 хиляди. Тенденцията продължава и през третото тримесечие, когато наетите лица намаляват с 0.1 хил., или с 0.2%, като достигат 39.2 хил. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Професионални дейности и научни изследвания“. В края на септември 2022 г., в сравнение със същия период на 2021 г., наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.3 хил., или с 0.9%
През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 502 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2022 г. с 9,6%. През третото тримесечие средната месечна работна заплата в област Габрово намалява до 1471 лв. с 2.1%. Ръстът на средната работна заплата за третото тримесечие на годишна база е 14.3%, посочи началникът на статистиката в Габрово, като допълни, че областта се нарежда на седмо място в страната по размер на средната месечна работна заплата. По отношение на трудовата мобилност Цветков разясни, че от над 39 хил. наети лица повече от 8 хил. пътуват до друг град, за да работят.
Равнището на безработицата в област Габрово към 30 септември 2022 г. е 3.15%, което е с 0.08% по-високо от същия период на 2021 г.
В община Габрово за деветмесечието са регистрирани 1449 безработни лица, в община Севлиево лицата са 676, в община Трявна - 277, а в община Дряново - 249. Постъпилите на работа за същия период в област Габрово са общо 1845, като 1389 от тях са на първичен пазар на труда и 456 - на субсидирана заетост. Най-много са постъпилите на работа в община Габрово - 898 лица, като 616 от тях са на първичен пазар на труда, а 282-ма - на субсидирана заетост. В община Севлиево постъпилите на работа лица са 498, от които само 72-ма са на субсидирана заетост. В община Трявна са започнали работа 225 лица - 200 на първичен пазар на труда и 25 лица на субсидирана заетост. В община Дряново са устроени 194 лица, от които 147 са на първичния пазар на труда, а 47 - на субсидирана заетост. Броят на обявените работни места в Дирекция „Бюро по труда“ в областта за деветмесечието е 1806, като 1239 от тях са на първичния пазар на труда. По отношение на програмата „Солидарност“ за украинските граждани с предоставена временна закрила Янка Кулинска посочи, че сключените договори в Габровска област са 3.
По време на заседанието бяха обсъдени още промените, настъпили на пазара на труда, и предизвикателствата, с които се справят работодателите и работниците. Направено бе предложение за преговори за премахване на ограниченията за субсидирана трудова заетост за лицата, които продължават образованието си в задочна, дистанционна или вечерна форма на обучение. По този начин ще се стимулира включването на младежите в пазара на труда и ще се запълнят част от незаетите работни места.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни