Невена Петкова: "Пожелавам на хората от областта да бъдат силни и мъдри в решенията, да имат вяра"

Водеща! Nеvеna-Pеtkova:--Pozhеlavam-na-horata-ot-oblastta-da-badat-silni-i-madri-v-rеshеniiata,-da-imat-vvaraa-
Nevena-Mineva-Oblasten-Upravitel-2017.jpg

Значимите събития през 2019 година, очакванията за развитие на областта през новата година, целите на областната администрация, каузата "Дързостта да бъдеш първи" коментира в първия работен ден на 2020 година областният управител Невена Петкова:

- Кои са най-значимите събития, които се случиха през 2019 година в област Габрово, според вас?
 - Радвам се, че на територията на областта ни през изминалата година нямаше бедствени ситуации. Това трябва да ни амбицира още повече да работим и занапред по превенцията.
Не ми се иска да давам оценка за едно или друго събитие, дали е по-значимо или най. Зад всяко едно стоят екипи от хора благодарение на които се реализира. Всички събития, които са се случили на територията на областта са имали своето значение, послание и са били необходими, а някой са ни и важни уроци.
Аз мога да кажа, че в дейността на администрацията имаше няколко събития, които за мен бяха ценни по различен начин - това бяха срещите ми с хората от малките населени места, изпълнявайки инициативи свързани с Комуникационната стратегия на РБългария за Европейския съюз. Това беше Националното честване „Шипченска епопея“, инициативата „Животът е с предимство“, която беше подкрепена от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и разбира се събитието „Дързостта да бъдеш първи“.
- Казахте "Дързостта да бъдеш първи", вие продължавате инициативата и за първи път определихте награди за бизнеса, защо?
- Да продължа инициативата на моите предшественици. „Дързостта да бъдеш първи“ беше кауза. Кауза, с която искаме да покажем на габровци и всички останали, че има с какво да се гордеем. Това е на пръв поглед обикновен годишен бележник, но всъщност изданията, както ги наричаме ние, са истинска летописна книга, която продължава да бъде писана. И макар съдържанието тази година да е насочено към държавниците от област Габрово, прецених, че е дошло времето да съберем бизнеса от региона ни на едно място и да му отдадем заслужено признание, на всички онези последователи на дръзналия да бъде първи - индустриалецът Иван Хаджиберов. Затова събитието, което Областна администрация - Габрово организира в края на всяка година бяха първите бизнес награди „Дързостта да бъдеш първи“. Те не бяха оценка, те са моята благодарност, към всички, които се грижат за просперитета на жителите от нашия регион, към всички, благодарение на които област Габрово заема челно място и има значим принос за икономическото развитие на страната.
- Какви бяха целите на областната администрация Габрово през 2019 година?
- Целите на Областната администрация се определят от правомощията и компетентностите, които има областният управител. Те се залагат в началото на всяка година и се основават на Стратегическия план на администрацията за периода 2019-2021, Програма за управление на правителството 2017-2021, Стратегия за развитие на електронното управление 2014-2020 и Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020. Това подсказва, че целите, по които работи администрацията не могат да бъдат различни всяка година, защото са подчинени на по - дългосрочни стратегически такива, но мерките, които се предприемат и дейностите за тяхното постигане са разнообразни.
В обхвата е залегнало - стриктна финансова политика; управление на риска; качествено и в срок предоставяне на административни услуги; контрол по законосъобразността на решенията на общинските съвети и актовете на кметовете; добро управление на имоти - държавна собственост, за които отговаря областният управител; координация с общините, МРРБ и др. институции за провеждане политиката за развитие на регионално ниво включително наблюдение на изпълнението на Общинските планове за развитие и изпълнение Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020; заседания на областните съвети и комисии към областния управител; контрол за състоянието и безопасността на потенциално опасни обекти (ПОО) - от критичната инфраструктура; извършване на проверки по преписки на обекти за целево финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет; реализиране на различни инициативи и събития и разбира се не на последно място поддържане на добър административен капацитет с непрекъснато повишаване уменията на служителите ни.
Имаше приоритетни области, по които работихме, като образованието в две направления - Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подкрепата за личностно развитие; пътната безопасност; мерките за справяне с африканската чума по свинете. Това са дейностите, които бяха на преден план, породени от отговорностите, вменени ни на национално ниво.
- Продължава ли дейността ви по професионалното ориентиране на децата и разширяване на дуалното обучение?
- Изключително удовлетворена се чувствам аз и моя екип, който работи по програмата за кариерно ориентиране на учениците в продължение на две години. Знаете, че в началото на тази година в Областна администрация беше проведена среща на министъра на образованието Красимир Вълчев с всички началници на Регионални управления на образованието от страната, по време на която беше представен разработеният от нас модел. Радвам се, че усилията ни дадоха конкретен резултат и Програмата за допълващи дейности към кариерното ориентиране на децата вече е включена в Наредба. С Георги Маринов, началникът на РУО Габрово, получаваме много позитивни обратни отзиви за това, което е реализирано на територията на нашата област. Това е един работещ модел, който се надяваме да бъде надграден от общините.
Казвайки това отговарям и на вашия въпрос дали продължава дейността ни в това направление. Следвайки нормативната база, тези дейности по интереси вече са в компетенциите на общините. Колкото повече деца в ранна възраст разкриват потенциала на област Габрово, толкова по - привлекателно място ще е тя за работа и живот. Това беше и нашия мотив заедно с началника на РУО Габрово Георги Маринов и зам. областният управител Мария Пенева, да разпишем програмата стъпка по стъпка и едновременно с това да я приложим в различни възрастови групи ученици.
Разширяването на програмата аз виждам в едно друго направление и това е обучението на възрастни и т.нар. „Учене през целия живот“. В края на миналата 2019-та година проведохме заседание на Областната координационна група за УЦЖ, а така също и направихме един по мое мнение изключително позитивен и ползотворен семинар за обмяна на добри практики в това направление. Така че това смятам ще е следващото стъпало, което ще разшири обхвата на дуалното обучение, този път за възрастни.
- Какво предстои в дейността на областна администрация Габрово през 2020 година?
- В чисто административен план ще кажа, че предстои отново годишно планиране на целите и дейностите. Предстои внедряване на така наречената CAF - система или това е обща рамка за оценка, която е инструмент за управление на качеството. Аз вече ви споменах и че един от приоритетите ни ще е свързан с превантивната дейност.
- Какви са вашите пожелания към жителите на областта за новата година?
- Да бъдат здрави и целеустремени. Да има повече създадени възможности за удовлетвореност. Да бъдат силни и мъдри в решенията, да имат вяра.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото