Европроект насърчава диалога между младежи и институции

Mladezhki-tsent-r
Младежки център
Община Габрово се включи като партньор в международния проект „Изграждане на европейски диалог за увеличаване на младежкото участие в извънградските райони“ (Рlace Оut).

Финансирането е по програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. чрез ключовото действие „Обединена европейска младеж“, което подкрепя мрежи от регионални партньорства.

Целта е да се насърчи дебатът между младите хора и институциите при вземането на решения за устойчивото развитие на градовете, политическите процеси на местно ниво и подобряването на физическите и екологичните дадености на районите.

В дейностите ще се включат десет организации от Италия, Гърция, Испания, Белгия, Австрия и България. Избраните територии имат сходен профил в икономическо, социално и културно отношение.

Предвижда се да се проведат шестмесечни обучения на младежи, младежки организации и публични институции за подобряване на комуникацията и намиране на възможности за реализация на младежки идеи. Участниците ще бъдат включени в анкетно проучване относно нуждите на младите хора и важните за общността обекти.

Общата стойност на проекта е 399 674 евро. Бюджетът за Габрово e 9 261 евро – безвъзмездна финансова помощ. Дейностите ще продължат до месец ноември 2024 г.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от До 18

Към началото

Следвай ни