Мария Башева: Представителите на държавната и на местната власт трябва да работят съвместно

Водеща! Mariya-Basheva
Мария Башева
Представителите на държавната и на местната власт трябва да работят съвместно, споделя в интервю за "100 вести" областният управител

    За приоритетите на областния управител, за срещите си с ръководителите на държавните институции в областта, за подготовката за новата учебна година, за извършваните ремонти на училищата, за предстоящите срещи с кметовете от региона разказва областният управител Мария Башева.


- Какви са приоритетите на областния управител?

- Приоритетите бих ги разделила на краткосрочни и дългосрочни. В краткосрочните мога да отбележа организацията по провеждане на местните избори на 29 октомври.

Организационно-техническата подготовка на вота се осъществява от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии.

В дългосрочен план приоритетите са свързани с дейностите на териториалните структури на държавните институции, които на територията на областта са над 40, както и на съществуващите 11 съвета и 7 комисии към Областен управител - Габрово, също и с функционирането на Асоциацията по ВиК-Габрово, чиито председател е Областният управител.

Предстои съставяне на нова Областна здравна карта, като предишният стратегически документ е изготвен през 2018 г. Основната цел е да се повиши ефективността на здравната система, като на гражданите се осигури равнопоставеност и достъп до своевременна, достатъчна по обем и качествена медицинска помощ. С картата се планира на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Сред приоритетите е решаването на наболели проблеми, сред които и почистването на речните корита. Вече сме отправили предложение за създаване на единна държавна структура за почистването на речните корита в и извън урбанизираните територии, която да е технически и финансово обезпечена.

- Вие сте работили в областната администрация, познавате колегите, как работи екипът?

- Да, работила съм 8 години и половина в областна администрация, много от колегите познавам оттогава. Мисля, че добре се сработваме и сега, всеки си знае задълженията, иницииативни са, познават добре нормативната уредба, свързана с отговорностите им.

- Успяхте да се справите с първото голямо изпитание като областен управител - организиране честванията на 146-годишнината от Шипченската епопея. Трудна задача ли беше това?

В организацията за националното честване „Шипченска епопея“ усилия обединяват множество институции, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.

Всеки, който се е докоснал по някакъв начин до честванията, бива неминуемо увлечен, защото в основата им стои народната памет. Тази година участниците в различните инициативи бяха над 1000, което изискваше и много добра логистика, стиковка, популяризиране.

- Срещате ли се вече с ръководителите на държавните институции с областта, какви са впечатленията Ви от срещите?

- Срещите с ръководителите на различните институции имат за цел да навлезем в проблемите на съответните звена. Повдигнати бяха редица въпроси, които сме отправили до ресорните агенции и министерства за съдействие. Радвам се, че съвместно можем да работим ефективно и в услуга на гражданите.

- Имате ли информация как върви подготовката за новата учебна година, завършени ли са ремонтите в училищата?

- На територията на областта се осъществяват три мащабни проекта за ремонт на учебни заведения. Това са ПТГ „Д-р Никола Василиади“, където дейностите продължават, Национална Априловска гимназия и ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" – Севлиево.

В другите училища са извършени рутинните дейности по пребоядисване на класни стаи, подмяна и ремонт на отоплителни системи.

- Предвиждате ли срещи с кметовете от областта?

- Вярвам, че представителите на държавната и на местната власт трябва да работят съвместно. За целта от следващата седмица започвам среща с кметовете в област Габрово. Засега между нас ежедневно върви делова кореспонденция по различни теми, но срещите „на живо“ трябва да са чести.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни