Николай Григоров: „Разширяването на „синята зона“ е неаргументирано, без задълбочен анализ, абсолютно в ущърб на габровци“

Топ новина! Nikolai-Grigorov
Николай Григоров
Остри коментари срещу въвеждането на платените зони за паркиране в Габрово се появиха в социалните мрежи във връзка с разширяването на така наречената „синя зона“ в Габрово.

На последното заседание на местния парламент е прието решение за „актуализация и разширение на зони за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Габрово . Така в района на Драматичния театър се създава нова зона „Паркинг ул. „Баждар“ (връзка ул. „Чардафон“ – ул. „Скобелевска“). В района на Административния център промените са в южната му граница – ул. „Съзаклятие“, ул.Ванче Михайлов до пресечката с ул. Добри Карталов и ул. Априловска“. Нови зони за платено паркиране е паркинга откъм ул. Юрий Венелин (градинката с Мечето);
ул. Ванче Михайлов от пресечката на ул. Съзаклятие до пресечката на ул. Добри Карталов“; В район 3 при паметника на Ран Босилек се създава нова зона: Паркинг Бюро по труда на ул. Цанко Дюстабанов“; В район 5 Рачо Ковача също се създава нова зона – ул. „Янтра“ от пресечката с ул. Цанко Дюстабанов до пресечката с ул. Радецка; В Район 6 (Шести участък) новите зони са ул. „Цар Калоян“ от пресечката с ул. Пенчо Славейков до пресечката с ул. Николай Палаузов; ул. „Николай Палаузов от пресечката с ул. Цар Калоян до ул. Козлодуй; Ул. Козлодуй от пресечката с ул. Николай Палаузов до ул. Еким Цанков; Ул. Пенчо Славейков – от ул. Цар Калоян до ул. Опълченска. В Район 7 /Дечкова къща/, се създава нова зона: паркинг Централен пазар между ул. Еким Цанков, ул. Къкрина и ул. Отец
Паисий. В Район 8 („Шипка“ - „Орловска“), се създават нови зони: ул. „Дунав“, от пешеходен мост до ул. Орловска”;
Улица, свързваща осова точка 2082 от ул. Дунав и осова точка 1429 от ул. Орловска. Създава се нов Район 9 Куклен театър с граници Изток – река Янтра, Запад – ул. Македония и ул. Лазар Донков“, Север – ул. Съзаклятие, ул. Априловска“ и Юг – кръстовището между ул. Юрий Венелин и бул. Априлов“. Зони за платено паркиране в Район 9: Ул. Кирил и Методий“, заедно с прилежащият и паркинг от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков; Бул. Априлов от пресечката с ул. Райчо Каролев до пресечката с ул. Лазар Донков; Ул. Иван Гюзелев; Ул. Елисавета Попангелова; Ул. Райчо Каролев от бул. Априлов до ул. Юрий Венелин; Паркинг между ул. Лазар Донков и ул. Съзаклятие“. Определеният дневен и часови режим на работа на зоните за платено паркиране са от 9:00 часа до 17:00 часа в дните от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

За новите зони за платено паркиране в Габрово е разговора с председателя на групата общински съветници от „БСП за България“ Николай Григоров.


- Какво е Вашето мнение като председател на групата общински съветници на левицата, г-н Григоров – като услуга за Общината, свързана със средствата, които ще се влеят в местната хазна, или тя е полезна за жителите на града?

- Разширяването на „синята зона“ в града в този момент, според мен и според групата общински съветници от БСП, е ненавременна и то без да е налице задълбочен анализ за нейното въвеждане. В никакъв случай това няма да доведе до подобряване на услугата, свързана с паркирането в централната градска част. Напротив, може би ще измести проблемите от едни улици към други.

- Бихте ли обяснили кое всъщност наложи нейното разширяване?

- На този въпрос не бих могъл да отговоря. Но най-простият коментар е, че управляващите желаят да увеличат приходите от тази дейност в бюджета. Много е важно да се знае и това, че по време на същата тази сесия на ОбС, по време на която се гласува разширяването на „синята“ зона, беше приет и Плана за устойчива градска мобилност. В него е записано буквално следното, че „разширяването на платените зони за паркиране трябва да става със задълбочен анализ“. Достигна се до парадокса, че управителят на това предприятие по време на сесията не успя да каже пред залата с колко места ще бъдат увеличени паркоместата след 1 декември 2021 г. Както не успя да даде смислено обяснения и какви приходи постъпват в местната хазна и за какво се разходват те. Какви данъци се плащат върху тези приходи, какви и за какво са основните разходи на дружеството. Несъстоятелността, свързана с решението за разширяване на „синята“ зона, показва и липсата на всякакъв анализ за необходимостта от него. Чрез това решение, според нас, просто се разширяват зоните и се търси увеличение на приходите, без да се отчитат интересите първо на живеещите в районите, които попадат в „синята“ зона, както и на работещите – включително държавни, общински служители, представители на дребния бизнес и т.н., които ежедневно са в централната градска част, тъй като работните им места са в нея.

А в Плана за градска мобилност пожелателно е записано, че трябва да се увеличават местата за обществените паркинги. В анализа за въвеждането на синята зона такова нещо няма.Той е насочен единствено към печалбата, която ще има дружеството в края на годината,тъй като това е първата година, в която функционира тази „синя зона“. Между другото, предвидени са за въвеждане и още „сини зони“, вероятно за следващата година. В Плана за градска мобилност пише и още нещо, което е пълен абсурд и лично за мен то звучи като подигравка с гражданите, а именно, че правото на паркиране в централната градска час е услуга, която трябва да се плаща, А не право. По този начин, според нас, гражданите се поставят в неравностойно положение – тези, които могат да плащат за паркиране, когато идват по работа, да пазаруват и прочие, и другите, които няма да могат. Същевременно разширяването на „синята зона“ трябва да върви успоредно с подобряването на услугата „обществен транспорт“. Такива мерки ние не сме видели.

Тоест, за да искаш гражданите да използват за своето придвижване алтернативни методи – пеша, велосипеди, електромобили, електротротинетки и т. н., а не леките си автомобили, първо трябва да има създадени условия за това. Да се види какъв е релефа на града и какви са условията за придвижване в него. Габрово е много дълъг град с обособени квартали, а придвижването от един квартал до друг не е никак лесно, независимо от това дали желаем или не да ги създадем. Между другото, понеже говорим за „синята зона“ и насърчаване използването на алтернативни методи за придвижване, никъде в аргументацията за въвеждането й не срещнахме нещо, свързано с изграждане на стоянки за велосипеди или за електрически превозни средства. Тоест, предвидените зони за паркиране ще бъдат само за автомобили. Което, според мен означава, че не искаме да насърчаваме алтернативното придвижване. А това е пълен абсурд. Именно поради това групата съветници от „БСП за България“ гласувахме категорично против разширяването на „синята зона“.

Конфликтните буферни зони - там, където свършват досегашните и започва безплатното паркиране, само се изместват към съседната улица. А това не решава проблема. Тоест, ако приемем, че паркирането в централната част е услуга, тя в никакъв случай не е безусловна. Тоест, жителите, живеещи в района на платената зона имат право срещу 10 лева на месец да паркират безплатно. Но забележете, ако си намерят свободно паркомясто и в тяхната си подзона. Ако не могат да намерят – трябва да отидат в съседната зона, в която на общо основание са длъжни да платят за времето на престоя си. В някои улици, в които живеят много граждани с леки автомобили, броя на местата е драстично нисък в сравнение с броя на собствениците на леки коли. Дори да са платили месечната такса на общината за правото да ползват паркинг до собствения си дом, те трябва да търсят другаде, където ще се наложи също да плащат, или да спрат колата си в другия край на града и да се прибират пеша. Казвам това, защото никъде в последната година не се търси възможност за увеличаване на паркоместата, както и облекчение за живеещите в натоварените райони габровци.

- На централния пазар в Габрово вече има отредено място за изграждане на паркинг?

- Но никъде не се споменава, че този паркинг би могъл да бъде дву- или триетажен, за да може той да се използва от повече граждани. Както и да има гратисен период за хората, които трябва да свършат определена работа в центъра – да отидат до банката, да си платят данъците или да свършат друга административна дейност. Такова нещо няма. Именно поради тази причина ние считаме, че решението за разширяването на „синята зона“ е погрешно. То ще натовари финансово още повече гражданите, без да реши проблема.

Разбираме, че въвеждането на всяка мярка струва пари, но когато се включва в стратегията насърчаване използването на електромобили, велотранспорта, ел. скутери и т. н., нека погледнем колко електроавтомобили например има в Габрово. Надали тяхната бройка достига 20. Да, този вид транспорт вероятно ще навлиза тепърва, но няма да бъде с толкова бързи темпове. Електромобилите са много скъпи и много малко хора биха могли да си ги позволят. Ел. тротинетките и скутерите са добро средство за придвижване, но в топлите месеци.

- А как би могла да се придвижи с тротинетка примерно една жена с два сака покупки от пазара?

- Важно е да се подобри състоянието на градския транспорт, за да не идват габровци в центъра с автомобилите си. Както и да се търсят допълнителен брой паркоместа. Ние не можем да ограничаваме хората заради това, че видите ли, дошли с колата си в центъра. Има хора, които живеят по кварталите, както и в близките села. Транспортът в момента не е редовен и ситуацията не ги устройва.

- В тази Стратегия говори ли се за таксиметровия транспорт?

- В нея никъде не се говори и за него. Съществува пълно противоречие между записаното в дългосрочната Стратегия и това, което се предложи като аргументация за увеличаване броя на платените паркоместа.

Лично аз не одобрявам така наречените маршрутки. Но видно е, че потребност от него има. А това идва да покаже необходимостта от усъвършенстване на обществения превоз. Да, направи се немалко за общинския пътнически транспорт – купиха се нови автобуси, продължава усъвършенстването на транспортната инфраструктура. Но когато търсим екологичен транспорт възниква отново въпроса защо бяха нарязани тролейбусите, унищожена наземната и подземна тролейбусна инфраструктура.

- А той, доказано е, е най-екологичният транспорт. За запазването му в Габрово имаше подписка сред гражданите, както и протести?

- Управляващите от ГЕРБ на инат го ликвидираха, може би заради нечии частни интереси. Ликвидира се с лека ръка една инфраструктура без широко допитване, без сериозен анализ за последствията от тези действия. Но когато се разширява „синята зона“ и когато се товарят габровци с допълнителни такси, които трябва да плащат, проблемите не се решават. Защото живущите и работещите в центъра на Габрово ги има и ще продължава да ги има. А същинската цел на тази зона е облекчаване движението в тази част на града.

- Да разбирам ли, че според Вас нужда от създаването на общинското предприятие „Паркиране и репатриране“ не е имало?

- Според мен хората от Общинския инспекторат и представителите на КАТ можеха да вършат тази работа, без да се въвежда „синя зона“, защото всеки, който спира в нарушение на закона и влиза в забранени за движение улици или спира върху тротоар, подлежи на санкции.

- Излиза, че разширяването на „синята зона“ е за увеличаване средствата, които влизат в общинската хазна, а не толкова за удобството на гражданите на Габрово?

- Абсолютно е така. За разширяването на „синята зона“, освен да се разчертаят къде ще бъдат паркоместата, практически предприятието друг разход няма да има. Ще припомня, че вече са похарчени над 0,5 млн. лева още преди да стартира ОП „Паркиране и репатриране“ – за закупуване на репатриращ автомобил, за закупуване на софтуерна програма, за закупуване на скоби, за маркировки и т.н. По време на заседанието на ОбС не получих задоволителен отговор на въпроса си колко вдигания на леки автомобили има „паяка“ през 2021 г. Но със сигурност мога да обещая на габровци, че когато изтече календарната година ще настоявам да бъде направен пълен анализ за резултатите от дейността на предприятието „Паркиране и репатриране“. Какви и от какво са приходите, колко абонамента има, колко SMS-а са получени, колко вдигания са направени, колко глоби има и разбира се, какви са разходите. За да се види дали всички габровци не субсидираме тази дейност, а и да не забравяме, че нейното създаване пак беше със средства от нашите данъци.

- Габровци се интересуват какво породи необходимостта да бъдат съборени павилионите за цветя пред пазара в центъра на града, както и в неговия горен край и за какво ще бъдат използвани тези площи? Освен това хората, които пазаруват там, няма къде да паркират?

- Това е едната страна. Отделно синята зона на пазара ще доведе до сериозно западане функционирането на габровския Общински пазар. Защото за да отидеш да пазаруваш там със своя лек автомобил, най-малкото е необходимостта да дадеш и още един лев за паркиране. А във времето на сериозната криза, която настъпва и хората буквално броят всяка стотинка, която харчат, е пълно безумие да се товарят с допълнителни разходи. Считам, че в Габрово по всякакъв начин се въвеждат пречки за извършването на различните дейности, включително и за нормалното функциониране на централния габровски пазар. А там се продават необходимите за габровци плодове и зеленчуци от търговци, както и от дребни земеделски производители от региона, които си плащат за използваните от тях площи.

Именно поради това ние от „БСП за България“ сме категорично против разширяването на „синята зона“. Още повече, пак повтарям, че то е неаргументирано, без задълбочен анализ, абсолютно в ущърб на габровци.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни